konkursy
    

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

                              

     23 listopada 2018 r. po raz XIV,  z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji  Religijnej.
    Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.

    Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską  przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół  powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i  z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).
    Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum,  szkół ponadgimnazjalnych.
Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Podczas Wieczoru zgromadzoną  publiczność  powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.

Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł,  ks. mitrat Sergiusz Korch- w-ce dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Sławomir Chwojko  - koordynator wizytatorów diecezji Warszawsko-Bielskiej, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz proboszcz parafii Św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, ks. Paweł Sterlingow – przewodniczący Jury, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, diecezjalni wizytatorzy nauczania religii: ks. Andrzej Busłowski i ks. Mirosław Niczyporuk, członkowie Jury konkursu, goście z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku   i  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Eliasza w Mostach, burmistrz miasta Hajnówki, pan Jerzy Sirak, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, pan Rościsław Kuncewicz, dyrektorzy przedszkoli i szkół, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice, uczniowie i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.
Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z Wieczoru.
Wieczór prowadzili  uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Julia Prokopiuk i Szymon Krawczuk.

Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, organizatorka. Zwracając się do uczestników Wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji,  ale ze względu na to, że Wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, arcypasterza naszej Cerkwi, Biskupa Hajnowskiego Pawła.
W ten wyjątkowy wieczór w Hajnowskim Domu Kultury usłyszeliśmy 40 laureatów w poszczególnych kategoriach. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, ks. Jerzy Klingier,  Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow. 


         
Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim i polskim.
Podczas Wieczoru uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody
Do uczestników Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Władyka pozdrowił wszystkich, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom  za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.  Wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie własnej wiary tradycji i kultury w kształtowaniu świadomości młodego człowieka. 
Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie nie zawiedli publiczności, byli wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów.
                                                                                                    Tekst i zdjęcia ks. Andrzej Busłowski

    

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

6 grudnia 2015 r. po raz jedenasty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 26 listopada 2015r. 
 Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy współpracy parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
       Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, dziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:   Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski, Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki, Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy,  katecheci i nauczyciele przedszkoli i szkół miasta i powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce, możliwa będzie relacja z Wieczoru.
Wieczór prowadzili uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce:  Magdalena Gawryluk i Bartłomiej Wasiluk.
   
    Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, - organizatorka. Ks. mitrat Michał Niegierewicz, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce odczytał list Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski skierowany do uczestników Wieczoru:


Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, (z tego), co się stało.” (J 1, 1-3)
Słowa wielkanocnej Św. Ewangelii znane są każdemu z nas. Św. Ap. Jan oddaje w nich zbawienną prawdę o Drugiej Osobie Św. Trójcy, o Synu Bożym, Jego relacji wobec Ojca i świata. Jeżeli jednak słowa te wyjmiemy z Cerkwi, oderwiemy od teologii, to nadal będzie to przepiękny poemat, liryk zachwycający głębią treści i poetyckich form.
Wiara jest bowiem odbiciem samego Boga, który jak mówi prorok Zachariasz: „...jakże wielkie jest jego bogactwo i jego piękno” ( 9, 17). Prorokowi wtóruje rosyjski pisarz i poeta Teodor Dostojewski: „Piękno zbawi świat”.
W Cerkwi, z każdej strony, otoczeni jesteśmy pięknem. Spogląda ono na nas z ikon. Przemawia w śpiewie liturgicznym. Zachwyca w żywotach świętych. Emanuje z troparionów, akatystów, stichir. Największe jego pokłady są jednak w duszach prawosławnych wiernych.. Prawosławny to człowiek miłości i piękna. Bije z niego niematerialny blask łaski, którą gromadzi prawym życiem, uczciwą pracą oraz głębią służby Bogu i bliźniemu. Gdy się modli jest niczym pieśń chóru. Gdy zwiastuje Ewangelię, staje się Apostołem. Gdy w pokorze prosi o wybaczenie niczym św. Serafin z Sarowa emanuje boską światłością. Z każdym dniem poprzez nadzieję i miłość maluje osobistą ikonę przebóstwienia. Prawosławie to poezja. Najdoskonalsza, bo nie z tego świata.
Hajnowski wieczór poezji to krzyk duszy, która zgromadziła tak wielkie bogactwo ducha, ze nie jest w stanie utrzymać go w zamknięciu. To pąk, który otworzył się w najpiękniejszy kwiat. To śpiew serca i wołanie ducha. Jakże wielkie jest bogactwo Prawosławia. Niestety równie wielkie, co nieznane. Z radością wspierać, więc należy każdą inicjatywę, która pozwala ubogacić nasz szary świat pięknem Prawosławia. Hajnowski wieczór jest niczym otworzenie okna, poprzez które światło słoneczne rozjaśnia szarość i półmrok komnaty, w której zamknięto ludzkość.
Już po raz XI umożliwiacie światu skąpanie się w tym świetle. Wypowiadacie słowa, które niczym balsam otulają zranione serca. Budzicie uśmiech. Utulacie rozpacz. Łagodzicie ból. Jesteście heroldami Prawosławia. Niczym Archanioł Gabriel przychodzicie by obwieścić Boga, który zstąpił do tego świata.
Drodzy Organizatorzy i Uczestnicy XI Hajnowskiego Wieczoru Poezji Religijnej. Dziękuję Wam za przepiękną inicjatywę, za zaangażowanie i wysiłek. Dziękuję, że darowanego Wam talentu nie zakopujecie w ziemi, lecz polewając łzą miłości, ogrzewając ciepłem wiernego serca, dajecie mu życiodajną siłę by wzrastał ku Bożej chwale i ludzkiemu pożytkowi. Dzisiaj dzielicie się nim ze słuchaczami. Dzielicie się ze światem, naszym Prawosławiem. Niechaj ubogaca go i przemienia.
Serdecznie pozdrawiam Wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Wieczoru.
Dziękuję i błogosławię Organizatorom Wieczoru, Uczestnikom i wszystkim zgromadzonym.

                                                         Z arcypasterskim błogosławieństwem
                                                                      Sawa
                              Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. 


