Strona założona z Błogosławieństwa  Jego Eminencji
Wielce Błogosławionego Sawy  Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej PolskiAktualności 
 Hajnówka  2018 -

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej    


                          

                              

         „Pojęcie patriotyzmu w świetle 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cerkiew prawosławna w Polsce w latach 1918-2018” – to temat przewodni tegorocznej Olimpiady Prawosławnej wiedzy Religijnej. 05 grudnia 2018r odbyły się eliminacje I stopnia.
W Hajnówce przeprowadzono je w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Zebranych uczestników przywitał dyrektor placówki mgr Igor Łukaszuk. Przewodniczący komisji ks. prot.  Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii diecezji warszawsko-bielskiej przedstawił zebranym regulamin eliminacji, kryteria oceniania oraz treść zagadnień do pisemnej pracy.
Zadaniem uczestników było napisać pracę pisemną na jeden z zaproponowanych tematów:
1.    Normalizacja prawnego położenia Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem autokefalii Kościoła (1918-1948)
2.    Walka o zachowanie mienia cerkiewnego w okresie II Rzeczpospolitej.
3.    „Obcy we własnym domu” – bieżeństwo  1915r. ,prześladowania i przesiedlenia lat 40-tych XXw. i  Akcja Wisła
Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie:
ks.  prot. Mirosław Niczyporuk – Przewodniczący
dr. Lilla Busłowska – członek
ks. prot.  Jan Wołkowycki – członek
 Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej.
       II etap okręgowy odbędzie się 8 lutego 2019 o godz.12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje zostaną przeprowadzone w formie testu.Tekst i foto:  Ks. Jan Wołkowycki
    

Świąteczna zbiórka Żywności

                              

W dniach 30.11. -  01.12. 2018 roku Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce wspólnie z  Bankiem Żywności Białystok – Suwałki przeprowadziło kolejną  zbiórkę żywności dla osób potrzebujących w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.
   Do zbiórki przed świętami Bożego Narodzenia zgłosiło się 16 wolontariuszy. Przez dwa dni młodzi ludzie zapraszali hajnowian robiących zakupy  w sklepach do wspólnego dzieła - pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom.  Mieszkańcy Hajnówki i okolic nie zawiedli. Wielu dobrych ludzi wsparło akcję wrzucając produkty do koszyka o długim terminie przydatności, w sumie ponad 600kg.
   W najbliższym czasie zostanie zrobionych 60 paczek.  Paczki świąteczne otrzymają rodzice i ich pociechy wytypowani przez pedagogów szkolnych ze szkół  podstawowych i ponadgimnazjalnych w Hajnówce.
  Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję.

Ks. Andrzej Busłowski

    

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

                              

     23 listopada 2018 r. po raz XIV,  z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji  Religijnej.
    Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.
    Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską  przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół  powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i  z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).
    Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum,  szkół ponadgimnazjalnych.  więcej

                                          karta zgłoszenia uczestnika


 

Rowerowa wyprawa!
      Przy Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce działa Małe Bractwo. W dniu 29-09-2018 r. w ramach cotygodniowego, sobotniego spotkania bractwowicze wybrali się na wycieczkę rowerową.
      Choć sobotni poranek przywitał nas jesiennym chłodem, postanowiliśmy wykorzystać wolny dzień, aby trochę się poruszać, czegoś się dowiedzieć i razem miło spędzić czas. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy oraz kilku mądrych uwag na temat zasad bezpieczeństwa podczas rowerowej wycieczki. Droga, którą pokonaliśmy, nie była ani długa, ani wyczerpująca. Dzięki temu mogliśmy spokojnie podziwiać otaczające nas podlaskie krajobrazy. Kiedy dojechaliśmy do wsi Puciska, czekało już na nas rozpalone ognisko i ciepła herbata. Pieczona kiełbaska dodała nam sił do zabawy. Wesołe harce urozmaicaliśmy puszczaniem latawca. Szkoda tylko, że wiatr nie mógł do końca się zdecydować. Wiać czy nie wiać?


      Wspaniali mieszkańcy Pucisk, którym z całego serca dziękujemy, przygotowali nam słodką niespodziankę. Rogaliki i ciasto smakowały wspaniale.


      Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak było i tym razem. Za nim się obejrzeliśmy nadszedł czas powrotu do domu. Z Bożą pomocą szczęśliwie dojechaliśmy do Hajnówki.


      Dzisiejsze przedpołudnie po raz kolejny utwierdziło nas w przekonaniu, że mieszkamy w pięknym i ciekawym miejscu. W rowerowej wycieczce brały udział dzieci reprezentujące wszystkie hajnowskie szkoły podstawowe.
     

                             


                                      Ks. Mariusz Jurczuk


 

Zapraszamy serdecznie na Konferencje przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019

 • 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 14.00 w parafii Św. Michała w Bielsku Podlaskim
 • 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 w parafii Św. Trójcy w Hajnówce
 • 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00 w parafii Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie

Fotograficznym

 

Kaplice

i przydrożne kapliczki

na wakacyjnej fotografii
Karta zgłoszenia

Regulamin


 

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej


    8 grudnia 2017 r. odbył się pierwszy etap – szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematyka tej edycji to: „ Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno-liturgiczna”. W Hajnówce te eliminacje odbyły się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i przystąpiło do nich pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
    Zebranych uczestników przywitał przewodniczący komisji ks. Prot.  Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii diecezji warszawsko-bielskiej. Przedstawił zebranym regulamin eliminacji, kryteria oceniania oraz treść zagadnień do pisemnej pracy.  Na pierwszym etapie młodzież pisała pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów:
     1 Wyjaśnij znaczenie terminów proskomidia i prothesis oraz opisz współczesną strukturę proskomidii z uwzględnieniem jej symboliki.
     2. Symbolika i współczesny przebieg małego wejścia.
     3. Opisz momenty dodawania wody do kielicha w trakcie Liturgii. Wyjaśnij symbolikę i teologiczną treść.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie:
Ks.  Prot. Mirosław Niczyporuk – Przewodniczący
Dr. Lilla Busłowska – członek
Ks.Prot.  Jan Wołkowycki – członek
    Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej.
II etap okręgowy odbędzie się 8 lutego 2018 o godz.12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje zostaną przeprowadzone w formie testu.
Tekst i foto:  Ks. Jan Wołkowycki 

Konkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej


    Dnia 16 listopada 2017 r. po raz XIII., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
 Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
 Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,  Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.
W tym roku po raz drugi w historii edycji konkursu uczestniczyli wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach na Białorusi. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego oraz parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Wołkowysku, parafii św. Jerzego w Krasnosielskij, parafii Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej w Grodnie, parafii św. Eliasza w Mostach (Białoruś). Duchowym opiekunem grupy uczniów i ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół parafialnych był ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyckiego. proboszcz parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku.  Towarzyszyli mu wraz z uczniami  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Eliasza w Mostach oraz ks. Witalij Worobiej proboszcz parafii p.w Św. Jerzego w Krasnosielskij, Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas konkursowego dnia możliwością wymiany doświadczeń i integracji.
Uczestnicy konkursu mogli podziwiać zorganizowaną przez ks. Marka Jurczuka wystawę pokonkursową Konkursu Fotograficznego p.t. „Wnętrze świątyni na wakacyjnej fotografii.”
W tym roku do Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej przystąpiło 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż,) z Warszawy oraz z Białorusi. Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VII szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Piękne recytacje poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
 Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 24 XI 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 16:00.
Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Członkowie:
Ks. Mirosław Niczyporuk wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej                    
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii  prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Pani Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce
Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce


PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE – Szymon Osipczuk , Przedszkole Nr 2  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

I MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk , Przedszkole Nr 3  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.
II MIEJSCE – Magdalena Kiendyś, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Anastazja Martyniuk, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Dominika Stepaniuk, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE – Nika Niesteruk, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

Anastazja Wasiluk, Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

Дмитрий Воробей, Ясли-сад №2 "Журавушка" г.п Красносельский. приход Святого Великомученика Георгия Победоносца г.п.  Красносельский.
nauczyciel przygotowujący Воробей Людмила Владимировна

София Скок, ДУ "Ясли сад №9 г.Волковыска. приход Святых равноапостольныхМефодия и Кирилла учителей Словенских г. Волковыска.
nauczyciel przygotowujący: Тетерич Наталья Владимировна

Jakub Biryłko, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Артем Гжесяк, ГУО "Средняя Школа №7 г. Волковыска, приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы г.Волковыск
nauczyciel przygotowujący:  Бенаш Светлана Павловна

I MIEJSCE – Michał Zajkowski, kl. II Szkoła Podstwowa nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE – Maria Aleksiejuk, kl. II . II Szkoła Podstwowa nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE – Antoni Sidorowicz Szkoła Podstawowa w Czyżach
nauczyciel przygotowujący:  Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE – Natalia Gierasimiuk, kl. III Szkoła Podstawowa nr 4  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Julita Tokajuk

WYRÓŻNIENIA

Antonina Karpiuk, kl. I  Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący: Pani Halina Surel

Hanna Wołczyk, Kl. I Szkoła  Podstawowa nr 4 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Zofia Suproniuk, kl. I  Szkoła  Podstawowa w Czyżach ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

Maja Szpilko, Kl I Szkoła  Podstawowa w Czyżach ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Adrian Aleksiejuk,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE – Ewelina Lewczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE – Grzegorz Sawicki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSC –Wiktoria Starońska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VII

I MIEJSCE – Maria Wołosik, kl. IV Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży,
 nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

I MIEJSCE – Матвей Шиман, ГУО "Гимназия №2 г. Волковыска".
приход Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских г. Волковыска.
nauczyiel przygotowujący: Гудей Татьяна Евгеньевна

I MIEJSCE – Kristina Rachalevich,  kl. VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży,
 nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski
II MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, kl. V  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący ks. Marek Maciuka

II MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. V  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE – Maria Marczuk, kl. VI Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży
nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

III MIEJSCE – Natalia Busłowska, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE –  Weronika Lasota kl. IV Szkoła Podstawowa  Nr 4 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE –  Valeria Sumovska kl. V Parafia prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie,  nauczyciel przygotowujący Bogdan Kuźmiuk

III MIEJSCE –  Sofia Kharchenko, kl V Szkoła Podstawowa  Nr 4 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

WYRÓŻNIENIA

Anna Dziubonos, kl. IV   Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Ignatowicz
 
Paulina Sapieżko, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Maria Ackiewicz

Olga Gierasimiuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący ks. Bazyli Tokajuk

Елисавета Мозгова, kl. V ГУО "СШ № 5 г. Мосты, приход Свято- Ильинской Церкви г. Мосты
nauczyciel przygotowujący Мозгова Наталья Анатольевна

Zofia Filipiuk, kl. VI  Szkoła Podstawowa nr 3 w  Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Mariusz Jurczuk

Tomasz Charkiewicz, kl. VII Zespół Szkół w Narewce
nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Klimiuk

GIMNAZJUM

WYRÓŻNIENIA

Julia Kardasz,  kL. II Szkoła  Podstawowa  w  Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy  Klimiuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE – Aleksandra Busłowska kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

I MIEJSCE – Natalia Waśko, kl. III Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE – Dominika Puc, kl. II Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

III MIEJSCE – Gabriela Łapińska, III Technikum, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie,
nauczyciel przygotowujący: lektor Marcin Bielawski

WYRÓŻNIENIA

Rafał Holonko, kl. I Zespół  Szkół  Zawodowych w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący PanMarek  Ignaciuk


ks. Andrzej Busłowski
                                                                                                  
zdjęcia: ks. Andrzej Busłowski i Agnieszka Tarasiuk
    

Pielgrzymka do monasterów Podlasia    Dnia 26.10.2017 uczniowie klas VIIa, i gimnazjalne IIa, IIb, IIIa Szkoły Podstawowej Nr. 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej. Pierwszym miejscem wycieczki była Święta Góra Grabarka - prawosławne sanktuarium, serce prawosławia w Polsce. Położone jest z dala od miast i szlaków komunikacyjnych, przyciąga tysiące wiernych i pielgrzymów. Na krótką modlitwę zatrzymaliśmy się w Cerkwi Przemienienia Pańskiego. W dalszą drogę wyruszyliśmy do Terespola. W Cerkwi Świętego Apostoła Jana Teologa przed Ikoną Matki Bożej „Skoroposłusznicy” został odsłużony molebień. Olejem (mirem) płynącym z ikony zostały namaszczone nasze czoła. Następnie w Kostomłotach, wsi położonej na lewym brzegu Bugu na Równinie Kodeńskiej, gdzie znajduje się monaster i cerkiew Świętego Serafina z Sarowa, odbyliśmy lekcję (motywacji oraz wiary) prowadzoną przez ks. Ihumena Ambrożego. Ostatnim miejscem, do którego udała się pielgrzymka był Monaster w Jabłecznej. Mogliśmy tam poznać historię tego miejsca. Mnisi ugościli nas ciepłą zupą monasterską. Po krótkim spacerze nad Bugiem wróciliśmy do Hajnówki w miłej atmosferze (i z pozytywnym nastawieniem na kolejne pielgrzymki).        Pielgrzymkę zorganizował ks. Jan Wołkowycki a opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele religii, ks. Bazyli Tokajuk i  pani Lilla Busłowska Agata Bondaruk.
Foto: ks. Jan Wołkowycki


 

Zapraszam na spotkanie metodyczne, które odbędzie się
dn. 9 listopada (czwartek) 2017r. o godz. 16:00  
w sali przy parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce.

Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska.


 

Pielgrzymka uczniów hajnowskich

szkół na Ukrainę


    W dniach 15 – 19 października b.r. z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy młodzież z kilku hajnowskich  szkół: Zespołu Szkół z DNJB, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej nr 4. pod duchową opieką ks. Andrzeja Busłowskiego,  pana Romana Daniluka, pani Lilli Busłowskiej oraz pani Ewy Czurak udała się na pielgrzymkę do Poczajowa i Lwowa.
     W drodze do Ławry Poczajowskiej zatrzymaliśmy się u źródła św. Anny w Onyszkowcach, a także weszliśmy na Bożą Górę.
      Codziennie rano i wieczorem uczestniczyliśmy w nabożeństwach, podczas których mogliśmy oddać pokłon Poczajowskiej ikonie Bogurodzicy, śladowi stopy Matki Bożej odbitej na skale oraz wejść do pieczary św. Hioba, w której święty spędzał czas na modlitwie. Odwiedziliśmy również cmentarz monasterski, gdzie pomodliliśmy się przy byłym grobie św. Amfiłochiusza, i skit św. Ducha, będący filią poczajowskiego monasteru. W wolnym czasie pomagaliśmy przy przygotowywaniu posiłków w kuchni.     W drodze powrotnej zwiedziliśmy Lwów. Odwiedziliśmy jedną z trzech prawosławnych cerkwi w tym mieście  cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego, po czym odbyliśmy spacer po Starym mieście. Zobaczyliśmy piękny budynek Opery Lwowskiej, Ratusz Miejski, Stary Rynek oraz kilka świątyń chrześcijańskich. Następnie udaliśmy się na długo wyczekiwany obiad do restauracji Puzata Chata.
     Wróciliśmy pełni duchowych wrażeń. Dziękujemy opiekunom za zorganizowanie tak ciekawej pielgrzymki.
 
tekst: Andrzej Babulewicz
zdj. ks. Andrzej Busłowski


 
Karta zgłoszenia uczestnika


 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce wzięli udział w uroczystościach związanych z XXV rocznicą przeniesienia relikwii Świętego Męczennika Gabriela
z Grodna do Białegostoku

   
      Dwadzieścia pięć lat temu, po wieloletniej nieobecności powrócił w swe rodzinne strony Święty Męczennik Gabriel Zabłudowski.
    Urodzony w oddalonej 20 km od Białegostoku miejscowości Zwierki młodzieniec, który pod koniec XVII wieku oddał swe życie w ofierze za wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Burzliwe losy naszej ojczyzny doprowadziły do tego, iż relikwie kanonizowanego w 1820 roku młodzieńca wiele lat przebywały poza granicami dzisiejszej Rzeczypospolitej. Dzięki staraniom zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi w Polsce, Metropolity Sawy, 22 września 1992 roku Święty Gabriel „powrócił do domu”.

                                                            
    W tym wyjątkowym dniu uroczyście przeniesiono Jego Święte relikwie z Grodna na Białorusi do Białegostoku. Było to wydarzenie historyczne, niezwykle podniosłe, niezapomniane. Świętego Gabriela witały wielotysięczne tłumy. Wśród przeżywających modlitewną radość było bardzo wiele dzieci. W świadomości młodych ludzi Święty Młodzieniec Gabriel funkcjonuje najczęściej jako „nasz święty”, bliski sercu, niebiański opiekun dzieci i młodzieży. Każdego roku w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie od jesieni do wiosny znajdują się relikwie Męczennika Gabriela (w pozostałym czasie przebywają one w Klasztorze p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach) odbywają się uroczystości związane z kolejną rocznicą wyżej opisanych wydarzeń.
    W bieżącym 2017 roku miały one wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Była to już bowiem 25 rocznica przeniesienia relikwii Św. Gabriela z Grodna do Białegostoku. Modlitewne uczestnictwo w tym historycznym wydarzeniu wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce. Czterdziestoosobowa grupa uczniów pod opieką ks. Marka Jurczuka, pani Marii Kruk oraz pani Elżbiety Stasinkiewicz wzięła udział w pielgrzymce autokarowej. Do Cerkwi w Białymstoku grupa dotarła zgodnie z planem, przed Świętą Liturgią. Pielgrzymi powitali przybyłych Arcypasterzy, w spokoju i z modlitwą w sercu oddali cześć Świętemu Gabrielowi przykładając się do Jego relikwii.  

    Święta Liturgia zakończona dziękczynnym molebnem była wyjątkowym, duchowym spotkaniem dzieci z ich niebiańskim opiekunem.                   
    Po zakończonych uroczystościach pielgrzymi zasiedli do świątecznego stołu.     Uroczysty obiad w restauracji Lawendowy Zakątek koło Zwierek był okazją do podzielenia się wrażeniami oraz podsumowania  pielgrzymki.