                                                                  

    Te piękne, słowa listu Jego Eminencji  niezwykle poruszyły wszystkich zgromadzonych. Stanowiły wyjątkową chwilę tego wieczoru. Pragniemy wyrazić serdeczne słowa podziękowania Jego Eminencji za wsparcie, troskę i duchowa opiekę.
    Sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury podczas Wieczoru zgromadziła wielu gości. W wyjątkową atmosferę Wieczoru wprowadziła utalentowana młodzież, która zaprezentowała poezję śpiewaną. Przed publicznością zaśpiewali: Justyna Charkiewicz, Daria Wasiluk, Beata Rygorowicz, Bartek Wasiluk, Kamil Wasiluk. Tworzą oni wyjątkowy kwintet Dołgij Wieczer. Pieśni w ich wykonaniu poruszyły serca słuchaczy, przed którymi zaprezentowali się bohaterowie Wieczoru – laureaci Konkursu.
Szczególnie cieszy nas, że z roku na rok przybywa uczestników tego konkursu. Łącznie od 2005r gościliśmy już ponad 1500 uczniów przedszkoli i szkół. W tym roku do konkursu przystąpiło 142 uczniów.
Podczas Konkursu uczniowie recytują po dwa wiersze, w tym jeden w języku słowiańskim. Zatem tym większa nasza radość, że uczą się wierszy o tematyce religijnej i wygłaszają  je w ojczystym języku swoich dziadków: białoruskim, łemkowskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz – cerkiewnosłowiańskim mówiła Lilla Busłowska.
        Podczas Wieczoru  Laureaci Konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki odbierali od znamienitych gości: w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki. Pani Lucyna Smoktunowicz gratulowała laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I - III.  Ks. Michał Niegierewicz Dziekan Hajnowski  pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV - VI. Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałych recytacji, wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu – laureatom w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
        Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów.  Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym za ufundowanie nagród  dla laureatów konkursu. Dzięki ofiarności sponsorów wszyscy uczestnicy konkursu i laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.


Tekst i zdjęcia:  ks. Andrzej Busłowski 
    

Konkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej.

                        pt. „Prawosławie w poetyckim słowie”,        6 listopada 2015 r. po raz XI., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
        Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,  Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.
        W tym roku do konkursu przystąpiło 142 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż, Czeremchy). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michała Niegierewicza w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
        Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych poruszających serca tym mocniej, że deklamacje rozbrzmiewały w przededniu  rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
        Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 6 XII 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 16:00

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Członkowie:
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii  prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. mgr  Paweł Korszak, wikariusz parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
Pani mgr Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB
w Hajnówce
Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w  ZSZ w Hajnówce
wyróżniła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE – Jan Lisowski , Przedszkole Nr 1  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Wiktor Rej, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Hanna Denisiuk, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE – Michał Stulgis, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

Zofia Suproniuk, Przedszkole w Czyżach
nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka

Mikołaj Korch, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Weronika Gaszczyńska, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Hanna Wołczyk, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Aleksandra Lunda, kl. III Szkoła  Podstawowa  w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Awksietijuk

II MIEJSCE – Olga Gierasimiuk, kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  ks. Bazyli Tokajuk

II MIEJSCE – Natalia Busłowska, kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Monika Lewczukova


III MIEJSCE – Eliasz Piotrowski, kl. I Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
nauczyciel przygotowujący:  ks. Waldemar Piotrowski

III MIEJSCE – Anna Dziubonos, kl. II Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Tewzadze

WYRÓŻNIENIA

Katarzyna Surel, kl. I  Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Awksietijuk

Cira Tewzadze, Kl. II Szkoła  Podstawowa nr 2 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Tewzadze

Agata Borowik, kl. II  Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Gabriel Misiejuk, Kl. II Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Aleksandra Oniskiewicz, kl. III,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewcz

Zofia Charczenko, kl. III, Szkoła  Podstawowa w Nowokorninie,
nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Kazimiruk

Natalia Wailczyk, kl. III, Szkoła  Podstawowa w Narewce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Halina Surel

Zofia Marczuk, Kl. III Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Gabriel Kędyś, Kl. III Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: ks. Bazyli Tokajuk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE – Jakub Kazimiruk, kl. VI Szkoła Podstawowa w Nowokorninie,
 nauczyciel przygotowujący ks. Jan Kazimiruk

I MIEJSCE – Andrzej Babulewicz, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Czurak

II MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. IV  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE –  Weronika Lasota kl. IV Szkoła Podstawowa  Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE –  Maria Marczuk kl. IV Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

WYRÓŻNIENIA

Marta Czurak, kl. IV Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 
Michał Simoniuk, kl. IV Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk

Julianna Masalska, kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący ks. diak. Marek Maciuka

Michał Topolański, kl. V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Narwi
nauczyciel przygotowujący Pani Helena Korniluk

Tomasz Charkiewicz, kl. V Szkoła Podstawowa  w Narewce
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel

Angelina Piotrowska, kl. V Szkoła Podstawowa  w Białowieży
nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piorowski

GIMNAZJUM

I MIEJSCE – Daria Misiejuk, kL. I Gimnazjum  z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk


II MIEJSCE – Julia Małgorzata Biegańska, kL. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk


III MIEJSCE –  Marta Niesteruk kl. I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk

WYRÓŻNIENIA

Marta Jakimiuk, kL. II Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

Jacek Drużba, kl. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk

Rafał Holonko, kL. II Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE – Natalia Waśko kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Urząd Miasta Hajnówka
Starostwo Powiatowe Hajnówka
Gmina Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk  Pan Stefan Wasiluk
Telewizja Kablowa  Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka Jawna
Pani Marta Dąbrowska, Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j.
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Piekarnia  Podolszyńscy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Alicja Maciuka Serwis Ogumienia


ks. Andrzej Busłowski
 Konkurs Plastyczny - Wyniki

                                        

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 20 grudnia 2014r. w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim ul. Rejtana 24 o godz. 12.00.

Komisja oceniająca prace w Konkursie Plastycznym Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej pt. „Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt” zorganizowanej z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski podaje do wiadomości wyniki Konkursu na etapie centralnym – diecezjalnym

I.    Prace plastyczne:

Przedszkole 3 – 5/6 lat
         miejsce  1  ex aequo  

•    Igor Lewczuk 6 lat Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim opiekun: Katarzyna Kuczyńska
•    Julia Lewczak 5 lat Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie opiekun: Halina Siemieniuk
        miejsce 2  ex aequo
•    Natalia Filipowicz 6 lat Przedszkole nr 2 w Hajnówce opiekun: Eugenia Kazimiruk
•   Marta Czaban 6 lat Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie” opiekun: Agnieszka Stremkowska
miejsce 3  ex aequo
•    Hanna Leszczyńska 6 lat Przedszkole nr 3 w Hajnówce opiekun: Eugenia Kazimiruk
•    Magdalena Martyniuk 5 lat Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim opiekun: Elżbieta Łukaszuk
wyróżnienia:
•    Szymon Proniewicki 6 lat Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim opiekun: Joanna Pietruczuk
•    Martyna Żukowska 6 lat Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim opiekun:  Katarzyna Kuczyńska
•    Julia Wasiluk 4 lat Przedszkole nr 5 w Hajnówce opiekun: Eugenia Kazimiruk
•    Oksana Niczyporuk 5 lat Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim opiekun: Elżbieta Łukaszuk
•    Anastazja Karczewska 6 lat Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Św. mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim opiekun: Katarzyna Kuczyńska

Szkoła Podstawowa  0 – III
miejsce 1
Magda Gawryluk kl. II Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce opiekun: Anna Wawreszuk

miejsce 2
Daria Zabrocka kl. III Zespół Szkół w Czyżach opiekun: Magdalena Zabrocka

miejsce 3
Gabriela Makiej kl. III Szkoła Podstawowa w Czartajewie opiekun: Walentyna Gawryluk
   
    wyróżnienia:
•    Łukasz Charlak kl. I Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie opiekun: Marta Łuksza
•    Zofia Perzyńska kl. I Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie opiekun: Marta Łuksza
•    Natalia Kulik kl. III Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce opiekun: ks. Mariusz Jurczuk
•    Łucja Buczyńska kl. I Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie opiekun: Irena Sawczuk
•    Ksenia Kuczyńska kl. I Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: Barbara Czykwin

Szkoła Podstawowa  IV – VI
miejsce 1  ex aequo
•    Angelika Boruc kl. VI Szkoła Podstawowa w Czartajewie opiekun: Walentyna Gawryluk
•    Anastazja Goriełow kl. VI Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie opiekun: ks. Andrzej Bołbot
miejsce 2  ex aequo
•    Wiktoria Charlak kl. IV Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie opiekun: Jolanta Rajecka
•    Jakub Kazimiruk kl. V Szkoła Podstawowa w Nowokorninie opiekun: ks. Jan Kazimiruk
miejsce 3  ex aequo
•    Wiktoria Wiejkowska kl. IV Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce opiekun: Maria Ackiewicz
•    Dominika Grygoruk  kl. V Zespół Szkół w Augustowie opiekun: ks. Jan Stepaniuk
wyróżnienia:
•    Adam Stelmach kl. V Zespół Szkół w Kleszczelach opiekun: Łukasz Bartoszuk
•    Natalia Kosińska kl. IV Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie opiekun: Jolanta Rajecka
•    Aleksandra Petkov kl. VI Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Adam Dzienisiuk
•    Daria Duda kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Jan Szmydki
•    Agata Osipiuk kl. IV Szkoła Podstawowa w Szerszeniach opiekun: ks. Andrzej Opolski
•    Natalia Jaworska kl. IV Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie opiekun: Dorota Balicka


Gimnazjum
miejsce 1
Aleksandra Kasperuk kl. III Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Siemiatyczach opiekun: Maria Demczuk
miejsce 2
Sara Konstancja Pawłowska, Aleksandra Zinkiewicz kl. I Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Andrzej Nielipiński
miejsce 3
Natalia Pietruczuk kl. I Gimnazjum z DNJB w Hajnówce opiekun: ks. Jan Wołkowycki
wyróżnienia:
•    Izabela Pług kl. III Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Adam Dzienisiuk, Barbara Czykwin
•    Natalia Zakrzewska kl. II Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie opiekun: ks. Andrzej Bołbot
•    Agata Rajecka kl. I Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie opiekun: ks. Paweł Korobiejnikov

Szkoły Ponadgimnazjalne
miejsce 1 – nie przyznano
miejsce 2 – nie przyznano
miejsce 3 – nie przyznano

wyróżnienie:
•    Monika Germaniuk kl. II   II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce opiekun: ks. Jan Wołkowycki
•    Roksana Wasilewska kl. I   I Liceum im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Teodor Wieremiejuk


Szkoły Specjalne
            miejsce 1 ex aequo
•    Tymoteusz Masalski kl. II Gim. Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce opiekun: Elżbieta Sterlingow
•    Joanna Dmitruk kl. III Gim. Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce opiekun: Elżbieta Sterlingow
miejsce 2   ex aequo
•    Barbara Kindziuk kl. III Gim. Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce opiekun: Elżbieta Sterlingow
•    Magdalena Pietroczuk kl. II Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce Nauczanie Zintegrowane opiekun: Elżbieta Sterlingow
miejsce 3   ex aequo
•    Paulina Tarasiewicz kl. II  Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce opiekun: Marta Oniszczuk
•    Paweł Andrusiewicz kl. II Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce Nauczanie Zintegrowane opiekun: Elżbieta SterlingowII.    Prace multimedialne:

Gimnazjum
    miejsce 1
Joanna Andrejuk kl. III Publiczne Gimnazjum w Czyżach opiekun: Magdalena Zabrodzka

miejsce 2 – nie przyznano

miejsce 3
Anna Goriełow Punkt Katechetyczny przy Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie opiekun: ks. Andrzej Bołbot

wyróżnienie:
•    Piotr Świderski, Dawid Cetra kl. I Gimnazjum nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Andrzej Nielipiński
•    Jakub Wieremiejuk, Piotr Śliwko, Tymoteusz Zamarajew kl. I Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Andrzej Nielipiński

Szkoły Ponadgimnazjalne
        miejsce 1
Hubert Sokołowski kl. II  II Liceum Ogólnokształcące z DNJB im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim opiekun: Ewa Ostapkowicz
miejsce 2 – nie przyznano
miejsce 3
Karolina Kowszuk kl. III Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim opiekun: ks. Paweł Sidoruk    

 Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

X EDYCJA

  

                                                              