Ks. Marek Jurczuk
                                    Foto: autor 

Warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży w hajnówce

    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 11-15 września 2017r. po raz pierwszy  przy parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce odbyły się warsztaty pisania ikon. Nieodpłatnie uczestniczyli w nich uczniowie i studenci tejże parafii. Grupa liczyła 20 osób.
    Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki  pracownikom Fabryki mebli FORTE w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych FORMY – FABRYKA INICJATYW, działającego w  FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A. Program ten umożliwia pracownikom pozyskanie środków na organizację własnego przedsięwzięcia, skierowanego na rzecz lokalnych środowisk. Zgłoszenia mogą dotyczyć zagadnień takich jak: edukacja, kultura i sztuka, sport i rekreacja, promocja zdrowia, ekologia czy wyrównywanie różnic społecznych. Pracownicy sami angażują się w realizację projektu, zapraszając do pomocy także przyjaciół, rodziny czy lokalne instytucje. Stronę – Partnera -   Parafii Prawosławnej p.w. Św. Trójcy i Bractwa Młodzieży Prawosławnego działającego przy tejże parafii reprezentował ks. Andrzej Busłowski, opiekun duchowy BMP, który był odpowiedzialny za to, aby warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone  jak najlepiej.

                                                               

                                                         


 

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ

    Tegoroczne wakacje prawosławna młodzież z Hajnówki i okolic postanowiła spędzić nie tylko na fizycznym odpoczynku, ale również wzmocnić się duchowo. W dniach  21 -26 sierpnia z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski pod duchową opieką ks. mitrata Michała Niegierewicza dziekana dekanatu hajnowskiego, ks. Andrzeja Busłowskiego –duchowego opiekuna BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce oraz opiekuna – doradcy metodycznego Lilli Busłowskiej  wyruszyła na autokarową pielgrzymkę do Poczajowa i Kijowa.
    Podczas wizyty na Wołyniu uczniowie uczestniczyli w nabożeństwach wŁawrze Poczajowskiej. Oddali pokłon Poczajowskiej Ikonie Bogurodzicy,śladowi stopy Matki Bożej oraz relikwiom świętych mnichów Hioba i Amfilochiusza. Mieli możliwość wejścia do pieszczery w której Św. Hiob wiele czasu spędzał na modlitwie Odwiedzili również źródło św. Anny w Onyszkowcach, skit (filia monasteru) Świętego Ducha przy Ławrze, a także cmentarz monasterski, na którym pochowany był przed kanonizacją św. Amfilochiusz. Przywitali też 25 tysięczną  pielgrzymkę  u bram Ławry Poczajowskiej, która przybyła z Kamieńca Podolskiego na  święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Prawie wszyscy nasi pielgrzymi pomagali też w kuchni monasterskiej.
    Ważnym punktem wyjazdu była wizyta w Kijowie. Młodzi hajnowianie odwiedzili Ławrę Kijowsko-Pieczerską, gdzie modlili się przed relikwiami mnichów w podziemnych pieczarach. Zwiedzili też klasztorne świątynie - m.in. Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy i cerkiew świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, jak też męski monaster pw. Wprowadzenia Najświętszej Marii Panny, cerkiew Św. Eliasza i żeński monaster Opieki Matki Bożej.
                                                   
                                                        Galeria

    Pielgrzymka była dofinansowana przez Urząd Miasta w Hajnówce w ramach organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży "Akcja Lato 2017"
                                        Serdecznie dziękujemy!
    Dziękujemy naszym opiekunom za zorganizowanie tej pielgrzymki oraz możliwość zwiedzenia tak pięknie duchowych miejsc.

Tekst: Natalia Waśko
Zdjęcia: Ks. Andrzej Busłowski i Hanna Chomczuk


 

Konferencje katechetyczne


Witamy w  Nowym Roku szkolnym 2017/2018. Życzymy owocnych działań, radości i wielu sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
   
    Serdecznie zapraszam na spotkanie metodyczne, które odbędzie się 5 października o godz. 15:45  w sali przy parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce. 

Temat spotkania: Sposoby realizacji tematyki dotyczącej Wielkich Świąt oraz: Realizacja treści programowych w kl. VII szkoły podstawowej, a także: Sprawy bieżące na rok szkolny.
                                       
                                                                                   Doradca metodyczny
                                                                                   Lilla Busłowska.


 


Regulamin konkursu fotograficznego
„ Wnętrze świątyni na wakacyjnej fotografii”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
Cele konkursu:
1.    Podniesienie świadomości uczniów dotyczącej różnorodności religijnej, pogłębienie wiedzy na ten temat.
2.    Uświadomienie uczniom, że wakacje nie są czasem odpoczynku                 od modlitwy i innych praktyk religijnych.
3.    Promocja wśród uczniów postaw prośrodowiskowych,                                w kontekście szacunku do obiektów kultu i tolerancji pomiędzy religiami i wyznaniami.
4.    Promowanie pasji fotografowania, rozwijanie umiejętności fotografowania
Informacjo o konkursie:
Konkurs fotograficzny „Wnętrze świątyni na wakacyjnej fotografii” jest indywidualnym konkursem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, promującym piękno i bogactwo świątyń oraz ich różnorodność architektoniczną i kulturową. W konkursie można prezentować zdjęcia wszystkich świątyń, bez względu na religię lub wyznanie.
Warunki uczestnictwa:
1.    Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z klas I – VI.
2.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii wnętrza dowolnej świątyni.
3.    Fotografia wielkości 15 na 21 cm, wywołana lub wydrukowana na papierze fotograficznym.
4.    Każde zdjęcie opisujemy czytelnie na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i tytuł zdjęcia.
5.    Fotografia może być kolorowa, czarno-biała, sepia lub z zastosowaniem filtrów na obiektywie aparatu.
6.    Zdjęcie nie może być fotomontażem, nie powinno też być poddane znacznej obróbce komputerowej. Dopuszcza się jedynie poprawę kontrastu, jasności, ostrości, redukcję szumów.
7.    Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do trzech zdjęć.
8.    Do zdjęć musi być dołączona karta zgłoszeniowa, dokładnie wypełniona.
9.    Fotografie opatrzone kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do dnia 20-09-2017r. na adres Organizatora konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3, Hajnówka ul. Działowa 1. Osobiście lub korespondencyjnie.
10.    |Komisję  oceniającą dostarczone prace stworzą przedstawiciele Organizatora konkursu oraz osoby „z zewnątrz” specjalizujące się               w dziedzinie fotografii.
11.    Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.
Uwagi organizacyjne:
1.    Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich.                          Nie fotografujemy wiernych uczestniczących w nabożeństwach, na pierwszym planie.        
2.    Nie fotografujemy obiektów lokowanych (reklam). Fotografia nie może także naruszać cudzych praw autorskich.
3.    Fotografie konkursowe stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
4.    Fotografie z zachowaniem praw autorskich mogą być wykorzystane przez Organizatora do publikacji na stronie internetowej, użyte jako materiał dydaktyczny lub pokazowy.
5.    Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30-09-2017r. na stronie internetowej Organizatora. sp3hajnowka.edupage.org
6.    Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.
7.    Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, warunków niniejszego regulaminu.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele Organizatora konkursu:
    ks. Mariusz Jurczuk,  nr tel. 695 625 352
         Bogusław Wójcik, nr tel. 668 780 763

KARTA ZGŁOSZENIA


 

Konferencje katechetyczne w Diecezji Warszawsko-Bielskiej

    Z błogosławieństwa jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędą się konferencje katechetów poszczególnych okręgów w celu przybliżenia katechetom kwestii programowo-organizacyjnych w zakresie nauczania religii prawosławnej.
   
    Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem:

•    Parafia p.w. Św. Trójcy w Hajnówce, 29 maja 2017r. – godz. 16.00.

   Udział biorą katecheci z dekanatów: hajnowskiego, narewskiego i kleszczelowskiego; wizytator okręgowy; koordynator wizytatorów i doradca metodyczny okręgu hajnowskiego. Przewodniczy Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii.

•  Parafia p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, 31 maja 2017r – godz. 16.00.

    Udział biorą katecheci z dekanatów: bielskiego; wizytator okręgowy i doradca metodyczny okręgu hajnowskiego. Przewodniczy Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii.

    W konferencjach biorą udział proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się placówki szkolne.
   
    Udział w konferencji jest obowiązkowy. XXI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W tym roku to już XXI jego edycja.
27 marca 2017 odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Uczestniczyło w nich  16 osób ze szkół w Hajnówce, Czeremsze, Białowieży, Czyżach oraz Narwi. Podzieleni byli na trzy kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja  i szkoły ponadpodstawowe.
Eliminacje rozpoczęła wspólna modlitwa. We wstępnym słowie Dziekan Okręgu Kleszczelowskiego ks. Mitrat Mikołaj Kiełbaszewski podkreślił znaczenie języka liturgicznego oraz skierował słowa uznania do zebranej młodzieży, która podjęła trud poznania tego języka. Przybyłych gości członków komisji i młodzież przywitał dyrektor placówki Eugeniusz Saczko.
Komisja pracowała w składzie:
Przewodniczący Ks. Mitrat Mikołaj Kiełbaszewski - Dziekan Okręgu Kleszczelowskiego
Ks. Mitrat Michał Niegierewicz - Dziekan Okręgu Hajnowskiego
Wizytator Ks. Andrzej Busłowski
Wizytator Ks. Mirosław Niczyporuk
Wizytator Ks. Paweł Sterlingow
Do eliminacji centralnych zakwalifikowały się następujące osoby:
Szk. Podstawowe
1. Daria Zabrocka,  Zespół Szkół w Czyżach - nauczyciel Magdalena Zabrocka
2. Mateusz Panasiuk,  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze - nauczyciel Ks. Mikołaj Białomyzy
3. Grzegorz Smyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze - nauczyciel Ks. Mikołaj Białomyzy
Gimnazjum
1. Patrycja Siemiacka, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski
2. Aleksandra Busłowska, Zespół Szkół nr. 3 w Hajnówce – nauczyciel Lilla Busłowska
3.  Jakub Kazimiruk, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – nauczyciel Ks. Jan Wołkowycki
4. Andrzej Babulewicz, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – nauczyciel Ks. Jan Wołkowycki

Szk. Ponadgimnazjalne
1.  Julia Prokopiuk, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski
2.  Stefan Charkiewicz, Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – nauczyciel Ks. Paweł Sterlingow
                         Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Eliminacje Centralne odbędą się dnia 3 kwietnia w Niepublicznej  Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku ul. Waryńskiego 30 o godz. 10.00.
Organizatorami turnieju są:
Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Wydział Katechetyczny lub poszczególne Diecezje
Doradcy metodyczni  ds. nauczania religii prawosławnej


 


Foto: Ks Białomyzy i ks. Busłowski  Tekst: ks. Jan Wołkowycki Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
pt.: „ Moja Cerkiew Parafialna. ”
Drodzy uczestnicy:

Architektura Cerkwi Prawosławnej w swej różnorodności, bogactwie stylów, symboli i wartości płynących z Tradycji Cerkiewnej, zwraca uwagę na prawdę wyrażoną przez piękno, gdzie świat świadczy o swoim Stwórcy.
Św. Bazyli z Cezarei Kapadockiej powtarzał: „Świat jest dziełem sztuki, czego doświadczyć może każdy, gdyż przez świat poznajemy mądrość Jego Stwórcy(...)Wysławiamy najlepszego Artystę, który tak szczodrze i pięknie stworzył świat, z piękna widzialnego zrozumiemy tego, Który wszystko przenika swym pięknem.”
          Piękno architektury cerkiewnej uobecnia nam cząstkę Bożego Królestwa. Formy symboliczne świątyni prawosławnej wskazują na naszą płomienną modlitwę; uczestnictwo tego świata w świecie przemienionym, Boskim; zjednoczenie dwóch rzeczywistości, dokonane we Wcieleniu; na odkupienie grzechów rodzaju ludzkiego; obraz świata Bożego, słowem prowadzą nas ku spotkaniu z Bogiem w Jego Domu. Piękno cerkwi parafialnych niech stanie się dla Was inspiracją do stworzenia przepięknych prac.

Życzymy owocnej pracy!

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
- Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej -  
  Lilla Busłowska
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
- Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii św. Trójcy w 
  Hajnówce

CELE KONKURSU:
* ukazanie piękna architektury Cerkwi Prawosławnej,
* uświadomienie symbolicznej wymowy elementów architektury 
   Cerkwi,
* zainteresowanie architekturą i historią cerkwi parafialnych,
* uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne 
  płynące z  postrzegania cerkwi jako budowli na chwałę Bożą.


UCZESTNICY:
- w konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół:
  podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- prace będą oceniane w grupach :
* przedszkola
* kl. I-III  szkół podstawowych
* kl.  IV –VI szkół podstawowych
* szkoły specjalne
* Kl. I – III szkół gimnazjalnych
* klasy szkół ponadgimnazjalnych

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
Prace przygotowane do konkursu powinny być przygotowane do zaprezentowania.
Organizatorzy mogą nie przyjąć prac wykonanych niestarannie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie.
Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.

FORMAT PRAC: A 4 lub A3

TECHNIKA PRAC:
- dowolna
- mogą być to prace malarskie, rysunkowe, grafiki itp.
Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru, literami drukowanymi wg. wzoru na odwrocie:


IMIĘ..................................................................................
NAZWISKO..........................................................................
SZKOŁA..............................................................................
KLASA................................................................................
KATECHETA, tel....................................................................


TERMIN SKŁADANIA PRAC:  23 IV 2017r.


Prace należy nadsyłać pod adres:

Biuro Organizacyjne Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej
17-200 Hajnówka
ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15


Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. XXI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich,


odbędzie się  27 III 2017r w ZSzDNJB w Hajnówce


Karta zgłoszenia

Regulamin Turnieju

Słownik wyrazów


 

Spotkanie metodyczne


20 lutego o godz. 15 30    w sali przy parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce odbędzie się spotkanie metodyczne n. t.:
  Różne formy pracy w grupie. Przykłady dobrych praktyk.

                                                                                                  Zapraszam                           
Doradca  metodyczny
Lilla Busłowska    

Hajnowscy uczniowie w Ławrze w Poczajowie


    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 16-19 października br. odbyła się autokarowa pielgrzymka młodzieży prawosławnej z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce do Poczajowa na Ukrainie. Została ona zorganizowana przez ks. Andrzeja Busłowskiego, ks. Jana Wołkowyckiego, oraz doradcę metodycznego matuszkę Lillę Busłowską. Rolę opiekuna pełnił dodatkowo pan Roman Daniluk.
    16 października w późnych godzinach wieczornych grupa 45 uczniów  zebrała się przy cerkwi Św. Trójcy w Hajnówce, gdzie po krótkiej modlitwie wyruszono w trasę. Około godziny 11.00 - 17 października pielgrzymka dotarła do Skitu Św. Anny w Onyszkowcach, gdzie znajduje się Istocznik Św. Anny. Po krótkiej modlitwie w cerkwi i zwiedzaniu monasteru żeńskiego  wyruszono do Ławry Poczajowskiej. Po dotarciu na miejsce, młodzież wraz z opiekunami zakwaterowała się w hotelu monasterskim. Po odpoczynku i czasie wolnym, który pozwolił na zregenerowanie sił  pielgrzymi mieli okazję uczestniczyć w wieczornym nabożeństwie (Wsienocznoje Bdienije), w trakcie którego uczniowie pokłonili się odbitej na kamieniu stopie Matki Bożej. Po jelopomazaniju  młodzież udała się wraz z jednym z ojców Łwry  Poczajowskiej hierodiakonem Justynianem do relikwii  Św. Hioba i Św. Amfiłochiusza Poczajowskich i po przyłożeniu się do nich miała możliwość wejścia do Pieszczery, w której Św. Hiob poświęcał swój czas na modlitwę.       Następnego dnia pielgrzymi wczesnym rankiem udali się na akatyst ku czci ikony Matki Bożej Poczajowskiej, podczas którego przyłożyli się do tejże ikony. Następnie udali się na św. Liturgię. Po obiedzie wszyscy  udali się do Bohojawlenskoho istocznika    gdzie mogli się zanurzyć w poświęconej wodzie o temperaturze 4 stopni Celsjusza  Następnie udali się do Skitu Św. Ducha, gdzie wszystkim przez duchownych nałożony był  krzyż Św. Nikity Słupnika. W drodze do Ławry Poczajowskiej młodzież odwiedziła cmentarz monasterski gdzie znajduje się grób Św. Amfiłochiusza. Przed wieczornym nabożeństwem młodzi ludzie uczestniczyli jeszcze w spotkaniu z hieromnichem Nikodemem i odwiedzili Prawosławne Seminarium Duchowne. Ostatni dzień pobytu rozpoczął się od Św. Liturgii. Około godziny 11.30 pielgrzymka wyruszyła w drogę powrotną.
Dziękujemy naszym nauczycielom - opiekunom za możliwość pobytu w tym cudownym świętym miejscu jakim jest Monaster Prawosławny w Poczajowie.
 Jakub Sterlingow, Mateusz Wołkowycki
zdj ks. Andrzej Busłowski    

Wakacyjny wyjazd młodzieży do Grecji

    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski  w dniach 21.08.2016 – 03.09.2016r. odbyła się autokarowa pielgrzymka młodzieży prawosławnej z Hajnówki do Grecji zorganizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej i parafię prawosławną p.w. Św. Trójcy w Hajnówce. Do Grecji młodzież została zaproszona przez Metropolitę Diecezji Argolidos – Nektariusza.
      Wyruszyliśmy 21 sierpnia po południu. Po długiej podróży przez Słowację, Węgry, Serbię oraz Macedonię 23 sierpnia dotarliśmy do Grecji, gdzie zatrzymaliśmy w ośrodku konferencyjno – pielgrzymkowym  św. Ignacego w Zogka (Peloponez).
      Zwiedzanie Grecji rozpoczęliśmy od podróży do Myken, gdzie ujrzeliśmy starożytny skarbiec, lwią bramę oraz grobowiec króla Agamemnona. Zaraz potem udaliśmy się do starożytnego amfiteatru Epidavros, największego z zachowanych teatrów, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Kolejny dzień zajęło nam zwiedzanie Aten: Akropolu, Starego Miasta, Agory, gdzie swoje centrum mieli filozofowie i handlarze, oraz Koryntu, gdzie staliśmy nad kanałem korynckim, łączącym Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Poza tym zwiedziliśmy miasto Argos, położone blisko naszego ośrodka, słynące z turystyki miasto Nafplio, które było pierwszą stolicą niepodległej Grecji,  Patrę, Spartę oraz bizantyjskie miasto Mistra. Odbyliśmy też rejs łódkami po jaskini pełnej stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów. Mieliśmy również możliwość plażowania nad Morzem Egejskim. 
      Oprócz miejsc turystycznych odwiedziliśmy wiele miejsc związanych z kolebką Prawosławia. Modliliśmy się w największej na Bałkanach cerkwi Św. Sawy w Belgradzie, stolicy Serbii.  Poznawaliśmy  prawosławie Grecji. Pokłoniliśmy się  świętym relikwiom: św. Potapiusza w monasterze w Loutraki, św Piotra w Argos, św. Andrzeja Apostoła oraz Jego krzyżowi w Patrze, św. Dymitra w Tesalonikach, ikonie Matki Bożej zgodnie z tradycją napisanej przez Ewangelistę Łukasza w monasterze Megaspilon  Poza tym odwiedziliśmy wiele cerkwi oraz monasterów na całym Peloponezie.