      7 grudnia 2014 r. po raz dziesiąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 27 listopada 2014r. 
 Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
       Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, dziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:  Pan Mikołaj Janowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski, Pan Jarosław Grygoruk Sekretarz Urzędu Miasta Hajnówka, Pani Lucyna Smoktunowicz wójt gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy,  katecheci i nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, bielskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce, możliwa będzie relacja z Wieczoru.
Wieczór prowadzili członkowie BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce:  Daria Szymaniuk i Bartłomiej Wasiluk.    
    Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, - organizatorka. Ks. mitrat Michał Niegierewicz, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce odczytał list Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski skierowany do uczestników Wieczoru: …„Dziękuję serdecznie za zaproszenie na Wieczór Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie.” Cieszę się, że młodzi ludzie postrzegają Prawosławie nie tylko poprzez pryzmat zajęć katechetycznych, a widzą w Nim głębię uczuć i poezji sięgającej najgłębszych pokładów ludzkiego ducha. Człowiekowi poezji nie trzeba tłumaczyć, że chrześcijaństwo to miłość, nadzieja, że Prawosławie to płacz z płaczącymi i radość z radującymi się. Poetycka dusza dostrzega to zanim padną słowa kazania czy teologicznego traktatu. Poeta czuja zanim przeczyta czy usłyszy. Gdy uczucie przepełni jego serce nie może milczeć. Przelewa na papier, bądź wylewa w hymnie. Jakże piękną poezją są liturgie świętych Jana Chryzostoma Bazylego Wielkiego. Ileż poezji odnajdujemy w Wielkim Kanonie Pokutnym Św. Andrzeja z Krety. Czy można nie zachwycać się nad teologiczną poezją Św. Grzegorza Teologa? Spójrzmy na otaczający nas świat. Jakże pięknym jest on wierszem. Białe ośnieżone drogi poprzecinane są epitetami zagajników Puszczy Białowieskiej, a strofy miast mieszają się z wersetami pól i wsi. Gdzieniegdzie zabrzmi akcent Bożego Narodzenia i Epifanii by umilknąć w pauzie Filipowego postu. Niebiański Poeta przepięknie wpisał nas w poemat otaczającego nas świata. Lśnimy w nim niczym personifikacja boskiej miłości i mądrości.
Pozdrawiam Laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej. Wyróżnienia i udział w tym wieczorze są świadectwem bogactwa Waszych dusz oraz serc, które dostrzegły jak piękny jest Bóg i świat Przezeń uczyniony. Swoim zaangażowaniem jak latarnia morska wydobywacie Go z mroku zimowego wieczoru niczym z morskich odmętów. Czynicie to nie tylko dla siebie, a dla nas wszystkich, prezentując bogactwo. Dziękuję Wam, że chcecie się nim dzielić z innymi.
Panią Doktor, Organizatorów i Uczestników Wieczoru pozdrawiam. Pamiętajcie jak wspaniałym lirykiem jest miasto, w którym żyjecie. Uczcie tej poezji życia i słowa, każdego kogo spotkacie na swojej drodze. Życzę Wam jeszcze wielu udanych inicjatyw.
Wam Bracia i Siostry, zebranych na Wieczorze Poezji Religijnej, życzę przepięknych wrażeń i duchowo-poetyckich przeżyć...
    Te piękne, słowa listu Jego Eminencji  niezwykle poruszyły wszystkich zgromadzonych. Stanowiły wyjątkową chwilę tego wieczoru. Pragniemy wyrazić serdeczne słowa podziękowania Jego Eminencji za wsparcie, troskę i duchowa opiekę.
    Sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury podczas Wieczoru zgromadziła wielu gości, którzy wysłuchali pięknych recytacji wierszy laureatów recytatorskiego konkursu prawosławnej poezji religijnej. Mieli także możliwość w formie prezentacji obejrzeć zdjęcia ukazujące dziesięcioletnią historię konkursu,
Szczególnie cieszy nas, że z roku na rok przybywa uczestników tego konkursu. Łącznie od 2005r gościliśmy już ponad 1400 uczniów przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, ale także z Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Uścia Gorlickiego i Białej Podlaskiej.
Uczniowie recytowali utwory zarówno najwspanialszych znanych poetów, ale także utwory autorskie, oraz nieznanych autorów, odnalezione w tomikach wierszy wydań przedwojennych.
Recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, polskim, ukraińskim, serbskim – mówiła dr Lilla Busłowska.
Podczas Wieczoru  Laureaci konkursu poezji pamiątkowe dyplomy i upominki odbierali od znamienitych gości: w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył ks. Paweł Sterlingow kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej. Ks. Michał Niegierewicz Dziekan Hajnowski gratulował laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I - III i szkól specjalnych.  Pan Jarosław Grygoruk Sekretarz Urzędu Miasta Hajnówka pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV - VI. Ks. Andrzej Busłowski wizytator nauczania religii prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej wręczył dyplomy i upominki uczniom szkół specjalnych. Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, wizytator nauczania religii prawosławnej wręczył upominki laureatom szkół gimnazjalnych. Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałych recytacji, wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu – laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujmy władzom samorządowym za ufundowanie nagród  dla laureatów konkursu.
Dzięki ofiarności  licznych sponsorów wszyscy uczestnicy konkursu i laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.


SPONSORZY
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Urząd Miasta w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Urząd Gminy w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j.
Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
Pan Jan Bołtruczuk „AUTO-MAG”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Hajnowski Dom Kultury
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Piekarnia PodolszyńscyTekst :  ks.  Andrzej Busłowski 

Zdjęcia:ks.prot. Jerzy Klimiuk
ks. protodiakon Marek Maciuka


  

 
    

 Konkurs Recytatorski Prawosławnej

 Poezji Religijnej

X EDYCJA


        27 listopada 2014 r. po raz X., w Hajnowskim Domu Kultury z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł” dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy  parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.