       Jednym z  punktów naszej pielgrzymi było spotkanie z Metropolitą Diecezji Argolidos - Nektariuszem. Władyka opowiadał o prawosławiu w Grecji, o trudnościach z jakimi boryka się cerkiew w Grecji i o roli młodzieży w życiu cerkwi. Wspominał również swój pobyt z młodzieżą w Hajnówce 30 lat temu.
     Nasz chór śpiewał podczas świętej liturgii którą celebrował Metropolita Nektariusz w cerkwi w mieście Argos. 
Późnym wieczorem 31 sierpnia wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski. Na miejsce dotarliśmy 3 września Jesteśmy pewni,  przeżycia ze wspólnego wyjazdu pozostaną jeszcze na długo w naszej pamięci. Pielgrzymka nie miałaby miejsca bez organizacji oraz wsparcia duchowego niżej wymienionych osób
   Dziękujemy Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski Sawie za błogosławieństwo na wyjazd, Metropolicie Nektariuszowi za umożliwienie pobytu w Grecji,  życzliwość, serdeczność i możliwość zasmakowania greckiej kuchni.  proboszczowi parafii Św. Trójcy w Hajnówce  Michałowi Niegierewiczowi, ojcu Andrzejowi Busłowskiemu – głównemu organizatorowi pielgrzymki,  protodiakonowi Markowi Maciuka,  matuszce Lilli Busłowskiej,  Piotrowi Sterligowowi naszemu tłumaczowi i Dymitrowi z Loutraki.
Wyjazd odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka w ramach: Organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016

Tekst:Natalia Waśko  i  ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia ks. Andrzej Busłowski    

Prawosławna Poezja Religijna

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego
i całej Polski

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

PT:  „POEZJA ŹRÓDEŁ”
Cele konkursu

 • Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
 • Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa
 • Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
 • Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

R  E G  U  L  A  M  I  N
Zgłoszenia:
    • Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 10 XI 2016r.
     Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:
Doradca metodyczny Lilla Busłowska   17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A
    • Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają do 10 XI 2016r
Uczestnicy konkursu:
A. Uczniowie: przedszkola kl. -„ 0”,  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B. Konkurs ma charakter otwarty
Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
A.     przedszkola (oddział „ 0” )
B.     szkoła podstawowa kl. I – III
C.     szkoła podstawowa kl. IV - VI
D.     gimnazjum
E.     szkoła ponadgimnazjalna
F.    szkoła specjalna
ZASADY UDZIAŁU:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
• Kserowane teksty wybranych wierszy ( z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 10 XI 2016 r.
Terminy Konkursu:
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 17 XI 2016r. w  Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4.
Jury Konkursu powołują organizatorzy.
Organizator:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska
Współorganizatorzy:
Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce
Zapraszamy.


Karta zgłoszenia

 

6 października (czwartek) o godz. 15.30 w sali przy parafii św. Trójcy w Hajnówce odbędzie się spotkanie metodyczne oraz warsztaty metodyczne dot. wybranych metod aktywizujących w pracy nauczyciela religii.Serdecznie zapraszam.

Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska

      

Jubileusz XXV - lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach
        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 28 maja 2016r. w Monasterze śww. Marty i Marii na św. Górze Grabarce miały miejsce diecezjalne uroczystości z okazji Jubileuszu XXV-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Jubileuszowemu spotkaniu przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.
        Uroczystości rozpoczęła Święta Liturgia i molebien dziękczynny celebrowane przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jerzego Biskup Siemiatyckiego, Przewodniczącego Komisji ds. Katechezy PAKP.
W uroczystościach wzięli udział księża dziekani, proboszczowie parafii oraz katecheci diecezji warszawsko-bielskiej. Ministra Edukacji Narodowej reprezentowały – P. Jadwiga Mariola Szczypiń - Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicekurator Bożena Dzitkowska.
        Moderatorem Konferencji był dr Jan Zieniuk Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii, który dokonał otwarcia oficjalnej części jubileuszu oraz wprowadzenia. Jako pierwszy głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który m.in. bilansując ćwierćwiecze wskazywał na wyzwania związane z przygotowaniem kadr po powrocie religii prawosławnej do szkół, powołaniu Katechetycznego Studium Pedagogicznego oraz roli dr Jana Zieniuka dyrektora ówczesnego Studium. Jego Eminencja zwracał uwagę na niezwykle istotną rolę i misję katechety oraz jego osobistego przykładu w procesie edukacji religijnej i wychowania młodzieży. Apelował do nauczycieli o nieustanną troskę o własny rozwój zarówno duchowy jak i intelektualny. W tym zaś procesie, wskazywał na niezwykle ważne ogniwo jakim jest bojaźń Boża, która prowadzi do mądrości, pokory, szacunku i miłości oraz właściwych relacji względem innego człowieka.
        Jego Ekscelencja Biskup Jerzy w swoim słowie m.in. zwrócił uwagę na szczególną i wyjątkową rolę Osoby Metropolity Sawy, ówczesnego arcybiskupa białostocko-gdańskiego, który z wielkim poświęceniem i troską podjął się organizowania nauczania religii po powrocie do szkół i starannego przygotowywania i kształcenia kadr. Biskup Jerzy wskazywał na osiągnięcia w wielu obszarach w zakresie nauczania religii prawosławnej m.in. opracowanie podstawy programowej i programu nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania religii, opracowanych na wysokim poziomie, wcale nie ustępującym, jak stwierdził, materiałom i pomocom dydaktycznym do nauczania religii opracowanym w innych kościołach lokalnych chociażby greckim czy rosyjskim.
        Pani Jadwiga Mariola Szczypiń - Kurator Oświaty w swym wystąpieniu m.in. gratulowała sukcesów i osiągnięć w wielu obszarach nauczania religii prawosławnej oraz podkreślała zgodnie z myślą Jego Eminencji Metropolity Sawy – szczególnie ważny aspekt tradycyjnego wychowania dzieci i młodzieży - opartego o wartości najwyższe, miłość do Boga i szacunek wobec innego człowieka.
        W dalszej części miało miejsce wystąpienie dr Lilli Busłowskiej, która zaprezentowała publikację wieloautorską „XXV lat nauczania religii prawosławnej w szkole” wydaną z okazji jubileuszu, ukazującą dorobek Cerkwi w zakresie szkolnej edukacji religijnej w latach 1990-2015.
        Następnie z okazji jubileuszu XXV-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach, w uznaniu dotychczasowego trudu, za zasługi na rzecz edukacji religijnej dzieci i młodzieży, nagrodą resortową – Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani: Ks. prot. Andrzej Baczyński, Ks. prot. Mikołaj Białomyzy, Ks. prot. Andrzej Busłowski, Ks. prot. Adam Misijuk, Ks. prot. Mirosław Niczyporuk, Ks. prot. Paweł Sterlingow, P. Ewa Ostapkowicz, P. Ewa Podgórzak oraz P. Joanna Juchnowska.
        Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny zostali uhonorowani przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę: Ks. prot. Sławomir Chwojko, P. Lilla Busłowska, Ks. prot. Sławomir Awksietijuk, Ks. prot. Jan Kazimiruk, Ks. prot. Jerzy Kulik, Ks. prot. Paweł Nikitiuk, Ks. prot. Jan Wołkowycki, Ks. prtotodiakon Marek Maciuka, P. Dymitr Martynowicz, P. Ewa Awksietijuk, P. Jolanta Domoracka, P. Irena Jarocewicz, P. Eugenia Kazimiruk  oraz P. Anna Wawreszuk.
        Dyplom Uznania Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski otrzymali: Ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, Ks. mitrat Sergiusz Korch, Ks. mitrat Jan Szmydki, Ks. prot. Wiaczesław Domoracki, Ks. prot. Mikołaj Owsieniuk, Ks. prot. Teodor Weremiejuk, Ks. prot. Andrzej Opolski, Ks. prot. Sławomir Jarocewicz, Ks. prot. Adam Dzienisiuk, Ks. prot. Marek Jurczuk, Ks. prot. Aleksy Kuryłowicz, Ks. Adam Lewczuk, Ks. Roman Dubiński, Ks. Paweł Sidoruk, Ks. Rodion Wołosiuk, Ks. Andrzej Żukowicki, Ks. diak. Denis Rusnak, Ks. diak. Łukasz Bartoszuk,P. Maria Ackiewicz, P. Anna Barszczewska, P. Monika Levczukova, P. Jolanta Rajecka, P. Bogdan Kuźmiuk, P. Walentyna Gawryluk, P. Piotr Niesteruk, P. Julita Niczyporuk, P. Elżbieta Sterlingow, P. Magdalena Zabrocka.
        Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna z udziałem dzieci z Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Siemiatyczach, przygotowana przez katechetkę Panią Walentynę Gawryluk. Spotkanie jubileuszowe zakończył wspólny obiad z udziałem uczestników uroczystości.                    

Ks. Andrzej Baczyński
 

Konferencja

18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali przy parafii św. Trójcy w Hajnówce  odbędzie się spotkanie metodyczne dot. nowego podręcznika do nauki religii w kl. IV szkoły podstawowej ci zastosowania wybranych kreatywnych metod pracy z uczniem na lekcji religii.


Serdecznie zapraszamy.
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska
Ewa Podgórzak
 Eliminacje dekanalne XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Hajnówce


21 marca 2016 r. uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce. Uczestników Turnieju powitali księża dziekani: ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski i ks. mitrat Michał Niegierewicz , jak również  Pan Eugeniusz Saczko, dyrektor Zespołu Szkół z DNJB.

Organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Turniej objęty jest honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Podczas Turnieju  uczestnicy wykazali się umiejętnością czytania  tekstów modlitw  zawartych w:  Apostole, Psałterzu,  Czasosłowie  takich jak np. tropariony i kondakiony 12 Wielkich Świąt, trzecia i  szósta godzina. Przygotowując się do eliminacji uczniowie uczą się i doskonalą  umiejętność poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich pod względem płynności i poprawności czytania, a także znajomości słownictwa.
Uczniów oceniało Jury w składzie:

Przewodniczący: ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie: ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego
Ks. protodiakon Marek Maciuka, wykładowca Szkoły Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce
    
Do eliminacji  finałowych (ogólnopolskich) Komisja wytypowała następujących uczniów:

Gimnazjum
Patrycja Siemiacka, kl I Gimnazjum Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
Aleksandra Busłowska, kl II Gimnazjum Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Lilla Busłowska

Szkoły ponadgimnazjalne
Łukasz Lewczuk, kl. II Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Andrzej Busłowski
Bartek Wasiluk, kl. I Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
Hanna Chomczuk, kl. I Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Jan Wołkowycki

    Wyróżnieni uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się 11 kwietnia Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30.
   
  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom Życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                                     ks. Andrzej Busłowski. 

 ZAPROSZENIE do udziału
w XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich,


 •  eliminacje dekanalne (powiatowe) odbędą się:
- dn. 21 marca 2016r o godz. 10:00 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3.

     Organizatorzy Turnieju:


 • Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Doradcy metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej.

                                                        
                                                  Karta zgłoszenia

                                                         
                                                      Regulamin

    Kartę zgłoszeń do Turnieju należy dostarczyć do 15 III 2016r na adres: 17-200 Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A
                                                         
Organizator eliminacji powiatowych Turnieju
Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska Hajnówka  2015 -

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej                                   

          Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbywa się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Posiada ona akredytację Ministra Edukacji Narodowej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Wszechprawosławny Sobór z perspektywy prawosławnej eklezjologii”
        Dnia 16 grudnia 2015r odbył się I etap (szkolny) Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W Hajnówce eliminacje przeprowadzono w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Przystąpiło do nich 3 uczniów tejże placówki. Dyrektor Eugeniusz Saczko pogratulował uczniom odwagi i podkreślił znaczenie udziału uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Przewodniczący komisji ks. Prot. Mirosław Niczyporuk zapoznał młodzież z zasadami jakie obowiązują podczas olimpiadzie. Przy zachowaniu wyznaczonych procedur koperta z zagadnieniami została otwarta. Uczniowie pisali na jeden z podanych tematów:

1.    Soborowość Kościoła w świetle prawosławnej eklezjologii. Doświadczanie soborowości na każdym poziomie życia.
2.    Od idei nowego soboru do decyzji o jego zwołaniu. Historia przygotowań Wszechprawosławnego Soboru.
3.    Egzystencjalne pytania wiernych (np. dotyczące dyscypliny postu i inne) stanowiące tematykę przyszłego Soboru. Ogólna charakterystyka.
Nad przebiegiem I etapu Olimpiady czuwała powołana komisja.


Ks. Jan Wołkowycki foto ks. Jan Wołkowycki
    

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej


        6 grudnia 2015 r. po raz jedenasty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 26 listopada 2015r. 
 Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy współpracy parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
       Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, dziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:   Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski, Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki, Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy,  katecheci i nauczyciele przedszkoli i szkół miasta i powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce, możliwa będzie relacja z Wieczoru.

    

Pielgrzymka do Muzeum Ikon w Supraślu w dniu 22.10.2015 r.

    W dniu 22 października 2015 r. została zorganizowana pielgrzymka autokarowa do Muzeum Ikon w Supraślu. Uczestnikami pielgrzymki byli uczniowie Zespołu Szkół w Boćkach. Organizatorem wyjazdu był ks. Roman Dubiński.                   
       Pierwszym punktem pielgrzymki była modlitwa i zwiedzanie cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim. Historię tej świątyni przybliżył proboszcz tej parafii ks. mitrat Jarosław Dmitruk.                                           
        Kolejnie uczestnicy udali się do monasteru żeńskiego Narodzenia NMP w Zwierkach, gdzie zwiedzili cerkiew ku czci św. męcz. Młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, skosztowali obiadu z kuchni monasterskiej. Oprócz zwiedzania monasteru była przede wszystkim modlitwa w cerkwi jak i przy krzyżu upamiętniającym miejsce odnalezienia ciała św. Gabriela Zabłudowskiego – patrona dzieci i młodzieży.     


                  

        Po przyjeździe do Białegostoku była przygotowana przez organizatora mała niespodzianka, mianowicie zwiedzanie Białostockiego Ogrodu Zoologicznego „Akcent”. Uczniowie mogli podziwiać zwierzęta takie jak: żubry, niedźwiedzie, sowy.               


        Głównym punktem pielgrzymki było udanie się do Supraśla, gdzie uczestnicy zwiedzili zabudowania monasteru męskiego Zwiastowania NMP, mianowicie cerkwie: św. Jana Teologa i Zwiastowania NMP. Następnie wszyscy udali się do Muzeum Ikon, gdzie zapoznali się z historią ikon i podziwiali ikony mające kilkaset lat. Ostatnim punktem zwiedzania w Supraślu była modlitwa w katakumbach monasteru.         


         
        Po przyjeździe do Białegostoku uczestnicy udali się do największej cerkwi w Polsce p.w. Św. Ducha w dzielnicy Antoniuk. Uczestnicy zwiedzili górną i dolną cerkiew oraz dzięki przewodniczącemu Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii mogli zobaczyć jak wyglądają pomieszczenia radia orthodoxi. Oczywiście i w tej świątyni nie zabrakło naszej modlitwy.         


        Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach, które mieści się w budynku dawnej szkoły. Po Muzeum oprowadziła nas matuszka Antonina Troc-Sosna. Wszyscy podziwiali eksponaty zebrane w muzeum, które nie tak dawno temu były używane i spotykane na wsiach.


    


    

Świąteczna zbiórka żywności w Hajnówce

        W dniach 4 -5 grudnia 2015r. odbyła się Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności w Polsce.  Jak co roku, wolontariusze zbierali żywność w sklepach na terenie całego kraju. Do tej akcji przyłączyła się młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce i uczniowie z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Do specjalnie oznakowanych wózków i koszyków zbierali produkty żywnościowe w hajnowskich supermarketach. W sklepie Kaufland i Społem  Opiekunem grupy młodzieży był  ks. Andrzej Busłowski, który zachęcił młodych wolontariuszy do pomocy przy organizacji zbiórki. Pierwsze koszyki zostały ustawione już w piątek popołudniu, a hojni hajnowianie wrzucali tam najpotrzebniejsze produkty o długim terminie ważności. W koszykach znalazły się m. in. olej, kasza, mąka, ryż, makaron, konserwy, W związku ze zbliżającymi się świętami w koszykach nie zabrakło też  słodyczy dla dzieci. Łącznie zebraliśmy ponad 600 kg żywności. 

       
Wszystkim, którzy wspomogli tę akcję, dziękujemy ! Żywność trafi do najbardziej potrzebujących rodzin w Hajnówce.

                                                                                  Ks. Andrzej Busłowski


    

Konkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej.

                        pt. „Prawosławie w poetyckim słowie”,

         listopada 2015 r. po raz XI., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
         Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,  Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.
        W tym roku do konkursu przystąpiło 142 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż, Czeremchy). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia. 

        Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych poruszających serca tym mocniej, że deklamacje rozbrzmiewały w przededniu  rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
 Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 6 XII 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

    

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej

XI EDYCJA


Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego
i całej Polski

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

PT:  „POEZJA ŹRÓDEŁ”

Cele konkursu

 • Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
 • Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa.
 • Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
 • Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

R  E G  U  L  A  M  I  N

Zgłoszenia:

    Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 15 XI 2015r.

     Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:

Doradca metodyczny Lilla Busłowska   17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A

    Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają do 15 XI 2015r

Uczestnicy konkursu:

A. Uczniowie: przedszkola kl. - „0”,  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

B. Konkurs ma charakter otwarty

Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:

A.       przedszkola ( oddział „ 0” )

B.        szkoła podstawowa kl. I – III

C.        szkoła podstawowa kl. IV - VI

D.       gimnazjum

E.        szkoła ponadgimnazjalna

F.        szkoła specjalna

ZASADY UDZIAŁU:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie przedszkoli i wszystkich typów szkół, z wyłączeniem osób, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach turnieju, w danym etapie kształcenia.
 •  Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
 •  Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
 • Kserowane teksty wybranych wierszy ( z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 15 XI 2015 r.
 • Terminy Konkursu:
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 XI 2015r. w  Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4.
 • Jury Konkursu powołują organizatorzy.

Organizator:

Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej

Lilla Busłowska

Współorganizatorzy:

Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce

Zapraszamy.Karta zgłoszenia uczestnika

    

Nadbałtyckim szlakiem – wakacyjna pielgrzymka hajnowskiej młodzieży do Wilna i Rygi

    W dniach 21-24 sierpnia br. z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyła się pielgrzymka na Litwę i Łotwę zorganizowana przez Parafię Prawosławną Św. Trójcy w Hajnówce i Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii. Uczestniczyło w niej 34 uczniów Liceum i Gimnazjum z Hajnówki. Młodzież, pod opieką duchownych: ks. Andrzeja Busłowskiego i protodiakona Marka Maciuki, miała możliwość poznania Prawosławia w nadbałtyckich krajach oraz zregenerowania sił przed zbliżającym się rokiem szkolnym.        Pierwszym punktem wyjazdu były Druskienniki. Tam młodzież miała okazję skorzystać z jednej z atrakcji turystycznej - Aqua Parku bądź Parku Linowego. W Druskiennikach pielgrzymi odwiedzili również XIX-wieczną cerkiew pw. Ikony Matki Bożej ,,Wszystkich Strapionych Radość ".


      Kolejnym celem wyjazdu była stolica Litwy. W Wilnie młodzież przebywała w Monasterze Świętego Ducha, gdzie uczestniczyła w nabożeństwie Całonocnego Czuwania i Św. Liturgii celebrowanej przez Arcybiskupa Wileńskiego i całej Litwy Innocentego. Młodzi ludzie pokłonili się relikwiom śww. Jana, Antoniego i Eustachego, a także Wileńskiej Ikonie Matki Bożej w Ostrej Bramie. Pielgrzymi zwiedzili wiele świątyń: cerkiew św. Paraskiewy, Sobór Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, cerkiew św. Mikołaja oraz miejsce, gdzie zostali zamęczeni św. męczennicy wileńscy w 1347r. Młodzież miała okazję obejrzeć zrekonstruowaną celę Konrada - miejsce zarówno akcji III cz. Dziadów jak i więzienie Adama Mickiewicza. Podczas spaceru uliczkami Starego Miasta można było zobaczyć Pałac Prezydencki, Plac Katedralny, zaś z Góry Gedymina i Góry Trzech Krzyży młodzież podziwiała panoramę miasta.


        Zwiedzanie pięknej Rygi pielgrzymi rozpoczęli od wizyty w Katedrze Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej - Soborze Narodzenia Pańskiego. Tam poznali historię cerkwi i pokłonili się relikwiom świętego męczennika arcybiskupa ryskiego Jana. Wszyscy byli wzruszeni pięknym przywitaniem przez duchowieństwo łotewskiego Soboru. Ciekawym doświadczeniem było także spotkanie z łotewską młodzieżą, na którym pielgrzymi mieli okazję zapoznać się i opowiedzieć o swojej działalności w ramach Bractwa. Łotewskie prawosławie przybliżyły również wizyty w cerkwi Aleksandra Newskiego oraz cerkwi Wszystkich Świętych. Dalej młodzież zwiedziła Starówkę, Pomnik Wolności, Dom Czarnogłowych, Pomnik Rolanda, Budynek Parlamentu, Bramę Szwedzką, Basztę Prochową oraz wiele pięknych uliczek z secesyjnymi, zabytkowymi kamienicami. Znalazł się również czas na relaks - popołudnie młodzież spędziła w nadmorskiej miejscowości Jurmała, gdzie była możliwość kąpieli w morzu, odpoczynku na piaszczystej plaży.


          Niezwykłe nabożeństwa, klimat nadbałtyckich cerkwi oraz otwartość, z którą  spotkaliśmy się w tych prawosławnych krajach, napełniły nas duchowo i dodały sił do codziennych zmagań. Organizatorom a w szczególności“ opiekunowi bractwa ks. Andrzejowi Busłowskiemu, protodiakonowi Markowi Maciuka duchowieństwu ryskiej katedry ks. proboszczowi Jakubowi i wikariuszowi o. Artemiuszowi w imieniu wszystkich pielgrzymów: Spasi Hospodi!
Pielgrzymka była dofinansowana przez Urząd Miasta w Hajnówce w ramach organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży ,,Akcja Lato 2015".
ZAPRASZAMY DO GALERII      

Konferencje katechetów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/1016

       Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski konferencje katechetów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/1016, odbędą się zgodnie z harmonogramem:

    I.    parafia p.w.  św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim w dn. 25.VIII.br, – godz. 14.00
Udział biorą katecheci z dekanatu bielskiego, wizytator okręgowy. Przewodniczy Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii.

    II.    parafia p.w. Św. Trójcy w Hajnówce w dn. 25.VIII. br. – godz. 17.00
Udział biorą katecheci z dekanatów hajnowskiego, narewskiego i kleszczelowskiego, wizytator okręgowy oraz koordynator wizytatorów i doradca metodyczny. Przewodniczy Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii;

    III.    parafia p.w. śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach w dn. 26.VIII. br, – godz. 12.00.
Udział biorą katecheci z dekanatu siemiatyckiego, wizytator okręgowy, koordynator  wizytatorów oraz doradca metodyczny. Przewodniczy Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii.


    Tematem przewodnim konferencji będzie Jak wykorzystać doświadczenie minionych lat w zakresie nauczania religii prawosławnej w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży prawosławnej.
W konferencjach biorą udział proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się placówki szkolne.
    W okręgu warszawskim termin spotkania katechetów ustali Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii.
    Na w/w konferencjach jest przewidziana obecność Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski lub Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Biskupa Siemiatyckiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.


   Udział w Konferencji jest obowiązkowy!

                                       


      

Nowość wydawnicza: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla drugoklasistów.


      Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w czerwcu ukaże się podręcznik "Dobra Nowina i ja" do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły podstawowej wraz z zeszytem ćwiczeń.  Podręcznik jest bogato ilustrowany, opracowany zgodnie z nowym  programem nauczania.
        Podręcznik otwiera słowo wstępne napisane przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę. skierowane do dzieci i ich najbliższych wskazujące na Chrystusa jako Najlepszego Przyjaciela każdego człowieka, prowadzącego nas do Boga i uczącego jak czynić dobro.   Recenzji podręcznika dokonał  bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Kierownik Katedry  Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
    Treści zawarte w podręczniku eksponują  wydarzenia Ewangeliczne. Przyporządkowane one zostały czterem  działom tematycznym: Bóg mówi do nas, Poznaję Pismo Święte, Przygotowuję się do świąt, Poznaję modlitwy.   Każdy z nich zawiera  jednostkę lekcyjną, która  przybliża dzieciom  Słowo Boże, treści  programowe i ikonografię oraz  pomaga nabywać  umiejętności  religijnego interpretowania spraw ludzkiego życia, ukazanych także w opowiadaniach z morałem.
        Różnorodna forma zadań zawartych w zeszycie ćwiczeń pozwoli lepiej zapamiętać omawiane treści.
przykładowe strony w plikach PDF:
12, 24, 61, 90.

Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska, "Dobra Nowina i ja". Podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły podstawowej", Warszawska Metropolia Prawosławna, Hajnówka 2015, s. 96. Zeszyt ćwiczeń, s. 112.

      

Spotkanie metodyczne


       odbędą się  warsztaty metodyczne p.t. : „Sposoby badania stopnia realizacji treści kształcenia w zakresie nauczania religii prawosławnej w kl. I szkoły podstawowej”.


Zapraszam zainteresowanych katechetów uczących w kl. I sp.i korzystających z  podręcznika i zeszytu ćwiczeń:: „Bóg świat i ja”


Doradca metodyczny
Lilla Busłowska
 XIX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich
w Siemiatyczach


    23 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, odbyły się eliminacje dekanalne XIX edycji Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Głównym organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
    W tegorocznym konkursie w Siemiatyczach wzięło udział 5 osób - uczniowie z Zespołu Szkół w Mielniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, Zespołu Szkół w Drohiczynie i Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach.
Konkurs przebiegł bardzo sprawnie, w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Przesłuchania uczniów oceniała komisja w składzie ks. Sławomir Chwojko, ks. Eugeniusz Zabrocki i
ks. Mikołaj Mielniczuk.
    Wszyscy uczestnicy biorący udział w tym etapie turnieju zostali zakwalifikowani przez komisję do udziału w centralnym etapie turnieju, który odbędzie się 30 marca w Białymstoku.


Joanna Juchnowska
 IX  Edycja
Spotkania  z  poezją  i  prozą  religijną
o tematyce  paschalnej

                                   
        Serdecznie zapraszamy do udziału w
IX Edycji
„Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej”

Cele konkursu:
•    odkrycie piękna prawosławnej poezji i prozy o tematyce paschalnej
•    rozwijanie zainteresowań poezją i prozą religijną,
•    poznawanie Boga poprzez piękno słowa,
•    zachęcanie do poznawanie i upowszechniania tematyki paschalnej
•    rozwijanie zdolności recytatorskich,
•    szerzenie kultury języka, piękna żywego słowa.

      Uczestnicy konkursu
•    uczestnikiem może być każdy przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej z powiatu bielskiego w 5 kategoriach wiekowych:
 • przedszkolnej
 • klas I-III szkoły podstawowej
 • klas IV-VI szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • szkół ponadgimnazjalnych
•    w każdej kategorii wiekowej, z danej szkoły, może być zakwalifikowanych tylko 5 uczniów.  

      Warunki uczestnictwa:
•    każdy uczestnik powinien przygotować i zaprezentować wiersz lub fragment prozy o tematyce związanej z okresem  paschalnym.

 Wymagania konkursu:
•    uczestnik powinien zaprezentować wiersz lub prozę w języku słowiańskim (polskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim).

       Termin zgłoszenia i miejsce konkursu:
•    termin zgłoszenia do 25.04.2015r.  (proszę przestrzegać terminu-jest to konieczne ze względów organizacyjnych)
•    opiekun wypełnia kartę zgłoszenia uczestników zaakceptowaną przez dyrektora szkoły, odsyła na adres:
Stowarzyszenie Prawosławne
 Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
  z dopiskiem „Konkurs”  
•    spotkanie z prozą i poezją odbędzie się 09.05.2015r. w Domu Parafialnym Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Michała w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 36 o godz.9:00
UWAGA. Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię prezentowanego utworu


karta zgłoszeniowa


 Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału w spotkaniu

Organizator:
Stowarzyszenie Prawosławne
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
              
Koordynator:
mgr Irena Jarocewicz
ks. mgr Sławomir Jarocewicz

kontakt telefoniczny Matuszka Irena Jarocewicz: 510 149 028
 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

2014/ 2015
„Elementy prawosławnej teologii porównawczej”.

                                   
          Uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce na Centralnym etapie Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
        11 i 12 marca 2015 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się centralny etap Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej edycji olimpiady dotyczył elementów prawosławnej teologii porównawczej. Pierwszego dnia eliminacji uczestnicy rozwiązywali test, przygotowany przez ks. prof Jerzego Tofiluka. Następnie odpowiadali na wylosowane pytania. Komisja w składzie: Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, ks. mitrat prof Jerzy Tofiluk, ks. mitrat Jan Fiedorczuk, ks. prot. dr Marek Ławreszuk wyłoniła trzech laureatów oraz ośmiu finalistów. Wszyscy uczniowie reprezentujący Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego zajęli wysokie miejsca. Łukasz Lewczuk i Aleksandra Jakimiuk zdobyli tytuł laureatów, natomiast Daria Ochryciuk Aleksandra Siemieniuk, i Igor Janiel zostali finalistami.
Organizatorem Olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
        Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.
           Patronat nad olimpiadą objęło miasto Białystok, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
Autor: Aleksandra Jakimiuk
foto. ks. Andrzej Busłowski


      

Spotkanie metodyczne


       23 marca o godz. 16.30 w sali przy parafii św. Trójcy w Hajnówce odbędzie się spotkanie Klubu Nauczyciela Innowatora Religii Prawosławnej.
        Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu.
                                                                                                         Irena Jarocewicz
Lilla Busłowska
przydatne strony internetowe


 http://www.orthodox.pl/

http://www.orthodoxia.pl/

http://www.cerkiew.pl/index.php?id=multimedia

http://www.cerkiew1938.pl/

http://www.lublin.cerkiew.pl/

http://www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/dzieciMlodziez/

http://www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/

http://parafia.siemiatycze.org/dla-dzieci/opowiadania

http://www.puszczaknyszynska.cerkiew.pl/
      
  


      

Spotkanie metodyczne


        Najbliższe spotkanie metodyczne odbędzie się  20 lutego (piątek) o godz. 15.30 w sali pod kancelarią parafialną parafii św. Trójcy w Hajnówce.
Zapraszam Lilla Busłowska
 Konkurs Plastyczny - Wyniki

                            

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014r. w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim ul. Rejtana 24 o godz. 12.00.

Komisja oceniająca prace w Konkursie Plastycznym Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej pt. „Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt” zorganizowanej z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski podaje do wiadomości wyniki Konkursu na etapie centralnym – diecezjalnym

                                                           
 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

2014/ 2015
„Elementy prawosławnej teologii porównawczej”.

                                   
  Hajnówka I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

                                                                         

    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbywa się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Elementy prawosławnej teologii porównawczej”
10 grudnia 2013r odbył się I etap (szkolny) Olimpiady. W Hajnówce eliminacje przeprowadzono w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Przystąpiło do nich 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestników przywitał gospodarz placówki Eugeniusz Saczko, Dyrektor Zespołu Szkół z DNJB, zwracając się do uczniów wyraził słowa uznania i życzył wszystkim uczniom jak najlepszych wyników. Przewodniczący komisji ks. Prot. Mirosław Niczyporuk  zapoznał młodzież z zasadami pierwszego etapu olimpiady. Po sprawdzeniu stanu nienaruszalności kopertę otwarto i następnie przedstawiono zagadnienia.

Uczniowie pisali na jeden z podanych tematów:

 1. 1. Podziały w Kościele – historia i przyczyny (III – XIXw)
 2. 2. Różnice w nauczaniu o sakramentach Kościele prawosławnym, rzymskokatolickim i luterańskim
 3. 3. Udział Kościołów prawosławnych w ruchu ekumenicznym – historia i współczesność

Nad przebiegiem I etapu Olimpiady czuwała powołana komisja.
                                                                           Ks. Jan Wołkowycki
                                                                        foto ks. Jan Wołkowycki
Konkurs: TRADYCJE DWUNASTU WIELKICH ŚWIĄT

Dnia 08.12. 2014 roku  w sali parafialnej przy cerkwi p.w. Świętego Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt.,, Tradycje dwunastu wielkich świąt’’ na etapie dekanatu hajnowskiego. Konkurs odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Na konkurs wpłynęło 111 prac. Zdecydowana większość były to prace plastyczne ze wszystkich szczebli nauczania religii prawosławnej. Uczniowie gimnazjum przygotowali też prezentacje multimedialne. Jury powołane przez koordynatora dekanatu hajnowskiego wyłoniło 40 najlepszych prac plastycznych, które przekazano na etap diecezjalny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez pana Marka Jakimiuka  z wydawnictwa ,,Bratczyk’’ oraz Urząd Miasta Hajnówka. Serdecznie dziękuję za pomoc dla ks. Jana i Eugenii Kazimiruk, ks. Jana Wołkowyckiego, pana Marka Jakimiuka oraz dla ks. diakona Łukasza Bartoszuka. Wszystkim uczniom życzymy  wysokich miejsc i wspaniałych nagród na etapie diecezjalnym.

       

                                                                         Matuszka    Maria  Ackiewicz
    

 Konkurs Recytatorski Prawosławnej

 Poezji Religijnej

X EDYCJA

                                           

      7 grudnia 2014 r. po raz dziesiąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 27 listopada 2014r. 


                                                   
    

 Pielgrzymka hajnowskiej młodzieży na Litwę

        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 27-28 października odbyła się autokarowa pielgrzymka  młodzieży  Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Hajnówki do Wilna  zorganizowana przez opiekunów ks. Andrzeja Busłowskiego i ks. Jana Wołkowyckiego oraz doradcy metodycznego matuszki Lilii Busłowskiej. 27 października wczesną porą grupa zebrała się w umówionym miejscu i po sprawdzeniu obecności i krótkiej modlitwie  wyruszyła do stolicy Litwy.
    

 Konkurs Recytatorski Prawosławnej

 Poezji Religijnej

X EDYCJA


        27 listopada 2014 r. po raz X., w Hajnowskim Domu Kultury z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł” dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy  parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.Zapraszamy Serdecznie do udziału W

Konkursie Plastycznym
Diecezji Warszawsko-Bielskiej

pt.: „TRADYCJE DWUNASTU WIELKICH ŚWIĄT”

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska oraz Komitet Organizacyjny powołany przez J.E. Metropolitę Sawę; Przewodniczący ks. prot. mgr Adam Dzienisiuk, członkowie; ks. prot. mgr Andrzej Opolski, Matuszka Jolanta Rajecka, Matuszka Maria Ackiewicz.

                                                                  


                                           

Warsztaty metodyczne planowane dnia 27 X 2014r nie odbędą się. Zostaną zrealizowane w innym terminie.

Doradca metodyczny
Lilla Busłowska
    

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej

X EDYCJA


Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego
i całej Polski

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

PT:  „POEZJA ŹRÓDEŁ”

Cele konkursu

 • Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
 • Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa.
 • Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
 • Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

R  E G  U  L  A  M  I  N

Zgłoszenia:

    Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 15 XI 2014r.

     Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:

Doradca metodyczny Lilla Busłowska   17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A

    Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają do 15 XI 2014r

Uczestnicy konkursu:

A. Uczniowie: przedszkola kl. -„ 0”,  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

B. Konkurs ma charakter otwarty

Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:

A.       przedszkola ( oddział „ 0” )

B.        szkoła podstawowa kl. I – III

C.        szkoła podstawowa kl. IV - VI

D.       gimnazjum

E.        szkoła ponadgimnazjalna

F.        szkoła specjalna

ZASADY UDZIAŁU:

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.

Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).

Kserowane teksty wybranych wierszy ( z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 15 XI 2014 r.

Terminy Konkursu:

Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 XI 2014r. w  Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4.

Jury Konkursu powołują organizatorzy.

Organizator:

Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej

Lilla Busłowska

Współorganizatorzy:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce

Zapraszamy.Karta zgłoszenia uczestnika


                               


        29 września 2014 roku w sali parafialnej przy Soborze Św. Trójcy odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2014/15 spotkanie Klubu Nauczyciela Innowatora Religii Prawosławnej. Obecni nauczyciele w składzie: Matuszka Irena Jarocewicz, Matuszka  Lilla Busłowska, Matuszka Eugenia Kazimiruk,  pani Anna Wawreszuk, pani Magdalena Zabrocka, ks. Andrzej Busłowski, ks. Sławomir Jarocewicz, ks. Jan Kazimiruk, ks. Diakon Marek Maciuka, podsumowali dotychczasową działalność klubu oraz nakreślili najważniejsze cele na rok bieżący. Za priorytetowe zadania uznano dokończenie  opracowywania tematów do klasy III gimnazjum oraz zamieszczenie pomocy dydaktycznych na stronie internetowej klubu. Zainteresowanych katechetów zapraszamy do współpracy w Klubie Nauczyciela  Innowatora Religii Prawosławnej.
                                                                                           Eugenia Kazimiruk      

Konferencja katechetyczna w Grodnie


        Dnia  25 września 2014 roku w auli kompleksu parafialnego p.w. Opieki  Matki Bożej przy katedralnym soborze  w Grodnie ( Białoruś) odbyła się międzynarodowa konferencja  dla nauczycieli i wizytatorów  szkół niedzielnych - Diecezji Grodzieńskiej.

Konferencja odbyła się z błogosławieństwa Arcybiskupa Grodzieńskiego i Wołkowyckiego Artemiusza.

    Inicjatorem spotkania byli ks.  Aleksander Bołonnikov - przewodniczący   diecezjalnego wydziału katechetycznego  i wizytator nauczania religii prawosławnej  diecezji Grodzieńskiej ks. Michaił Veliseychik.

        W konferencji wzięli udział goście z Białorusi Rosji i Polski. Uczestniczyło w niej ponad 100  osób - nauczycieli, dyrektorów niedzielnych  szkół,  duchowieństwo.


          Z  Polski z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w konferencji wzięli udział  – ks. Andrzej Busłowski – wizytator nauczania religii prawosławnej i dr Lilla Busłowska – doradca metodyczny d/s nauczania religii prawosławnej ,

 

 

 • O nauczania religii w Rosji mówił ks diakon Eliasz Kokin (Patriarchat Moskiewski ) autor wielu publikacji, filmów edukacyjnych, prezentacji. Jednocześnie przedstawił  najnowsze pomoce multimedialne do wykorzystania podczas  lekcji religii
 • Ks. Andrzej Busłowski przedstawił system nauczania religii prawosławnej w Polsce
 • Dr. Lilla Busłowska zaprezentowała  wypracowane środki dydaktyczne i obudowę dydaktyczną do realizacji podstawy programowej i programów nauczania religii prawosławnej w szkole.
 • Po zakończonych prelekcjach uczestnicy konferencji  wzięli udział w dyskusji w dotyczącej podniesienia efektowności działań w zakresie  katechizacji.

        
Ks. Andrzej Busłowski

                                                                                                                                               

Zdjęcia:

Ks. Andrzej Busłowski

Aleksander Szurskij
 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

2014/ 2015
„Elementy prawosławnej teologii porównawczej”.

                                   
        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2014/15 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:
„Elementy prawosławnej teologii porównawczej”.
    Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:
I ETAP     – szkolny – odbędzie się 10 grudnia 2014 r. o godz. 1200
     w następujących miastach:

 •  Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
 • Bielsk Podlaski – Dom  Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24
 • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
 • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.

Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

II ETAP    – okręgowy – odbędzie się 13 lutego 2015 r. o godz. 1200 w Centrum
Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP     – centralny – odbędzie się 11- 12 marca 2015 r. początek o godz. 1200
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.
Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2014 r. na adres:
Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5
 Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach na stronie katedry; http://prawoslawie.uwb.edu.pl/

                                                                        
                                                        Zagadnienia i literatura do tematu.

                                                                        
      

29 września 2014 r. o godz. 15:30

w sali przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce odbędą się warsztaty metodyczne

   
Doradca metodyczny d/s nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska
      

Jubileusz 80-lecia urodzin dra Jana Zieniuka
 Wielkiego Archonta Cerkwi Prawosławnej        W dniu zakończenia Święta Pięćdziesiątnicy 14 czerwca 2014r. w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku świętowano uroczyście 80-lecie urodzin dostojnego Jubilata dra Jana Zieniuka, Wielkiego Archonta Cerkwi Prawosławnej. Liturgię Świętą celebrował J. E. abp Jakub w asyście licznego duchowieństwa.
            
            Po Św. Liturgii dziękczynny molebien odprawił Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział również biskup Supraski Grzegorz, biskup Siemiatycki Jerzy, wizytatorzy i doradcy metodyczni nauczania religii prawosławnej, przedstawiciele władz samorządowych, bractw cerkiewnych, przyjaciele oraz znajomi.


        Jego Eminencja Metropolita Sawa w swoim słowie skierowanym do jubilata podkreślał jego ogromne zasługi na płaszczyźnie edukacji religijnej. Powiedział między innymi: Czcigodny jubilacie to Pan kształcił i przygotowywał pokolenia katechetów, to Pan nadał kształt naszej katechezie. Jako przenikliwy, sumienny i oddany pedagog i dydaktyk zawsze Pan troszczył się i nadal troszczy się o edukację naszej młodzieży, zdając sobie sprawę, iż przyszłość naszej cerkwi zależy od edukacji naszej młodzieży.  Za swoją wielką pracę i poświęcenie na rzecz Świętej Cerkwi Prawosławnej otrzymał Pan wszystkie możliwe najwyższe nagrody Cerkiewne na czele z tytułem szczególnie honorowym i zaszczytnym – Wielkiego Archonta Cerkwi Prawosławnej, nagrody przyznanej przez Jego Świątobliwość Bartolomeusza, Patriarchę Konstantynopola.
        Dzisiaj wyrażamy Panu wdzięczność i przynosimy w darze przede wszystkim modlitwy, prosząc aby Bóg obdarzył Pana i rodzinę swym błogosławieństwem i dobrym zdrowiem, na długie lata. Jego Eminencja podarował Jubilatowi z tej okazji ikonę Matki Bożej Betlejemskiej oraz album o Jubilacie wydany specjalnie na tą okazję. Arcybiskup Jakub również przekazał jubilatowi serdeczne życzenia przekazując ikonę Matki Bożej oraz nagrodę finansową. Serdeczne życzenia przekazali również Ich Ekscelencje Biskupi Grzegorz i Jerzy, wizytatorzy i doradcy nauczania religii prawosławnej, katecheci, przyjaciele oraz zaproszeni goście. Podniosłą uroczystość zakończył obiad w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

                          

Ks. Andrzej Baczyński      

Laureaci  Konkursu Plastycznego
p.t. „Święty Maksym Gorlicki – kapłan męczennik ”.

    W związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą  kanonizacji św. Maksyma Gorlickiego, która była  pierwszą kanonizacją w historii Cerkwi Prawosławnej na Łemkowszczyźnie i 100. rocznicą Jego męczeńskiej śmierci zaproszono dzieci i młodzież szkolną do udziału w Konkursie Plastycznym „Święty Maksym Gorlicki – kapłan męczennik”.

Konkurs odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Został zorganizowany przez - doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej Lillę Busłowską przy współpracy parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii  św. Trójcy w Hajnówce. Cieszył się  popularnością wśród uczniów powiatu hajnowskiego wszystkich kategorii wiekowych. Wpłynęło 58 prac  o wysokich walorach artystycznych oraz przemyśleniach religijnych.

     Jury w składzie ks. Paweł Zabrocki (przewodniczący), Zenaida Jakuć, Monika Lewczukova  miało trudne zadanie  tj. wytypowanie autorów do nagród oraz wyróżnień. Uwzględniano jednakże walory samodzielności prac, ich przejrzystość, precyzję, ujęcie tematu i zaangażowanie w stworzenie tych małych „dzieł sztuki”.
          W sali przy parafii św. Trójcy w Hajnówce 18 czerwca odbyło się wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów i nagród ufundowanych przez Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Nagrody wręczał ks. Paweł Zabrocki przewodniczący Jury.
Zgromadzeni uczniowie oraz rodzice, dziadkowie, nauczyciele mogli zobaczyć wystawę pokonkursową nagrodzonych prac.
  Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Członkom Komisji Oceniającej Konkursu i wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i tym wyróżnionym.

GALERIAPrzedszkole
 
I miejsce:  Anastazja Gromacka    -  Przedszkole nr 3  w Hajnówce
                                                         (opiekun – Eugenia Kazimiruk)
II miejsce:  Weronika Tokarczuk  – Przedszkole nr 1  w Hajnówce
                                                         (opiekun – Eugenia Kazimiruk)
III miejsce: Małgorzata Sieliwoniuk – Przedszkole nr 1  w Hajnówce
                                                         (opiekun – Eugenia Kazimiruk)
 
Wyróżnienia:
 
 Gabriel Misiejuk – Przedszkole nr 1  w Hajnówce   - (opiekun – Eugenia Kazimiruk)
Wojciech Kondratiuk  - Przedszkole nr 1  w Hajnówce   - (opiekun – Eugenia Kazimiruk)

Szkoła Podstawowa kl. I-III
 
I miejsce: Patrycja Radosiuk – SP nr 2 w Hajnówce  (opiekun – Anna Wawreszuk)
II miejsce: Julianna Masalska – SP nr 2 w Hajnówce  (opiekun – ks. Marek Maciuka)
III miejsce: Natalia Kulik  - SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
III miejsce: Paulina Dmitruk  - SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)

Wyróżnienia: 
 
Szymon Masalski – SP nr 2 w Hajnówce  (opiekun – Anna Wawreszuk)
Wioletta Juchimiuk - SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
Daria Adamczuk  - SP nr 2 w Hajnówce  (opiekun – ks. Marek Maciuka)
Zofia Filipiuk – SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
 

Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
 
I miejsce:  Jakub Parfieniuk  - SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
II miejsce: Jakub Kazimiruk – SP w Nowokorninie (opiekun – ks. Jan Kazimiruk)
III miejsce: Natalia Pietruczuk – SP nr 5 w Hajnówce  (opiekun – ks. Jerzy Ignatowicz)
 
Wyróżnienia:
Gabriela Kiendyś  - SP nr 6 w Hajnówce  (opiekun – Lilla Busłowska)
Małgorzata Simoniuk – SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
Kinga Kuptel - SP nr 3 w Hajnówce  (opiekun – ks. Mariusz Jurczuk)
                                 
 
Gimnazjum
 
I miejsce: Patrycja Dziedzik  - Gimnazjum w Narwi (opiekun – ks. Jerzy Klimiuk)
II miejsce: Wiktoria Świętuchowska ZS nr 2 w Hajnówce (opiekun – Anna Wawreszuk)
III miejsce: Paulina Janowicz – ZS nr 1 w Hajnówce (opiekun –ks. Michał Markiewicz)

Wyróżnienia
Karolina Tokajuk – Gimnazjum w Kleszczelach (opiekun – ks. Paweł Nikitiuk)

Szkoły ponadgimnazjalne

 I miejsce: Paulina Kiprianiuk  - Liceum Ogólnokształcące im. Marii
                                                     Skłodowskiej-Curie w Hajnówce
                                                     (opiekun – Lilla Busłowska)

I miejsce: Aleksandra Baczyńska – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
                                                       (opiekun – ks. Andrzej Busłowski)
Wyróżnienia
Urszula Borowik – ZS z DNJB w Hajnówce  (opiekun – ks. Andrzej Busłowski)
Natalia Sawicka - ZS z DNJB w Hajnówce  (opiekun – ks. Andrzej Busłowski)


                                                                                   Ks. Andrzej Busłowski
      

Konferencja katechetyczna

    Serdecznie zapraszamy  zainteresowanych katechetów na  prezentację nowego podręcznika i  zeszytu ćwiczeń „Bóg, Świat i ja” do nauki religii prawosławnej  dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
    Podręcznik został wydany z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy.
    Podręcznik jest zgodny z Programem nauczania PAKP-R5-323/12  i  nową Podstawą programową nauczania religii prawosławnej.
    Spotkanie  odbędzie się dnia  5 czerwca 2014r w sali Bractwa przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce o godz. 16.30.Doradca metodyczny d/s nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska

      

      

19 marca (środa) o godz. 15.30
w Gimnazjum w Dubinach
odbędą się warsztaty metodyczne nt.: „Wybrane sposoby i metody realizacji treści dotyczących żywotów świętych. Cz.II.

- Jak nauczać o modlitwie?”

Serdecznie zapraszamy.

Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska

        


XVIII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich
(eliminacje powiatowe)

odbędzie się  31 III 2014r w ZSzDNJB w Hajnówce o godz. 9.00.

                                                                                  
                  regulamin                                 karta zgłoszenia                       słowniczek

                                                               Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy.
Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska
    

IX Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej. 

        W dniach 6-7 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zorganizowano IX Ogólnopolską Konferencję Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej w Centrum Kultury Prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego przy Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.

                                                             

Warsztaty metodyczne pt. "Wybrane sposoby i metody realizacji treści dotyczących żywotów świętych". planowane na 17 lutego o godz. 15.30 w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, odbędą się 24 lutego.

Zapraszam Doradca metodyczny
Lilla Busłowska.
    

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w Hajnówce

        11 grudnia 2013r z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy odbywa się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to:
„Święci Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian”.       

    

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 2013 r.

1 grudnia 2013 r. po raz dziewiąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 28 listopada 2013 r. 
    

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej


        28 listopada 2013 r. po raz IX., w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”
         Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.
        W tym roku do konkursu przystąpiło 158 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin,  a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
        Uczestnicy  konkursu  prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulin
        Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
        Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
        Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu za wspólną pracę.

!!! WYNIKI !!! - KLIKNIJ LINK PONIŻEJ
      

Bielski Dom Kultury zaprasza na spotkanie z arcybiskupem łódzkim i poznańskim Szymonem.


        W programie promocja książki „Pisarz i Bóg Dostojewski Gogol Tołstoj”.

Spotkanie odbędzie się 29 października (wtorek) o godz. 18 w sali widowiskowej BDK (Bielsk Podlaski, ul 3 Maja 2) w ramach cyklu:
 "Twarze znane i nieznane".

 
W szczególności zapraszamy katechetów
    

Przedszkolaki w cerkwi w Nowoberezowie

   
        Dnia 24 września 2013 roku dzieci z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce z  grupy  III i IV wybrały  się na wycieczkę autokarową do Parafii Prawosławnej p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie.


       
        Zwiedzając starą, drewnianą, zabytkową cerkiew dzieci zapoznały się z jej wyposażeniem. Same potrafiły wskazać i nazwać najważniejsze cerkiewne przedmioty takie jak: anałoj, chorągiew, ikona, podświecznik, łampada itp.    Przedszkolaki wspólnie z katechetką  przypomniały o  właściwym zachowaniu w świątyni. Z wielkim zaciekawieniem podziwiały wystrój cerkwi zadając jednocześnie dużo pytań.         Po zwiedzeniu cerkwi dzieci udały się na  plac parafialny, na którym przed zabytkowym spichlerzem przygotowana była wystawa  różnych gatunków zbóż, snopki słomy, kukurydza, produkty zbożowe, naczynia i dawne  narzędzia takie jak: sito, misa, dzieża, kosa, sierp.   
        Oglądając i dotykając wszystkie ziarna jak też produkty , które z nich otrzymujemy  dzieci chociaż częściowo mogły zrozumieć ile wysiłku dawniej jak i teraz  należy włożyć aby otrzymać „…chleb nasz powszedni...”        Kolejnym punktem pobytu na parafii było wspólne ognisko i pieczone w nim kiełbaski i ziemniaki. Przedszkolaki nie zrażając się  typowo jesienną  pogodą wykorzystały pobliską łąkę do wielu gier i zabaw a następnie pełne  wielu wrażeń powróciły do Hajnówki.
Katechetka Eugenia Kazimiruk
    

O nauczaniu religii prawosławnej w Klaipedzie (Litwa)

W dniach 18-20 października 2013 r. odbyło się spotkanie katechetyczne w Klaipedzie  poświęcone edukacji religijnej dzieci i młodzieży. Z inicjatywą wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem wystąpił ks. Gieorgij Ananiew, odpowiedzialny za nauczanie religii prawosławnej w dekanacie Kłaipedzkim. Gospodarzem spotkania był ks. prot. Grigorij Niegurica, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Klaipedzie.  Nowa Oferta warsztatowa IX-XII 2013 r.:


Ewa Podgórzakdr Lilla Busłowska

konferencja metodyczna dekanatu warszawskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14

    30 września br. w Centrum Kultury Prawosławnej im. Św. Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyła się doroczna konferencja katechetów dekanatu warszawskiego. Celem konferencji było podsumowanie minionego roku szkolnego i określenie zadań w zakresie nauczania religii prawosławnej w roku bieżącym.