W tym roku do konkursu przystąpiło 183 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Narwi, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin,  a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. prot. mgr Mirosława Niczyporuka w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Uczestnicy  konkursu  prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulin
Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu za wspólną pracę.
 Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 7 XII 2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
SPONSORZY

 •  Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
 • Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
 • Gmina Hajnówka
 • Starostwo Powiatowe Hajnówka
 • Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
 • Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
 • Przedsiębiorstwo „Karmel”Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
 • Telewizja Kablowa  Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka Jawna
 • Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
 • Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
 • Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
 • Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
 • Piekarnia  Podolszyńscy
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce                                                               

Komisja w składzie:
Przewodniczący:
Ks. prot.  mgr Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Członkowie:      
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce
Ks.  mgr Paweł Korszak, wikariusz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, nauczyciel jęz. ukraińskiego i rosyjskiego
Pani mgr Irena Ignatowicz, nauczyciel  bibliotekarz w Zespole Szkół DNJB w Hajnówce
Pani mgr Anna Oksentowicz - Martyniuk, nauczyciel  języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
Pani mgr Katarzyna Czurak, nauczyciel  języka wyłoniła następujących laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej:

Przedszkola

I miejsce: Maria Aleksiejuk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
I miejsce: Anna Moroz, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II miejsce: Anastazja Gromacka, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
III miejsce: Natalia Gierasimiuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
III miejsce: Julian Ignaciuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
Wyróżnienia :
Urszula Tokajuk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce,
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
 Mateusz Wiewiórka, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce,
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
Eliasz Piotrowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży,
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Walery Piotrowski
Weronika Gierasimiuk, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce,
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk
Wiktoria Denisiuk, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce,
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Eugenia Kazimiruk

Szkoła Podstawowa, kl.  I-III
I miejsce: Paweł Aleksiejuk, Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Marek Maciuka
I miejsce: Jakub Wasilczyk, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel
II miejsce: Bartłomiej Jakoniuk, Zespól Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Czurak
II miejsce: Weronika Lasota, Zespól Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Czurak
III miejsce: Paulina Sapieżko, Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Maria Ackiewicz
III miejsce: Natalia Wasilczyk, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel

Wyróżnienie:
Jan Wasilczyk, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel
Aleksander Klimiuk, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel
Aleksandra Wołczyk, Zespół Szkół nr 3w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Ks. Bazyli Tokajuk
Ola Gierasimiuk, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Marek Ignaciuk
Natalia Busłowska, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Monika Lewczukowa
Jagna Samojlik, Zespól Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Czurak
Marta Czurak, Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Anna Wawreszuk
Zofia Charczenko, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Jan Kazimiruk
Mikołaj Jałoza, Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Monika Lewczukova

Szkoła Podstawowa IV-VI

I miejsce: Nina Marcinowicz, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel
II miejsce: Andrzej Babulewicz, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Czurak
III miejsce: Igor Zinowczyk, Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący:  Grażyna Bogacewicz
III miejsce: Tomasz Charkiewicz, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Halina Surel

Wyróżnienia:
Małgorzata Gawryluk, Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Maria Ackiewicz
Magda Lasota, Zespół Szkół w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  Ks. Jerzy Klimiuk
Izabela Karczewska, Zespół Szkół w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Piotr Kamieński
Patrycja Siemiacka, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Jan Kazimiruk
Daria Misiejuk, Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Monika Lewczukova

Gimnazjum

I miejsce: Maksym Fionik, Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący:  Grażyna Bogacewicz
I miejsce: Aleksandra Busłowska, Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Marek Ignaciuk
II miejsce: Agnieszka Huk, Zespół Szkół  w Kleszczelach
Nauczyciel przygotowujący:  ks. diakon Łukasz Bartoszuk
III miejsce: Julia Małgorzata Biegańska, Gimnazjum z DNJB w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Marek Jakimiuk
Wyróżnienia:
Joanna Andrejuk, Zespół Szkół  w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący:  Magdalena Zabrocka
Natalia Waśko, Zespół Szkół  w Narewce
Nauczyciel przygotowujący:  ks. Jerzy Klimiuk
Natalia Niewiadomska, Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
Nauczyciel przygotowujący:  Ks. Sławomir Awkstijuk
Szkoły Specjalne
I miejsce: Adam Aleksiejuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Elżbieta Sterlingow
I miejsce: Tomasz Sadowski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Elżbieta Sterlingow
I miejsce: Ewelina Lewczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pani Elżbieta Sterlingow

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce: Marta Zinkiewicz, LO Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

II miejsce: Magdalena Gawryluk, Zespół Szkół z DNJB  w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Pan Jan Karczewski

II miejsce: Adrianna Szuj, LO Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

III miejsce: Urszula Lipato, LO Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

III miejsce: Anna Nesteruk, LO Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący: Ewa Ostapkowicz

Wyróżnienia:
Maria Wiesiołowska, LO Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
Nauczyciel przygotowujący: Ewa Ostapkowicz

Magdalena Świętochowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Lilla Busłowska


                                         Ks. Andrzej BusłowskiZapraszamy Serdecznie do udziału W

Konkursie Plastycznym
Diecezji Warszawsko-Bielskiej

pt.: „TRADYCJE DWUNASTU WIELKICH ŚWIĄT”

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska oraz Komitet Organizacyjny powołany przez J.E. Metropolitę Sawę; Przewodniczący ks. prot. mgr Adam Dzienisiuk, członkowie; ks. prot. mgr Andrzej Opolski, Matuszka Jolanta Rajecka, Matuszka Maria Ackiewicz.

II.    Cele konkursu.
1)    Kształtowanie świadomej, nowoczesnej i aktywnej postawy młodego prawosławnego chrześcijanina jako kontynuatora tradycji cerkiewnych wspólnoty lokalnej i regionalnej.
2)    Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania tradycją cerkiewną swojego regionu.
3)    Przekazanie dziedzictwa Tradycji Świąt kolejnym pokoleniom.
4)    Kształtowanie poczucia przynależności do Tradycji wynikających z Dwunastu Wielkich Świąt cerkiewnych.
5)    Uwrażliwianie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne płynące z postrzegania Tradycji cerkiewnej.
6)    Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i uczniów dotyczących Tradycji świątecznych Cerkwi prawosławnej poprzez prace plastyczne.
7)    Popularyzowanie różnych technik plastycznych.
8)    Budzenie wrażliwości na sztukę sakralną.
9)    Zachęcanie do podejmowania twórczych zadań.
10)    Umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników.
11)    Zachęcanie dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

III.    Warunki uczestnictwa.
W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych i kategoriach:

- dzieci przedszkolne (3-5lat), prace plastyczne
- uczniowie klas 0 – III prace plastyczne
- uczniowie klas IV – VI prace plastyczne
- uczniowie gimnazjum, kategorie: prace plastyczne, prace multimedialne
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kategorie: prace plastyczne, prace multimedialne.
- szkoły specjalne, prace plastyczne.

Wymagania merytoryczno-formalne w obrębie poszczególnych kategorii:
- plastycznej:
Forma pracy wykonana techniką: pastele, farby plakatowe, tempera, kredki i pisaki, grafika – na papierze typu brystol lub technicznym w formacie A4 lub A3.
- multimedialnej:
Forma pracy zawiera prezentację multimedialną przygotowaną w podstawowych programach komputerowych.

Przy ocenie prac Komisja Organizacyjna weźmie pod uwagę:
- umiejętność doboru tematu pracy,
- jakość wykonania,
- oryginalność,
- poziom trudności wykonania,
- estetykę pracy.

Konkurs jest podzielony na trzy etapy.

Etapy konkursu:
1)    Etap szkolny: składanie prac następuje do dnia 01.12.2014r., za organizację odpowiadają katecheci uczący w danym przedszkolu, szkole, punkcie katechetycznym; którzy wyłaniają w poszczególnych klasach maksymalnie do trzech prac. Na etapie szkolnym jury z danej placówki wyłania maksymalnie do dziesięciu prac, które przechodzą do etapu dekanalnego. Zakwalifikowane prace należy przesłać do dnia 06.12.2014r., /lub przekazać osobiście/ na następujące adresy:
•    Dekanat Bielski: ks. Adam Dzienisiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul.    Jagiellońska 6A
•    Dekanat Warszawski: Matuszka Jolanta Rajecka 01-126 Warszawa ul. Wolska 138/140
•    Dekanat Siemiatycki: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul. Powstania Styczniowego 1
•    Dekanat Hajnowski: Matuszka Maria Ackiewicz 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 103/1
2)    Etap dekanalny: Koordynatorzy danych dekanatów powołują Dekanalne Komisje, które w dniach 07-08.12.2014r., oceniają nadesłane prace i kwalifikują najlepsze do etapu Diecezjalnego.
3)    Etap Diecezjalny: w dniu 12.12.2014r., prace ocenia Komitet Organizacyjny powołany przez Jego Eminencję.
                    Ogłoszenie wyników i nagrodzenie prac Konkursu odbędzie się w dniu 14.12.2014r., w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim ul. Rejtana 24.

Informacje dodatkowe:

 • Każda praca obowiązkowo musi posiadać dołączony opis zawierający:
 • Imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, nazwę i numer telefonu przedszkola/szkoły/punktu katechetycznego oraz imię i nazwisko opiekuna oraz tel. do opiekuna.
 • Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w poszczególnej kategorii.
 • Prace niespełniające wymagań merytoryczno – formalnych zostaną pominięte.
IV.    Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronach: www.orthodox.pl oraz  www.bielsk-hodigitria.pl

Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy a ich opiekunowie listy gratulacyjne.
Koszty związane nagrodami na etapie szkolnym i dekanalnym pokrywa szkoła, parafia lub dekanat. Koszty związane nagrodami na etapie diecezjalnym pokrywa Fundacja Domów Kultury Diecezji Warszawsko – Bielskiej.

O szczegółach uroczystości centralnej nagrodzeni uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przesłaniem prac i nie zwracają kosztów przejazdu uczestników konkursu i ich opiekunów.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz. U. nr 133, poz.833, z późn. zm.).
    

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w Hajnówce

        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy odbywa się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Święci Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian”.
        11 grudnia 2013r odbył się I etap (szkolny) Olimpiady.  W Hajnówce eliminacje odbyły się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Przystąpiło do nich 11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
        Uczestników  powitała dr Lilla Busłowska – Doradca Metodyczny. Następnie zabrał głos Eugeniusz Saczko, Dyrektor Zespołu Szkół z DNJB, zwracając się do uczniów wyraził słowa uznania i życzył wszystkim uczniom jak najlepszych wyników podkreślając fakt, że Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uczniowie pisali na jeden z podanych tematów:

 1. Wyprawy misyjne świętych Braci Cyryla i Metodego
 2. Święci bracia Cyryl i Metody w języku, literaturze i kulturze Słowian
 3. Misja świętych Braci Cyryla i Metodego i jej oddziaływanie na współczesne tereny Polski

Nad przebiegiem I etapu Olimpiady czuwała powołana komisja.

                                                                                                                          ks. mgr Jan Wołkowycki
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 2013 r.

        1 grudnia 2013 r. po raz dziewiąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 28 listopada 2013 r.
        Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy współpracy parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
W tym roku do konkursu przystąpiło 158 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Narwi, Czyż, Czeremchy,  Kleszczel, Nowokorninia, Dubin,  a także z Bielska Podlaskiego i Białej Podlaskiej). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
            Uczestnicy  konkursu  prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności.
        Recytowali wiersze między innymi takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulin

                                               

        Uczniowie recytowali w języku  rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  wielu poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Uczniowie poprzez wyjątkowe słowa poezji poruszającej duszę ukazywali wartość i piękno Słowa Bożego. Każdy wiersz jak modlitwa, płynął wprost z serca recytującego. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego
        Uroczystość Wieczoru zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy  w Hajnówce dziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Mirosław Niczyporuk, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:  Pan Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki, Pan Andrzej Skiepko wicestarosta Hajnowski, Pani Olga Rygorowicz wójt gminy Hajnówka, Pan Mikołaj Janowski radny sejmiku województwa podlaskiego, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Wieczór prowadzili członkowie BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce: Małgorzata Gawryluk  i Bartosz Wasiluk.
        Licznie zgromadzeni goście w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury  mieli okazję wysłuchać pięknych recytacji wierszy w wykonaniu laureatów konkursu poezji, którzy podczas wieczoru zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Wręczali je znamienici goście: w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył ks. mitrat Michał Niegierewicz,  Pani Olga Rygorowicz wójt gminy Hajnówka gratulowała laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I – III, ks. Mirosław Niczyporuk wręczył upominki uczniom szkól specjalnych.  Pani Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV - VI.  Pan Mikołaj Janowski wręczył upominki laureatom szkół gimnazjalnych. Pan Andrzej Skiepko wicestarosta Hajnowski, wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu – laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Pan Jerzy Sirak pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałych recytacji.
        Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Panu Włodzimierzowi Pietroczukowi – Staroście Hajnowskiemu, Pani Oldze Rygorowicz – Wójtowi Gminy Hajnówka, Panu Mikołajowi Janowskiemu i wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród  dla uczestników i laureatów konkursu.
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie:      

 • Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego, proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w                       
 • Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-             
 • Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-      
 • Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w
 • Pani mgr Małgorzata Jurczuk, nauczyciel  języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 w
 • Pani mgr Irena Ignatowicz, nauczyciel  bibliotekarz w Zespole Szkół DNJB w Hajnówce

SPONSORZY
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Gmina Hajnówka
Starostwo Powiatowe Hajnówka
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa  Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka Jawna
Państwo Mikołaj i Tamara Janowscy
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Apteka Pani Olga Szwed
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Piekarnia  Podolszyńscy
Wilux –sklep motoryzacyjny Pan Jan Wiluk
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce                                                                                  Tekst :  ks.  Andrzej Busłowski

                                                                                   Zdjęcia:
                                                                                   Ks. Andrzej Busłowski
                                                                                   Elżbieta Sterlingow

  
    

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej


        28 listopada 2013 r. po raz IX., w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  Źródeł”
         Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego  dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.
        W tym roku do konkursu przystąpiło 158 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin,  a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
        Uczestnicy  konkursu  prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulin
        Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie rozpoczynającego się postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
        Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
        Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu za wspólną pracę.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 1 XII 2013 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
SPONSORZY
 Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Gmina Hajnówka
Starostwo Powiatowe Hajnówka
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
Przedsiębiorstwo „Karmel”Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa  Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka Jawna
Państwo Mikołaj i Tamara Janowscy
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Apteka Pani Olga Szwed
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Piekarnia  Podolszyńscy
Wilux –sklep motoryzacyjny Pan Jan Wiluk
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce                                                                  

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego. Członkowie:

 • Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego, proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w
 • Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-
 • Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 •  Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w
 • Pani mgr Małgorzata Jurczuk, nauczyciel  języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 w
 • Pani mgr Irena Ignatowicz, nauczyciel  bibliotekarz w Zespole Szkół DNJB w Hajnówce

wyłoniła następujących laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej:

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – Aleksandra  Wołczyk , Przedszkole Nr 2  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Aleksander Dackiewicz, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Oliwia Oksentowicz, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE
Paulina Sapieżko, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Gabriela Ackiewicz, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Anna Dziubonos, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Małgorzata Sieliewoniuk, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. II Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Czurak

II MIEJSCE – Ilija Babycz, kl. III Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
nauczyciel przygotowujący:  ks. Marcin Gościk

II MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, kl. I Szkoła Podstawowa nr 2 w  Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Anna Wawreszuk

III MIEJSCE – Jakub Wasilczyk, kl. II Zespół Szkół w Narewce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Halina Surel

III MIEJSCE – Magdalena Lunda, kl. III Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Maria Ackiewicz

WYRÓŻNIENIA

Dominika Niesteruk, kl. I kl. I Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Lilla Busłowska

Natalia Romaniuk, Kl. I Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Lilla Busłowska

Weronika Lasota, Kl. II Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce ,
nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Czurak

Angelina Piotrowska, Kl. III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży
nauczyciel przygotowujący: ks. Walery Piotrowski

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE – Andrzej Babulewicz, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Czurak

II MIEJSCE – Aleksandra Busłowska, kl. VI  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący ks. Bazyli Tokajuk

II MIEJSCE – Bartłomiej Danieluk, kl. V  Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej
nauczyciel przygotowujący ks. Marcin Gościk

III MIEJSCE –  Jakub Kazimiruk kl. IV zkoła Podstawowa  w Nowokorninie
nauczyciel przygotowujący ks. Jan Kazimiruk
III MIEJSCE –  Magda Sajewicz kl. V Zespół Szkolno –Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący ks. Slawomir Awksietijuk

WYRÓŻNIENIA

Martyna Białowieżec, kl. IV Zespół Szkół  w Czyżach
nauczyciel przygotowujący Magdalena Zabrocka
 
Daria Misiejuk, kl. V Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

Barbara Miszczuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

Daniel Chodakowski, kl. V Zespół Szkolno –Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący ks. Slawomir Awksietijuk

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Adam Aleksiejuk,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

II MIEJSCE – Tomasz Sadowski, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

III MIEJSCE – Ewelina Lewczuk , Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

GIMNAZJUM

I MIEJSCE – Justyna Chodakowska , kL. III Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

II MIEJSCE – Anna Niedźwiedź, kL. III Zespół Szkół w Narewce
nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Klimiuk

III MIEJSCE –  Natalia Waśko kl. II Gimnazjum w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

WYRÓŻNIENIA

Mateusz Gawryluk, kL. I Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Michał Markiewicz

Natalia Niewiadomska, kl. II Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE – Adrianna Prusinowska kl. III, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pan Jan Karczewski

I MIEJSCE –  Anna Nesteruk kl. II, Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

II MIEJSCE –  Maddalena Gawryluk kl.I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  ks. Jan Wołkowycki

II MIEJSCE –  Adrianna Szuj  kl.I Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

III MIEJSCE – Andrzej Holonko, kl. II, Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Paweł Zabrocki

III MIEJSCE – Marta Zinkiewicz, kl. I, Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

WYRÓŻNIENIA

Urszula Borowik, kl.II  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:   Ks. Andrzej Busłowski


Maria Wiesiełowska, kl. I kl. I, Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:  Ewa Ostapkowicz

ks. Andrzej Busłowski        


Eliminacje dekanalne XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Hajnówce


    9 kwietnia b.r. uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach dekanalnych XVII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce.

Podczas Turnieju  uczestnicy wykazali się umiejętnością czytania  tekstów modlitw i nabożeństw zawartych w:  Apostole, Psałterzu,  Czasosłowie  takich jak np. tropariony i kondakiony 12 Wielkich Świąt, trzecia i  szósta godzina.

Organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W tym roku Turniej objęty jest honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

Przygotowując się do eliminacji uczniowie uczą się i doskonalą  umiejętność poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich pod względem płynności i poprawności czytania, a także znajomości słownictwa.
    