    Tematem przewodnim konferencji w tej diecezji był: „Wpływ nauczania religii prawosławnej na formowanie właściwych postaw prawosławnych wychowanków”. W konferencji wzięli udział nauczyciele religii prawosławnej z dekanatu warszawskiego, koordynator wizytatorów ds. nauczania religii prawosławnej, oraz wizytator dekanatów warszawskiego i siemiatyckiego.
Podobne konferencje katechetyczne nauczycieli religii prawosławnej w   Diecezji Warszawsko-Bielskiej odbywały się również w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach, w dniach 29-30 sierpnia br. w. Przewodniczyli im metropolita warszawski i całej Polski Sawa i biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz WP. Konferencji warszawskiej przewodniczył Dyrektor Metropolii prawosławnej ds. nauczania religii dr Jan Zieniuk.
    Na wstępie sprawozdanie z nauczania religii prawosławnej w punktach katechetycznych dekanatu warszawskiego, w minionym roku szkolnym 2012/2013 przedstawił referent kancelarii metropolity ks. Andrzej Baczyński. Statystyki dotyczące liczby uczniów objętych nauczaniem religii prawosławnej w skali kraju nie są zbyt zadawalające. Związane jest to z niżem demograficznym, który od kilku lat się utrzymuje. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012, w skali kraju nastąpił spadek o 530 uczniów objętych nauczaniem religii prawosławnej. W dekanacie warszawskim zaś nie odnotowano spadku względem poprzedniego roku szkolnego, ale nieznaczny wzrost o 7 uczniów. Omówione zostały najważniejsze inicjatywy podejmowane przez katechetów  w dekanacie tj. udział uczniów w XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, konkursach plastycznych, recytatorskich, kolędniczych, biblijnym; pielgrzymkach, obozach, koloniach. Zwrócono uwagę na dobrą współpracę nauczycieli z rodzicami, placówkami edukacyjnymi i oświatowymi. Przedstawiono wyniki weryfikacji katechetów dekanatu warszawskiego w minionym roku szkolnym. 


    Dr Jan Zieniuk akcentował, m.in. rolę nadzoru pedagogicznego wspierającego proces wychowawczy oraz wskazał na potrzebę bardziej zacieśnionej współpracy pomiędzy wizytatorami i doradcami metodycznymi nauczania religii prawosławnej w celu podniesienia efektów kształcenia i wychowania prawosławnej młodzieży. W swym wystąpieniu podkreślił także osiągnięcia dzieci i młodzieży w zakresie nauczania religii prawosławnej w olimpiadach i konkursach. Zwrócił również uwagę na wielką ilość wydanych pomocy dydaktycznych i opracowań z zakresu religii prawosławnej oraz nową podstawę programową i program nauczania religii prawosławnej, który wszedł do realizacji od minionego roku szkolnego.
    Księża Koordynator Sławomir Chwojko i Wizytator Paweł Sterlingow oprócz omówienia osiągnięć i pozytywów w zakresie nauczania religii w punktach katechetycznych dekanatu warszawskiego - podkreślali potrzebę bardziej intensywnych działań ze strony zarówno proboszczów parafii oraz katechetów w kwestii docierania do większej liczby dzieci i młodzieży, gdyż wiele dzieci w ogóle nie uczęszcza na lekcje religii, z bardzo różnych powodów.
    Konferencję zakończono podziękowaniami i życzeniami, aby ten rok szkolny był Bogiem błogosławiony i przynosił dobre owoce w pracy katechetycznej.

                                                                                                                             ks. Andrzej Baczyński

konferencja metodyczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 w diecezji warszawsko-bielskiej

    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 29-30 sierpnia br, w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach odbywały się Konferencje Katechetyczne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014. Konferencjom przewodniczyli Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa oraz Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Tematem przewodnim Konferencji był: Wpływ nauczania religii prawosławnej na formowanie właściwych postaw prawosławnych wychowanków. W konferencji brali udział nauczyciele religii prawosławnej z poszczególnych dekanatów diecezji Warszawsko-Bielskiej, Wizytatorzy i Doradcy Metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej oraz proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się szkoły. Moderatorem wszystkich konferencji był Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii dr Jan Zieniuk.
                                                                                         

    Jego Eminencja Metropolita Sawa w swym wystąpieniu bardzo mocno akcentował  potrzebę intensyfikacji procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w duchu nauki ewangelicznej i tradycji Świętego Prawosławia. Wychowanie młodego pokolenia jest kwestią priorytetową, od tego zależy przyszłość naszej Cerkwi. Dlatego tak ważne jest uczenie młodego człowieka miłości, wiary, zaufania i szacunku względem innych ludzi oraz dawanie własnego przykładu. Biskup Siemiatycki Jerzy nawiązał do współczesnych problemów, z jakimi młody człowiek musi się zmierzyć, oraz wskazywał na potrzebę bardziej wyraźnej współpracy pomiędzy szkołą, parafią i rodzicami w zakresie wychowawczym. Wskazał także na potrzebę systematycznej pracy katechety i konieczność rozwoju i duchowego i intelektualnego. Dr Jan Zieniuk mocno akcentował rolę nadzoru pedagogicznego wspierającego proces wychowawczy oraz wskazał na potrzebę bardziej zacieśnionej współpracy pomiędzy wizytatorami i doradcami metodycznymi nauczania religii prawosławnej w celu podniesienia efektów kształcenia i wychowania prawosławnej młodzieży. Doradcy metodyczni zachęcali nauczycieli do korzystania z planowanej oferty warsztatowej oraz bardziej wyraźnego angażowania uczniów do udziału w konkursach, turniejach, czy innych imprezach, które pomagają w rozwoju i duchowym i intelektualnym oraz pozwalają poznawać bogactwo Prawosławia. Referent Kancelarii Metropolity Ks. Andrzej Baczyński przedstawił sprawozdanie z organizacji nauczania religii prawosławnej w PAKP w minionym roku szkolnym 2012/2013. 


    Statystyki nie są zbyt zadowalające z uwagi na ciągły spadek uczniów uczęszczających na religię prawosławną. Podstawowym problemem jest od kilku lat utrzymujący się niż demograficzny. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012, w skali kraju nastąpił spadek o 530 uczniów objętych nauczaniem religii prawosławnej. W roku 2012/2013 łącznie we wszystkich diecezjach PAKP na religię prawosławną uczęszczało 14.796 uczniów, zaś nauczało 290 katechetów. Omówił także inicjatywy i działania podejmowane przez katechetów i uczniów w okresie sprawozdawczym, m.in. XIV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Religijnej; XVII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, Konkursy plastyczne, recytatorskie, kolędnicze, biblijne; udział uczniów w pielgrzymkach, obozach, koloniach; współpracę nauczycieli z rodzicami, placówkami edukacyjnymi i oświatowymi, samorządami i in. instytucjami; awanse zawodowe nauczycieli religii prawosławnej; Klub nauczyciela innowatora religii prawosławnej; realizację nowych podstaw programowych i programów nauczania; Konferencje katechetyczne, propozycje zmian w zakresie nauczania religii oraz pomoce i środki dydaktyczne opracowane i wydane w minionym roku szkolnym.
    Wszystkim nauczycielom oraz uczniom Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa oraz Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy życzyli przede wszystkim błogosławieństwa Bożego w nowym roku szkolnym.
                                                                                                                      Ks. Andrzej Baczyński
    

OLIMPIADA
PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2013/14 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: 

        „Święci Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian”.

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP     – szkolny – odbędzie się 11 grudnia 2013 r. o godz. 1200
w następujących miastach:

 • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
 • Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Mickiewicza 36
 • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
 • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.

   
    Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.

II ETAP    – okręgowy – odbędzie się 13 lutego 2014 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP     – centralny – odbędzie się 26- 27 luty.2014 r. początek o godz. 12:00
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.
    Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.
    Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2013 r. na adres:
Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5
    Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach na stronie katedry; http://prawoslawie.uwb.edu.pl/

                                                                                
                                                                         Wstęp do tematu

                                                                                 
                                                                              Zagadnienia

                                                                                 

                                                                                 Literatura
    

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej

    Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego
i całej Polski

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ

PT:  „POEZJA ŹRÓDEŁ”
Cele konkursu

 •  Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
 •  Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa.
 • Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
 •  Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 •  Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
 •  Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

R  E G  U  L  A  M  I  N
Zgłoszenia:
    • Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 15 XI 2013r.
     Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:
Doradca metodyczny Lilla Busłowska   17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A
    • Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają do 10 XI 2013r
Uczestnicy konkursu:
A. Uczniowie: przedszkola kl. -„ 0”,  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B. Konkurs ma charakter otwarty
Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
A.     przedszkola ( oddział „ 0” )
B.     szkoła podstawowa kl. I – III
C.     szkoła podstawowa kl. IV - VI
D.     gimnazjum
E.     szkoła ponadgimnazjalna
F.    szkoła specjalna
ZASADY UDZIAŁU:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
• Kserowane teksty wybranych wierszy ( z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 15 XI 2013 r.
Terminy Konkursu:
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 XI 2013r. w  Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4.
Jury Konkursu powołują organizatorzy.
Organizator:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska
Współorganizatorzy:
Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce
Zapraszamy.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń na stronie:
www.katechezaorth.pl

                                                          

                                                   Karta zgłoszeniowa

    

Obóz wypoczynkowy w Cieplicach

    Tradycyjnie jak co roku w dniach 15- 28.07.2013r. odbył się w Cieplicach obóz wypoczynkowy  z Siemiatycz. Organizatorem, przy współpracy z DIKP w Siemiatyczach, była pani Ewa Podgórzak. W wypoczynku brało udział 22 dzieci w wieku 10- 17 lat. Opiekę nad nimi sprawowały trzy panie: Pani Joanna Ostapczuk, Pani Ala Ostapiuk i Pani Ewa Podgórzak.


    Młodzież wraz z opiekunkami wyruszyła na „podbój gór” już 14.07.2013r. wieczorem ze stacji PKP w Siemiatyczach. Mimo trudu podróży ( 2 przesiadki) cała grupa szczęśliwie 15.07 rano dotarła na miejsce. Dwa tygodnie pobytu w tak pięknym i malowniczym miejscu były przepełnione wieloma atrakcjami i różnego rodzaju wycieczkami. 


    Młodzież miała okazję zdobyć Górę Chojnik, Śnieżkę, Szrenicę, a także Perłę Zachodu. Ponieważ przez cały okres pobytu dopisywała upalna pogoda udało się dwukrotnie „popluskać” w miejskim basenie. Ogromną atrakcją i wielkim przeżyciem( szczególnie dla opiekunek) był spływ pontonami. Nie obyło się również bez odrobiny historii. Umożliwiła to wizyta w Sztolni Arado- zaginionym laboratorium Hitlera, która się mieści w Kamiennej Górze. Obozowicze z Siemiatycz mieli też okazje zwiedzić stolice Czech- Pragę. Ponad to dzieci zwiedziły Jelenią Górę, Karpacz i Szklarską Porębę z piękną Hutą Szkła. Ogromne boisko i piękne „zaplecze” Prawosławnego Domu Opieki pw. Św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Arcydiakona Stefana umożliwiło zorganizowanie wielu zabaw i atrakcji na świeżym powietrzu. Dzieci nie miały czasu się nudzić, ani tęsknić za rodzicami. Dwa tygodnie upłynęły nieubłagalnie szybko i nadszedł czas powrotu do domu. 28.07.2013r. wieczorem smutni obozowicze wsiedli do pociągu, aby pokonać trudy podróży w stronę domu. 


    Dzieci były bardzo zadowolone z wypoczynku. Świadczy o tym fakt, że większość uczestników wyraziła chęć wyjazdu za rok, no i chyba to, że połowa (11 dzieci) już na takowym obozie w latach poprzednich była.


    Organizatorka i opiekunki pragną bardzo podziękować Panu Mariuszowi Kiślakowi- kierownikowi Prawosławnego Domu Opieki pw. Św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Arcydiakona Stefana, bez którego obóz w tak świetnym wydaniu by się nie udał. Jego zaangażowanie i charyzma w ogromnym stopniu przyczyniły się do tego, że wszyscy już nie mogą się doczekać powrotu za rok.


Oczywiście nie może się obyć bez podziękowania dla rodziców, którzy powierzyli opiekunkom swoje pociechy, zaufali im no i rzecz jasna sfinansowali pobyt. 


    Skoro jesteśmy przy podziękowaniach- ogromne Spasi Hospodi Księdzu Sławomirowi Chwojko, który jest kierownikiem DIKP w Siemiatyczach i wystarał się o dotację dla trojga dzieci z rodzin ubogich. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obóz po raz kolejny mógł się odbyć wielkie SPASI HOSPODI !!!

Ewa Podgórzak    

Konferencje katechetów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/1014
  


        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2013/14 nauczyciel religii powinien przedłożyć następujące dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy
- Sprawozdania za I i II semestr
- Sprawozdanie roczne

 

Kwestionariusz osobowy        


Eliminacje dekanalne XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Hajnówce
  


        9 kwietnia b.r. (2013) uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach dekanalnych XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce.spotkanie otwarte Temat: „Wygląd wewnętrzny Cerkwi”

        15 marca 2013 r. w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce w grupie VI-latków odbyło się spotkanie otwarte z religii prawosławnej. Tematem spotkania był: „Wygląd wewnętrzny Cerkwi”. Na  zajęcia przybyli katecheci z okręgu hajnowskiego. Obecni byli także Pani Dyrektor Iwona Raszkiewicz i Pani Lilla Busłowska doradca metodyczny powiatu hajnowskiego. Dzieci  dowiedziały się jak wygląda cerkiew w środku jak jest podzielona oraz jakie posiada wyposażenie. Z wielkim zainteresowaniem umieszczały w odpowiednim miejscu poznane przedmioty. Wszystkim wspólnie udało się stworzyć piękną makietę cerkwi.
       Po zajęciach odbyło się  spotkanie i warsztaty metodyczne p.t.:  „Metody pracy we współpracy  i sposoby ich wykorzystania w realizacji treści programowych w zakresie nauczania religii.”
        Warsztaty prowadziła Pani Lilla Busłowska,  doradca metodyczny powiatu hajnowskiego.
Eugenia Kazimiruk  Nowa Oferta warsztatowa IV-VI 2013 r.:


Ewa PodgórzakBarbara Uścinowiczdr Lilla BusłowskaRozstrzygnięcie polskiej edycji
Międzynarodowego konkursu twórczości dziecięcej

Paschalna pisanka 2013

       


Konkurs jest organizowany przez Dziecięce Centrum Edukacji – Piereswiet – działające przy Ławrze św. Sergiusza z Radoneża w Siergijew Posadzie w Rosji przy współpracy Moskiewskiej Prawosławnej Duchownej Akademii. Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest parafia prawosławna p.w. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce.
    Międzynarodowy konkurs twórczości dziecięcej „Paschalna Pisanka realizowany jest po raz szósty. Przygotowując się do święta Paschy uczestnicy własnoręcznie wykonują paschalne pisanki. Konkurs realizowany jest w Moskwie, dlatego lokalne eliminacje odbywają się w terminie wcześniejszym umożliwiającym przekazanie na czas przygotowanych przez uczniów prac.

Lekcja otwarta i konferencja metodyczna

    15 marca 2013r. (piątek) o godz. 14:00  w  Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce, ul. Warszawska 2  w grupie  6. latków odbędzie się lekcja otwarta religii prawosławnej na temat: „Wygląd wewnętrzny Cerkwi”. Lekcję poprowadzi Pani mgr Eugenia Kazimiruk.
      Po lekcji zapraszam na spotkanie i warsztaty metodyczne p.t.  „Metody pracy we współpracy  i sposoby ich wykorzystania w realizacji treści programowych w zakresie nauczania religii.”


                                                                                                                          Serdecznie zapraszam
                                                                                                                          Doradca metodyczny
                                                                                                                           Lilla BusłowskaPaschalna pisanka 2013


Międzynarodowy konkurs twórczości związanej ze świętowaniem Paschy.

Serdecznie zapraszamy na wystawę pokonkursową,  rozstrzygnięcie  etapu polskiej edycji i wręczenie dyplomów uczestnikom konkursu Paschalna pisanka 2013, które  odbędzie się 10 marca (niedziela) w cerkwi św. Jana Chrzciciela w Hajnówce.

Porządek uroczystości:
Święta  Liturgia o godz. 8.00. Około godz. 9.30 wręczenie dyplomów uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu – Ławra Św. Sergiusza z Radoneża) - w Siergijew Posadzie - „Dziecięce centrum nauczania – Piereswiet - przy współpracy Moskiewskiej Prawosławnej Duchownej Akademii.

Organizatorzy polskiej edycji
– Parafia Prawosławna p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce
Koordynator polskiej edycji - Wirienieja Kociubajło – dyrygentka parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

Współorganizatorzy polskiej edycji:
Lilla Busłowska doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce        


ZAPROSZENIE do udziału w
XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

eliminacje dekanalne (powiatowe) odbędą się:
- dnia 9 kwietnia 2013r o godz. 10:00 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3.

     Organizatorzy Turnieju:
•  Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Doradcy metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej,
Patronat honorowy: Podlaski Kurator Oświaty
•    Regulamin oraz słowniczek Turnieju dostępne są na stronie
•   Kartę zgłoszeń do Turnieju należy dostarczyć do 15 III 2013r na adres: 17-200 Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A

                                                                   

                                                             Karta zgłoszeniowa


Regulamin turnieju


Słowniczek


                                              Organizator eliminacji powiatowych Turnieju
Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla BusłowskaPaschalna pisanka 2013

        Międzynarodowy konkurs twórczości związanej ze świętowaniem Paschy.

        Organizatorzy konkursu – Troice-Siergiejewa Ławra (Ławra Św. Sergiusza z Radoneża) - w Siergijew Posadzie - „Dziecięce centrum nauczania – Piereswiet - przy współpracy Moskiewskiej Prawosławnej Duchownej Akademii. http://www.peresvet-lavra.ru/
        Organizatorzy polskiej edycji –
        Parafia Prawosławna p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce
Koordynator polskiej edycji - Wirienieja Kociubajło – dyrygentka parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w HajnówceRegulamin konkursu


Karta zgłoszeniowaVIII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 7-8 lutego br. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej. Dotychczas takie Konferencje odbywały się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Tegoroczna miała miejsce w nowo otwartym Centrum Kultury Prawosławnej przy Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.
Celem Konferencji było określenie aktualnych zadań wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych w realizacji nowej podstawy programowej i programów nauczania religii prawosławnej na zajęciach lekcyjnych w szkołach i punktach katechetycznych na wszystkich etapach kształcenia z uwzględnieniem zaleceń stawianych przez Resort Edukacji i Kościół Prawosławny oraz wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego.
Konferencji przewodniczył Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii - dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 25 wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli ze wszystkich diecezji PAKP w Polsce.


I etap Olimpiady Wiedzy Religijnej w Hajnówce

        14 grudnia 2013 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Do eliminacji w Hajnówce przystąpiło 11 uczniów z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Tegorocznym zagadnieniem jest „Działalność apostoła Pawła”
 Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów:
1.    Działalność misyjna Ap. Pawła
2.    Współpracownicy Ap. Pawła
3.    Nauka o Kościele w listach Ap. Pawła


Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację MEN.
ks. Jan Wołkowycki


Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

    7 grudnia 2012 r. po raz ósmy z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 29 listopada 2012r. 
     Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
       Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Sergiusz Korch proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Białowieży wicedziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Mirosław Niczyporuk, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:  Pan Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki, Pani Olga Rygorowicz wójt gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Wieczór prowadzili członkowie BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce Justyna Iwaniuk i Dawid Jakubowski.Konkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej

    29 listopada 2012 r. po raz VIII, z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł.”
    Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.
Warsztaty w Siemiatyczach

W dniu 19 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach odbyły się warsztaty pt.  „Realizacja dodatkowych godzin z art.42 KN – przykłady praktycznych rozwiązań na wszystkich etapach kształcenia”.Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” w formie makiet.

    Dnia 01 XII 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs pt. „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” w formie makiet, który był skierowany do najmłodszych tj. uczniów przedszkoli i szkół podstawowych I etapu edukacyjnego.  
    Organizatorem konkursu były matuszki Eugenia Kazimiruk i Ewa Awksietijuk, a współorganizatorem doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska.
    Celem konkursu było ukazanie piękna  i różnorodności przedmiotów cerkiewnych i utensylii liturgicznych oraz przybliżenie dzieciom symboliki wyposażenia cerkwi.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „MOJA CERKIEW PARAFIALNA”

Dnia 25 października 2012r.  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt: „Moja cerkiew parafialna”. Konkurs został  zorganizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce oraz doradcę metodycznego Lillę Busłowską
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Dnia 29.11.2012r. w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się VIII edycja Recytatorskiego Konkursu Poezji Religijnej pt. „Prawosławie w poetyckim słowie”
Porządek przesłuchań konkursowych:

8.30 – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
9.30- przedszkola
10.00- uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
12.00- uczniowie szkół specjalnych
12.00- uczniowie klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                                                                                Doradca metodyczny Lilla BusłowskaNowy Konkurs

Konkurs pt. ,,Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne’’ - w formie makiet.
Regulamin konkursu pt. ,,Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne’’ - w formie makiet.
Organizatorzy:
- Ewa Awksietijuk i Eugenia Kazimiruk – nauczyciele religii
Współorganizator:
- doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska

Cel konkursu:
- ukazanie piękna przedmiotów cerkiewnych i utensylii liturgicznych,
- przybliżenie symboliki wyposażenia cerkwi,
- rozwijanie zdolności manualnych dzieci,
- kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,
- zainteresowanie różnorodnością przedmiotów cerkiewnych.
Uczestnicy:
- w konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych I etapu edukacyjnego  (klasy I – III) – Powiat Hajnówka
Prace będą oceniane w grupach:
- przedszkole
- klasy I – III
Każda placówka przesyła maksymalnie pięć prac.
Technika wykonywania prac –  dowolna -  makiety (przestrzenne prace z kartonu, plasteliny, masy solnej, drewna, papieru itp.)
Każda praca powinna być opisana na kartce ( zgiętej tak, aby możliwe było postawienie napisu przy pracy) czytelnie wg wzoru, literami drukowanymi:
IMIĘ ………………………………..
NAZWISKO……………………………………………
SZKOŁA………………………………………..
KLASA…………………………………………
KATECHETA…………………………………………………
PREZENTOWANY PRZEDMIOT.............................
Termin składania prac mija 30 .11  .2012 roku .
Prace należy nadsyłać pod adres:
Lilla Busłowska
17- 200 Hajnówka
Ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15 A  lub
Eugenia Kazimiruk
Przedszkole Nr 2   
Ul. Warszawska 2
17 -200  Hajnówka
Regulamin konkursu dostępny na stronie katechezaorth.pl.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wystawa pokonkursowa dn. 7 XII 2012 r.  o  godz. 1700 w Hajnowskim Domu Kultury.
       Jego Świątobliwość Aleksy, Patriarcha Moskiewski tak pisał o  wystroju cerkwi: ,,W cerkwi wszystko jest inne od rzeczy, które ciągle widzimy wokół nas. Obrazy nie są podobne do tych, które widzimy w domu; ściany pokryte są świętymi wizerunkami; wszystko jest olśniewające; wszystko podnosi ducha i odrywa go od zwykłych myśli i doznań tego świata. Gdy zauważamy w cerkwi coś, co nie oddaje jej wspaniałości i jej znaczenia, razi to nasze oczy i szokuje. Święci Ojcowie ustanowili nie tylko nabożeństwo, ale zdecydowali również o zewnętrznym wyglądzie i wewnętrznym wystroju cerkwi; przewidzieli, zaplanowali i uporządkowali wszystko tak, aby doprowadzić wiernych do takiego stanu ducha, w którym nic nie krępuje ich wędrówki ku niebiosom, ku Bogu, ku niebiańskiemu światu, którego odzwierciedleniem powinna być cerkiew. Jeśli w szpitalach, które zajmują się chorobami ciała, całe otoczenie ukierunkowane jest na to, aby pacjent mógł jak najszybciej powrócić do zdrowia, jakże wielkich starań potrzebuje właściwe urządzenie duchowego szpitala, którym jest cerkiew Boża.’’
    Niech te przepiękne słowa będą dla wszystkich uczestników inspiracją do stworzenia wspaniałych prac.Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej


                                                           

Karta zgłoszenia uczestnika


  Nowa Oferta warsztatowa X-XII 2012 r.:


Ewa Podgórzak


dr Lilla Busłowska     

Web Quest - (czyli przygoda w sieci WWW) - przykładowe zagadnienie do samodzielnego opracowania przez uczniów

Lekcja w 2 kl. gimnazjum: "Pięćdziesiątnica - początek cerkwi."
VII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.    Już po raz siódmy, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 3-4 lutego br. w gmachu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej.
    Celem Konferencji było określenie aktualnych zadań wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych w podnoszeniu efektywności nauczania religii na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem zaleceń stawianych przez Resort Edukacji i Kościół Prawosławny oraz wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego.
    Konferencji przewodniczył Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej dr Jan Zieniuk. Udział wzięło 25 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji Cerkwi Prawosławnej w Polsce. 


    Konferencję rozpoczął molebien odprawiony przez ks. Marka Gocko – Proboszcza Parafii pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy.
    Część roboczą konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Metropolitą Sawą oraz Panią Krystyną Szumilas Ministrem Edukacji Narodowej i Grażyną Płoszajską – Głównym Specjalistą ds. nauczania religii i mniejszości narodowych.
    Po przywitaniu zaszczytnych gości i wszystkich uczestników konferencji przez Pana dra Jana Zieniuka, głos zabrała Pani Minister Krystyna Szumilas, która omówiła m.in. kwestię przesunięcia na rok 2014 obowiązkowego posyłania 6-latków do szkół. U podstaw tej decyzji były sygnały ze strony rodziców, mówiące o słabym przygotowaniu szkół oraz niż demograficzny szczególnie odczuwalny na tym etapie kształcenia.
    Druga kwestia, na którą uwagę zwróciła P. Minister jest związana z nową podstawą programową i zmianą modelu organizacji nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, co wiąże się z możliwością wyboru przez ucznia od 2 do 4 przedmiotów rozszerzających. Po ukończeniu szkoły średniej uczeń ma być przygotowany do studiowania na wybranych kierunkach i dysponować wiedzą ogólną.
    Następnie głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który na wstępie wyraził podziękowania Pani Minister za jej udział w konferencji oraz dobrą współpracę, która jest kontynuowana od wielu lat. Cieszymy się że Pani została Ministrem Edukacji, ponieważ doświadczyliśmy już wiele życzliwości ze strony Pani. Z wielką sympatią i szacunkiem zawsze odnosimy się do Pani Minister, stwierdził Metropolita. Eminencja dziękował również P. dr Janowi Zieniukowi za jego wielkie poświęcenie i pracę dla dobra naszej Cerkwi na rzecz upowszechniania edukacji religijnej. Swoje podziękowania skierował również do wszystkich doradców i wizytatorów za ich trud, gdyż, jak stwierdził to na nich spoczywa obowiązek fachowej porady i wspomagania nauczycieli w procesie kształcenia młodego człowieka.    Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił uwagę na to, iż dzisiejsza szkoła szwankuje i nie spełnia należycie swoich zadań. Problemem jest, jak stwierdził, że w dzisiejszych czasach w kraju chrześcijańskim w szkołach brakuje ducha chrześcijańskiego. Bardzo często w obecnych realiach szkolnych spotykamy się z negatywnym zachowaniem uczniów oraz brakiem szacunku dla nauczycieli a w tym również i nauczycieli religii. Wśród młodzieży dostrzega się brak optymizmu. A przecież, jak stwierdził, prawdziwi chrześcijanie zawsze cieszą się radością Chrystusową. Oni wnoszą w świat optymizm, miłość i szacunek i poszanowanie dla innego człowieka. Tego bardzo często dzisiaj w szkołach brakuje.
    W swym wystąpieniu Eminencja nawiązał również do złożoności i specyfiki warunków, w jakich nauczyciele religii prawosławnej niosą swój trud, co wiąże się z wieloma językami narodowymi i językiem liturgicznym naszej Cerkwi.
    Następnie skierowano pytania do Pani Minister odnośnie matury z religii, zmian w zakresie doskonalenia nadzoru pedagogicznego, kwestii objęcia nauczaniem religii dzieci w punkcie katechetycznym w grupach poniżej określonego minimum 3 osób; szkolnictwa średniego, konkursów i olimpiad, reformy placówek doskonalenia nauczycieli, kwestii płatności religii w przedszkolu czy ochrona danych osobowych. Po ożywionej dyskusji miał miejsce wspólny obiad w gmachu Seminarium z udziałem Metropolity Sawy i Pani Minister.    W popołudniowej części konferencji dr Jan Zieniuk w swym wystąpieniu na wstępie podkreślił znaczenie i wysoką rangę spotkania z uwagi na udział Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz – po raz pierwszy w historii – Ministra Edukacji Narodowej. Następnie odniósł się do współczesnych problemów rodzinnych, edukacyjnych oraz złożonych uwarunkowań funkcjonowania Cerkwi Prawosławnej. Omówił także w oparciu o sprawozdanie z organizacji nauczania religii w minionym roku szkolnym podejmowane inicjatywy przez nauczycieli religii prawosławnej i uczniów oraz ich osiągnięcia i udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, turniejach i inicjatywach aktywizujących młodzież do pracy nad sobą i dla dobra Cerkwi. Pan dr Jan Zieniuk omówił także zarządzenia Władz kościelnych, mające na celu pobudzenie i aktywizację katechetów poprzez organizację konferencji, pisanie artykułów z zakresu katechezy czy powołanie „Klubu nauczyciela innowatora religii prawosławnej”. Omówił również planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianę struktury organizacyjnej w systemie oświaty, dotyczącą szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawił obecny kształt prac Komisji nad nowelizacją programów nauczania do religii prawosławnej.          Tematem drugiego dnia konferencji były „Zadania wizytatorów diecezjalnych doradców metodycznych w podnoszeniu efektywności nauczania religii na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”.
    Na wstępie P. Dr Jan Zieniuk szeroko omówił różne kwestie związane z nadzorem pedagogicznym, m.in. obowiązki i zakres działania doradców i wizytatorów; problemy na które należy zwrócić pilniejszą uwagę; nowe rozporządzenia i wytyczne MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego; rodzaje wizytacji i ich cele.
    Następnie swe spostrzeżenia, uwagi i problemy, na bazie własnych doświadczeń przedstawili ks. Sławomir Chwojko – Koordynator Wizytatorów Diecezji Warszawsko-Bielskiej; Ks. Jan Łukaszuk – Konsultant z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej; ks. Marek Ławreszuk – wizytator Diecezji Białostocko Gdańskiej; Lilla Busłowska – Doradca Metodyczny z Diecezji Warszawsko Bielskiej i Barbara Uścinowicz – Doradca Metodyczny z Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Wspólna wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie bez wątpienia wzbogaciła uczestników konferencji, pozwoliła spojrzeć oczami innych na problemy, jak również nakreśliła właściwy kierunek dalszych działań wizytatorów i doradców metodycznych.
Konferencję zakończono podziękowaniami skierowanymi do Jego Eminencji Metropolity Sawy, za Jego patronat, obecność na konferencji i niezwykle cenne, dalekosiężne i głębokie spostrzeżenia; Panu Dr Janowi Zieniukowi, za wspaniałą organizację, wystąpienia i pilotaż konferencji oraz wszystkim jej uczestnikom.
Należy przyznać, iż tegoroczna konferencja osiągnęła wysoki poziom z uwagi na podejmowane problemy ale również uczestnictwo Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy oraz po raz pierwszy w historii  Pani Krystyny Szumilas - Ministra Edukacji Narodowej.

                                                                                                                     Ks. Andrzej BaczyńskiWieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

 9 grudnia 2011r.
w Hajnowskim Domu Kultury.

9 grudnia 2011 r. po raz VII, z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 29 listopada 2011r. 


  Nowa Oferta warsztatowa 01- 03.2012 r.:


Barbara Uścinowicz


Ewa Ostapkowicz


Ewa Podgórzak


dr Lilla Busłowska

15.12.2011 r. w sali przy soborze Św. Trójcy w hajnówce o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie

"Klubu Nauczyciela Innowatora"

Wszystkich serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy na Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej, który odbędzie się

 9 grudnia 2011r. o godz. 17:00
w Hajnowskim Domu Kultury. 
Wiersze recytować będą uczniowie, laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji         
                                                                       Lilla Busłowska

Serdecznie zapraszamy do pobierania teatrzyków na Boże Narodzenie i konspektu lekcji:

 "Przy wigilijnej świecY"

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej - Rozstrzygnięcie !!!!


    29 XI 2011 r. z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski po raz siódmy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej  
p.t. „Poezja źródeł” - dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej


    Organizatorem konkursu jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska, współorganizatorzy to: Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce i Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce.
     

„Wykorzystanie środków dydaktycznych na lekcjach religii w szkole podstawowej i gimnazjum

 - prezentacja i wykonanie wybranych środków” to temat warsztatów metodycznych, które odbyły się 10 października 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach.Warsztaty prowadziła mgr Ewa Podgórzak – doradca metodyczny ds. nauczania religii. Na warsztatach obecni byli katecheci z dekanatu siemiatyckiego oraz zaproszony gość, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Krystyna Grabowska.    Podczas zajęć zebrani nauczyciele zapoznali się z nowymi środkami dydaktycznymi, które można wykorzystać na lekcjach religii w różnych etapach kształcenia. Były to między innymi:
1. Pomoce na święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (laurka, obraz),
2. Ikona (proporczyk, tryptyk, kapliczka)
3. Arka Noego
4. Stworzenie świata (plansza i puzzle).
5. Drabina Jakubowa.
6. Duchowni i ich szaty liturgiczne
7. Memory
8. Połącz w pary    Zebrani nauczyciele aktywnie uczestniczyli w przygotowanych warsztatach, wykonując prace zaproponowane przez prowadzącą.

Joanna Juchnowska
Dzień edukacji narodowej

        W niedzielę (16 października) w siemiatyckiej parafii św. św. app. Piotra i Pawła odbył się już po raz trzeci Dzień Nauczyciela zorganizowany z inicjatywy Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siematyczach.
        Uroczystości rozpoczęły się od wieczerni i molebnia odprawionego przez wikariusza parafii ks. Sławomira Chwojko w asyście zaproszonego gościa ks. Anrzeja Busłowskiego.              


        Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się do Sali parafialnej na poczęstunek.
Podczas spotkania przybyli nauczyciele mieli możliwość wysłuchać prelekcji dr Lilli Busłowskiej na temat istoty chrześcijańskiego wychowania. Matuszka w swoim wystąpieniu przedstawiła materiał, który przybliżył wszystkim jak ważną rolę w wychowaniu odgrywa prawosławie.        Swoimi przemyśleniami na temat chrześcijańskiej edukacji podzielił się ks. Andrzej Jakimiuk a także inni , doświadczeni nauczyciele. 
        Spotkanie upłynęło w ciepłej, przyjaznej atmosferze.

Joanna Juchnowska
 
Konferencja Katechetów Dekanatu Warszawskiego
    W dniu 25 X br. w Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbywała się Konferencja Katechetów Dekanatu Warszawskiego.


    Celem Konferencji było podsumowanie minionego roku szkolnego oraz zapoznanie uczestników z nowymi zarządzeniami w bieżącym roku szkolnym. W spotkaniu wzięli udział P. dr Jan Zieniuk – Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej, wizytator dekanatów siemiatyckiego i warszawskiego – ks. prot. Paweł Sterlingow i katecheci dekanatu warszawskiego.
    Konferencji przewodniczył dziekan okręgu warszawskiego ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski. Na wstępie w imieniu Jego Eminencji Metropolity Sawy wszystkich serdecznie powitał i podkreślił znaczenie i potrzebę takich spotkań, które tworzą okazję do wymiany poglądów i opinii oraz doświadczeń z zakresu edukacji religijnej dzieci i młodzieży.


    Następnie głos zabrał dr Jan Zieniuk –    Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę uczestników m.in. na następujące sprawy:

-    działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu podniesienia efektywności kształcenia;
-    indywidualizacja procesu kształcenia z uwzględnieniem przedmiotu religia prawosławna;
-    środki dydaktyczne do nauczania religii prawosławnej;
-    Olimpiada Prawosławnej Wiedzy religijnej., Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, Konkursy Recytatorskie, Plastyczne, i in.;
-    Statystyki dotyczące nauczycieli religii prawosławnej i uczniów;
-    Kształtowanie podstaw życia religijnego dzieci i młodzieży;
-    Problemy dotyczące rozwodów i wzrastająca liczba związków nieformalnych;
-    Innowacja w zakresie nauczania religii prawosławnej; „Klub nauczyciela innowatora religii prawosławnej”
-    sprawy bieżące.
Kolejno głos zabrał ks. Andrzej Baczyński, Referent Kancelarii Metropolity ds. nauczania religii prawosławnej, który przedstawił sprawozdanie z nauczania religii prawosławnej w punktach katechetycznych dekanatu warszawskiego. 
Wizytator dekanatu siemiatyckiego i warszawskiego ks. Paweł Sterlingow mówił o problemach związanych z nauczaniem religii, wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed katechetą oraz o roli jaką pełni nadzór pedagogiczny w zakresie kształcenia.  
    Spotkanie zakończono podziękowaniami i modlitwą.


                                Ks. Andrzej Baczyński

            


Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Karta zgłoszenia uczestnikaKonferencje Katechetów w diecezji Warszawsko-Bielskiej

    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski  w dniach 30-31 sierpnia br., w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce odbywały się konferencje katechetów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012. Konferencjom przewodniczył Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. Nauczania Religii. Na konferencjach w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim swą obecnością zaszczycił Jego Eminencja Metropolita Sawa. Obecni byli również proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się placówki szkolne, Wizytatorzy i Doradcy Metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej.

    Sprawy na które P. Dr Jan Zieniuk zwrócił uwagę to:

-    podsumowanie minionego roku szkolnego – statystyki, osiągnięcia i udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy religijnej, Turnieju Czytania Tekstów cerkiewnosłowiańskich, Konkursach Recytatorskim, Kolędniczym, Plastycznym i innych;
-    problem niżu demograficznego, mającego wpływ na zmniejszenie liczby godzin religii prawosławnej w szkołach oraz alternatywa dla uzupełnienia godzin poprzez prowadzenie nauki języków: cerkiewnosłowiańskiego, białoruskiego czy ukraińskiego;
-    propozycja przedłożenia przez wizytatorów do akceptacji Jego Eminencji, rocznego planu wizytacji katechetów na lekcjach religii, z określeniem celu wizytacji;
-    formowanie celów i zadań na poszczególnych etapach kształcenia w oparciu o podstawę programową i programy nauczania religii prawosławnej;
-    współpraca katechety z proboszczem w celu podniesienia efektów kształcenia i religijnego wychowania dzieci i młodzieży;
-    doskonalenie nauczycieli poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia organizowanych przez okręgowych doradców metodycznych, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Centra Edukacji, Uczelnie;
-    powołanie zespołu innowacyjnego pod nazwą „Klub nauczyciela innowatora religii prawosławnej”, którego zadaniem, będzie podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw wspierających aktywność młodzieży do uczestnictwa w formach doskonalenia, rozwijania ich zdolności i zainteresowań oraz religijnego ich kształtowania. Ma to pobudzić do działania nauczycieli zwłaszcza tych z najwyższym stopniem awansu zawodowego - dyplomowanych, których w diecezji warszawsko-bielskiej jest 30 na 100 zatrudnionych.
    Jego Eminencja zwrócił szczególną uwagę na kwestię doskonalenia nauczycieli, zaangażowania i ich obowiązkowość. Poruszył problem małego uczestnictwo katechetów w kursach doskonalących, organizowanych przez metodyków oraz inicjatywach angażujących młodzież do aktywności na płaszczyźnie życia cerkiewnego. Lekcje religii, jak stwierdził Metropolita, powinny być traktowane przez katechetę z wielką powagą, gdyż na nim ciąży odpowiedzialność przed Bogiem za religijne i duchowe kształtowanie młodych ludzi. Dla pobudzenia aktywności nauczycieli religii, Jego Eminencja polecił wybranym katechetom zagadnienia do opracowania, które będą opublikowane w wydawnictwach cerkiewnych:

-„Mała Cerkiew miejscem wychowania młodego pokolenia”
-„Wpływ kapłana na duchowe kształtowanie ucznia pobierającego naukę religii”
-„Katecheta jako wzór wychowania cerkiewnego”
-„Katecheta i jego współpraca z rodzicami w wychowaniu ucznia”
-„Katecheta i jego współpraca z Radą Pedagogiczną”
-„Katecheta w szkole jako wzór do naśladowania w zakresie duchowo - kulturalno-wychowawczym”
-„Moje spostrzeżenia jako katechety  w punkcie katechetycznym wielkiego miasta”
-„Problemy młodzieży dużego miasta uczestniczącej w nauczaniu religii w parafialnym punkcie katechetycznym”.
  
Jego Eminencja, katechetom i uczniom życzył przede wszystkim Bożego błogosławieństwa w nowym roku szkolnym i jak najwięcej sukcesów. 


                                Ks. Andrzej BaczynskiPielgrzymka uczniow z Zespołu Szkół w Boćkach

    W dniu 17 czerwca 2011 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa do Białowieży. W pielgrzymce brali udział uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Opiekunami na byli ks. Roman Dubiński, matuszka Walentyna Gawryluk oraz Raisa Szymczuk.
     Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Hajnówki, a mianowicie
cerkwi pw. św. proroka Jana Chrzciciela. Naszym przewodnikiem był proboszcz cerkwi św. Jana Chrzciciela ks. Leonid Szeszko, który przybliżył nam historię parafii, oraz opowiedział nam o mozaikach w cerkwi.    Pomodliliśmy się i zaśpiewaliśmy modlitwę „Caru Niebiesnyj” i „Dostojno jest’”. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda cerkiew z chóru. Byliśmy zachwyceni freskami cerkwi. Następnie pojechaliśmy do soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. To właśnie w tej świątyni co roku w maju odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej znany na całym świecie. Po tej świątyni oprowadził i przybliżył nam jej historię ks. Marek Wasilewski. Zwiedziliśmy tą cerkiew, a także podziemia w której znajduje się grób budowniczego tego soboru śp. Ks. Dziewiatowskiego oraz tablica upamiętniająca arcybiskupa hajnowskiego Mirona, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku oraz tablica na cześć pamięci także tragicznie zmarłego ks.
Tomasza wikariusza tej parafii. Także w tej cerkwi pomodliliśmy się, zaśpiewaliśmy modlitwę do Ducha Św. „Caru Niebiesnyj” a także „Wiecznaja pamiat” oraz „Dostojno jest”. Później pojechaliśmy do Białowieży, gdzie poszliśmy do cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.
Historię tej cerkwi przybliżył nam jej proboszcz ks. Sergiusz Korch. Mogliśmy także się pomodlić i zaśpiewaliśmy modlitwę „Cariu Niebiesnyj”. Zobaczyliśmy także jedyny taki ikonostas wykonany z
porcelany.    Następnie poszliśmy do siedziby Białowieskiego Parku Narodowego, w którym mieści się Muzeum Przyrodniczo - Leśnicze. Tutaj zwiedziliśmy ekspozycję czasową a także taras widokowy, z którego podziwialiśmy przepiękny krajobraz Białowieży i okolic a także część Białowieskiego Parku Narodowego. Ostatnim punktem naszej pielgrzymki było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Wracając z Białowieży zajechaliśmy do tego rezerwatu. Owy rezerwat znajduje się około 4 km od Białowieży. W tym rezerwacie mogliśmy zobaczyć min. główną atrakcję parku i rezerwatu – Króla Puszczy – Żubra, następnie żubronia krzyżówkę krowy z żubrem, tarpany, rysie, łosie, sarny, dziki.    Kończąc naszą pielgrzymkę jeszcze raz mogliśmy podziwiać krajobraz Puszczy białowieskiej.
    Nasz wyjazd był nie tylko modlitewny ale także i krajoznawczy.
    Uczniowie byli pelni wrażeń z wycieczki.
ks. Roman Dubiński


     

nowe Konspekty do nauczania religiI


Abraham wybraniec Boży


Ewangelia jako dobra nowina rodzajowi_ludzkiemu

Góra Synaj

Królowie Starego Testamentu
        


ELEMINACJE DEKANALNE XV TURNIEJU CZYTANIA TEKSTÓW CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH W SIEMIATYCZACH


Dnia 28.03.2011r. w Szkole Podstawowej nr  1 komisja w składzie : ks. Sławomir Chwojko – przewodniczący, ks. Eugeniusz Zabrocki – członek,  ks. Mikołaj Mielniczuk –członek, po wysłuchaniu 12 uczniów dekanatu siemiatyckiego zakalikowała do etapu centralnego następujące osoby:
Szkoła podstawowa:
I miejsce - Marek Dral - Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji, kl. VI (katecheta- Jolanta Domaradzka)
II miejsce - Marcin Zwierzyński - Szkoła Podstawowa w Mielniku, kl. VI (katecheta- Piotr Niesteruk)
III miejsce - Weronika Niczyporuk - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, kl. IV (katecheta - Julita Niczyporuk)

Gimnazjum:
I miejsce - Andrzej Podgórzak - Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach, kl. I (katecheta- Ewa Podgórzak)
II miejsce - Paulina Chwojko - Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach, kl. III (katecheta ks. Paweł Sidoruk)
III miejsce - Paweł Koc - Gimnazjum w Mielniku, kl. II (katecheta - Piotr Niesteruk)
Wyróżnienie - Sylwia Bondaruk - Gimnazjum Gminne w Nurcu Stacji, kl. III(katecheta - ks. Wiaczesław Domaracki)


Ks. diakon Paweł Sidoruk
        


Eliminacje dekanalne XV Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Hajnówce


        28 marca b.r. uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach dekanalnych XV Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce.

        Podczas Turnieju  uczestnicy wykazali się umiejętnością czytania  tekstów modlitw i nabożeństw zawartych w:  Apostole, Psałterzu,  Czasosłowie  takich jak np. tropariony i kondakiony 12 Wielkich Świąt, trzecia i  szósta godzina...
   
        Przygotowując się do eliminacji uczniowie uczą się i doskonalą  umiejętność poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich pod względem płynności i poprawności czytania, a także znajomości słownictwa.
   
        Poprawność czytania oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący: ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie: ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk, wizytator dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego

        Do eliminacji  finałowych (ogólnopolskich) Komisja wytypowała następujących uczniów:
Szkoła podstawowa
I miejsce – Artur Kulgawczuk, kl. V Szkoła Podstawowa w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący Ks. Mikołaj Białomyzy
II miejsce – Michał Nikołajuk, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Ignatowicz
III miejsce – Anna Czykwin, kl. V Szkoła Podstawowa nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Ignatowicz
Wyróżnienie: Julia Prokopiuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Michał Markiewicz
Sylwia Gierasimiuk, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

        Gimnazjum
I miejsce – Piotr Sterlingow, kl. II Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks Jan Wołkowycki
II miejsce – Piotr Awksentiuk, kl. I Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks Jan Wołkowycki
III miejsce – Marlena Biegluk, kl. III Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks Jan Wołkowycki
Wyróżnienie: Karol Łuksza, kl. II Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi nauczyciel przygotowujący: Pani Helena Korniluk

        Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Dawid Jakubowski, kl. I Zespół Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
II miejsce – Justyna Omelianiuk, kl. I Zespół Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
III miejsce – Barbara Niedzielska, kl. II Zespół Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski

GALERIA

                Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom Życzymy dalszych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy  sponsorom za ufundowanie nagród:
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Stefan Wasiluk, Pan Marek Wasiluk Kancelaria Notarialna
Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk Apteka Melisa
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy BOJAR


                                                                                                  Ks. Andrzej Busłowski.        


Eliminacje dekanalne XV Turnieju Czytania Tekstów
Cerkiewnosłowiańskich w Bielsku Podlaskim, odbyły się dn. 28 marca 2011r. w CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ.


Komisja w składzie: ks. Teodor Weremiejuk- przewodniczący, ks.
Mirosław Świderski- członek, Irena Korowaj- członek.
Po wysłuchaniu 15 uczniów do eliminacji centralnych zakwalifikowano następujących uczniów:

Szkoła podstawowa:
Elżbieta Kowalska, klasa V, ZS im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (Anna Barszczewska) ;
Barbara Warchoł, klasa V, ZS z dnjb im. Ziemi Orlańskiej w Orli (ks. Jan Stepaniuk).

Gimnazjum:
Karion Szeszko, klasa I, ZS w Augustowie ( ks. Krzysztof
Wojcieszuk);
Wiktoria Karunas , Klasa II, ZS z dnjb im. Ziemi Orlańskiej w Orli ( Dymitr Martynowicz);
Maria Szyrenos, klasa II, ZS z dnjb im. Ziemi Orlańskiej w Orli (Dymitr Martynowicz).

Szkoła ponadgimnazjalna:
 Iwona Barszczewska, klasa II, II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaksim (ks. Jarosław Bogacewicz) :
Monika Iwaniuk, klasa ZS Nr 3 im. Stanisława Władysława Reymonta w Bielsku Podlaskim (ks. Jerzy Bogacewicz) ;
Magdalena Jakimiuk, klasa ZS Nr 3 im. Stanisława Władysława Reymonta w Bielsku Podlaskim (ks. Aleksy Kuryłowicz).

                                                           Doradca metodyczny
                                                 ds. nauczani religii prawosławnej
                                                              Ewa Ostapkowicz

Hajnówka: etap szkolny
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Tematem tegorocznej olimpiady  wiedza ogólna o Piśmie Świętym Starego Testamentu.

        15 grudnia w całej Polsce odbywał się I etap Olimpiady. W Hajnówce eliminacje I etapu miały miejsce w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, a zgłosiło się do nich 12 uczniów z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
        Zebranych uczestników powitał przewodniczący komisji ks. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii diecezji warszawsko-bielskiej i wyraził słowa uznania uczestnikom eliminacji tegorocznej Olimpiady. Nad przebiegiem I etapu Olimpiady w Hajnówce czuwała komisja w składzie:  Pan Marek Jakimiuk, nauczyciel religii i  Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.


        Eliminacje I etapu miały formę pisemną. Uczestnicy pisali pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów:
1. Oczekiwanie na narodziny Mesjasza w nawiązaniu do proroctw Starego Testamentu.
2. Historia starotestamentowe świątyni i  jej znaczenie w kształtowaniu pobożności narodu izraelskiego.
3. Starotestamentowe przymierze Boga i człowieka.


        Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
Julita Dudar, Dawid Jakubowski, Krzysztof Lelach, Justyna Omeljaniuk, Marzena Dmitruk, Justyna Owerczuk i Katarzyna Pawluczuk.

 Ks. Andrzej Busłowski.        


ZAPROSZENIE do udziału w
XV Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich,

       eliminacje dekanalne (powiatowe) odbędą się:
- dn. 28 marca 2011r o godz. 1000 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3.

     Organizatorzy Turnieju:
•    Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Doradcy metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej,
•    Regulamin oraz słowniczek Turnieju dostępne są na stronie www.katechezaorth.pl.
•    Kartę zgłoszeń do Turnieju należy dostarczyć do 20 III 2011r na adres: 17-200 Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A
                                                        
                                                                  Organizator eliminacji powiatowych Turnieju

Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska

  lilla_buslowska@poczta.onet.pl


Regulamin Konkursu


Karta zagłoszenia


Słownik wyrazów


     

Środki dydaktyczne do nauczania religii - zestawienie     

VI Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.         W dniach 3-4 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w gmachu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, odbywała się VI Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i wizytatorów Religii Prawosławnej.


      

WYKAZ ADRESÓW INTERNETOWYCH POMOCNYCH W PROWADZENIU ZAJĘĆ NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ      

Na stronie publikacje zapraszamy po nowe Konspekty:.

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej

        Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

KONKURS  RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ

PT:  „POEZJA ŹRÓDEŁ”

ZASADY UDZIAŁU:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy różnych poetów w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
Kserowane teksty wybranych wierszy ( z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 15 XI 2010 r.
Terminy Konkursu:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 30 XI 2010r. w  Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4.
   
Jury Konkursu powołują organizatorzy.
Organizator:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska
Współorganizatorzy:
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu

OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ


        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2010/11 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem tegorocznej olimpiady jest:

„Wiedza ogólna o Piśmie Świętym Starego Testamentu”

        Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
            Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP     – szkolny – odbędzie się 15 grudnia 2010 r. o godz. 1030
     w następujących miastach:

»    Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
»    Bielsk Podlaski – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Rejtana 2
»    Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB, ul. Piłsudskiego 3
»    Siemiatycze – Parafia Prawosławna św. ap. Piotra i Pawła,
        ul. Powstania Styczniowego 1
»    Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne,
        ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego.
   
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

II ETAP    – okręgowy – odbędzie się 9 lutego 2011 r. o godz. 1000 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP     – centralny – odbędzie się 03.03.2011 r. o godz. 1200 (część pisemna)  i 04.03.2011 r. o godz. 1000 (część ustna) w Monasterze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu, ul. Klasztorna 1.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.

        Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.
        Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczy-cieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2011 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5
 
        Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach, na stronie internetowej katedry: http://prawoslawie.uwb.edu.pl

Zagadnienia i literatura
(do pobrania)
  

Konferencje katechetyczne inaugurujące nowy rok szkolny 2010/2011.

        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego  i całej Polski Sawy w dniach  30 i 31  sierpnia 2010 roku odbyły się Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce konferencje katechetyczne inaugurujące nowy rok szkolny 2010/1011.
        W konferencjach uczestniczyli proboszczowie parafii na terenie których znajdują się szkoły, nauczyciele religii, wizytatorzy, doradcy metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej. Konferencjom przewodniczył dr Jan Zieniuk dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej. W trakcie spotkań podsumowano realizację zadań wynikających z planu pracy  oraz innych podejmowanych w roku szkolnym 2009/2010. Szczególnym przedsięwzięciem w maju 2010 była inauguracja obchodów jubileuszu XX – lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Uroczystości odbyły się na św. Górze Grabarce, następnie w poszczególnych diecezjach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.  W trakcie konferencji omówiono także następujące kwestie związane z organizacją nowego szkolnego:

•    Program wzmocnienia efektywności nauczania  i oceny jakości pracy nauczyciela.

•    Prace nad nową podstawą programową w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

•    Podniesienie efektywności kształcenia Uczniów.

•    Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych.

•    Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym.

•    Zmiany w prawie oświatowym.

•    Plany doradców metodycznych ds. nauczania religii w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


                                                                                                  Doradca metodyczny
                                                                                       ds. nauczania religii prawosławnej
                                                                                                        Lilla Busłowska

  

Rodzinna pielgrzymka do Wilna

        W dniach 14 -15.08.2010 z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyła się autokarowa  pielgrzymka do Wilna.
            Organizatorem pielgrzymki było Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy oraz parafia p.w. Św. Trójcy w Hajnówce.  Opiekunem duchowym i inicjatorem wyjazdu był   ks. Andrzej Busłowski. Poza tym opiekę nad 40-sto osobową grupą pielgrzymów sprawowały matuszki: Lilla Busłowska i Elżbieta Sterlingow. Wyjazd różnił się nieco od innych wyjazdów organizowanych przez  Bractwo, ponieważ tym razem z najmłodszymi bractwowiczami pojechali ich rodzice, dziadkowie i inne osoby z najbliższej rodziny.         
   24, 60 91