Poprawność czytania oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący: ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie: ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, dziekan dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk, wizytator dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego

Do eliminacji  finałowych (ogólnopolskich) Komisja wytypowała następujących uczniów:

Szkoła podstawowa
Aleksandra Romańczuk, kl. VI Zespół Szkół w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący ks. Mikołaj Białomyzy
Julia Prokopiuk, kl. VI Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Ignatowicz
Aleksandra Busłowska, kl. V Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Lilla Busłowska
Ewelina Frankowicz, kl. V Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Marek Maciuka

Gimnazjum
Milena Sawicka, kl. III Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
Anna Lewczuk, kl. III Gimnazjum w Białowieży, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka

Szkoły ponadgimnazjalne

Piotr Sterlingow, kl. I Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
Marlena Biegluk, kl. II Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Andrzej Busłowski
Agata Antosiuk, kl. II Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Andrzej Busłowski

    Wyróżnieni uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się 15 kwietnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
                Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom Życzymy dalszych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy  sponsorom za ufundowanie nagród:

Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Stefan Wasiluk, Pan Marek Wasiluk Kancelaria Notarialna

Zapraszamy do Galerii

                                                                                                  ks. Andrzej Busłowski.

Zdj. ks. Andrzej Busłowski
       Magdalena ZabrockaWieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

    7 grudnia 2012 r. po raz ósmy z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 29 listopada 2012r. 
     Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże  parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.
       Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Sergiusz Korch proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Białowieży wicedziekan Hajnowski;  wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Mirosław Niczyporuk, ks. Paweł Sterlingow; duchowni a także:  Pan Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki, Pani Olga Rygorowicz wójt gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Wieczór prowadzili członkowie BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce Justyna Iwaniuk i Dawid Jakubowski.
    Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, - organizatorka. Odczytała list Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski skierowany do uczestników Wieczoru: …„Na początku było Słowo…(J 1,1)” i oprócz Słowa nie było nikogo i niczego. Pokonało pustkę wypełniając ją treścią i życiem. Jak źródło zalało ją wodą bytów. „Bóg rzekł: Niech się stanie światłość! I stała się światłość (Rdz 1,3)… Niechaj ziemia wyda rośliny zielone (1,11)… Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (1,26)” i wyrosły rośliny i powstał człowiek. Słowo to siła. To akt tworzenia. Nim Bóg powołał do istnienia wszystko co  nas otacza. Słowem Swym błogosławił stworzenie by trwało po kres tego świata. Słowem Swym w dniu Sądu Ostatecznego zdecyduje też co do dalszych jego losów – być czy zniknąć.
    Wielka jest siła słowa. To miecz o dwóch ostrzach. W ręku obrońcy ratuje życie. W dłoni wroga odbiera je. W ustach świętego przywraca życie. W ustach grzesznika uśmierca.
     Czym jest słowo w Waszych ustach? Co zrodzi – życie czy śmierć?
    Św. Apostoł Jakub stwierdza: „Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi, figowiec rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody (3,10-12)”.
    Dzisiaj piękne słowa słodkiej wody prawosławnej poezji religijnej popłyną z Waszych ust. Tym samym dajecie światu słowa nadziei, otuchy i życia. Słowa, które sycą intelekt i serce człowieka. Pobudzają go do poszukiwania Królestwa Bożego tu i teraz. Otwierają go na świat niebiański i zachęcają przekroczyć jego próg jeszcze za życia. Zrywają zasłony śmierci, by rozkoszować się prawdziwym życie wieczności. Poezja jest bowiem modlitwą, przelaniem w słowa bądź na papier tego, co nosimy w swoim sercu. Tak jak teologiem może być tylko ten, który się modli, tak poetą jest jedynie ten, który umie kochać świat, człowieka i ich Stwórcę. Wiedza bez modlitwy prowadzi do herezji. Poezja bez wewnętrznej głębi, bogactwa ducha do rzemiosła i rutyny. Usycha jak drzewo pozbawione soków ziemi. Zostając Laureatami Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej udowodniacie jak żywym jest wasze wnętrze. Korzeniami osobistej modlitwy czerpiecie soki prawosławnej tradycji minionych pokoleń by dać owoce życia wszystkim, którzy zechcą ich skosztować. Stajecie się  Słowem w ustach Pana, który pragnie dać temu światu nieco ciepła i piękna. Jesteście latarnią, która rozświetla mrok dużo głębszy niż ten dzisiejszego wieczoru. Jesteście nadzieją, której dzisiaj nie ma zbyt wiele. Ufam, że takimi będziecie już zawsze. Chrońcie ten dar czystego źródła serc Waszych, a słowo Wasze nabierze siły większej niż przypuszczacie. Może nie stworzycie nowych światów. Lecz uratujecie ten, który został nam dany.
Gratuluję Wam wspaniałych poetyckich sukcesów i życzę kolejnych. …
    Te piękne, słowa listu Jego Eminencji  niezwykle poruszyły wszystkich zgromadzonych. Stanowiły wyjątkową chwilę tego wieczoru. Pragniemy wyrazić serdeczne słowa podziękowania Jego Eminencji za wsparcie, troskę i duchowa opiekę.
    Sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury podczas Wieczoru zgromadziła pełną widownię. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać pięknych recytacji wierszy laureatów konkursu poezji, mogli też obejrzeć w holu HDK dwie wystawy pokonkursowe: konkursu plastycznego p.t. „Moja cerkiew parafialna” zorganizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce i konkursu makiet p.t. „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” zorganizowanego przez nauczycielki religii: Panią Eugenię Kazimiruk i Ewę Awksietijuk. Laureaci obu konkursów podczas wieczoru zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
Podczas Wieczoru  Laureaci konkursu poezji pamiątkowe dyplomy i upominki odbierali od znamienitych gości: w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczyła Pani Olga Rygorowicz wójt gminy Hajnówka. Ks. Sergiusz Korch  gratulował laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I - III i szkól specjalnych.  Ks. Paweł Sterlingow wizytator nauczania religii prawosławnej pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV - VI.  Ks. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej wręczył upominki laureatom szkół gimnazjalnych. Pan Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałych recytacji, wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu – laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujmy Panu Włodzimierzowi Pietroczukowi – Staroście hajnowskiemu, oraz Pani Oldze Rygorowicz – Wójtowi Gminy Hajnówka za ufundowanie nagród  dla laureatów konkursu.
Dzięki ofiarności  licznych sponsorów laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.
SPONSORZY
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Urząd Miasta w Hajnówce
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Urząd Gminy w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j.
Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
Pan Jan Bołtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Hajnowski Dom Kultury
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Piekarnia Rogale Narewka


Tekst :  ks.  Andrzej Busłowski
Zdjęcia: ks. protodiakon Marek MaciukaKonkurs Recytatorski
Prawosławnej Poezji Religijnej

    29 listopada 2012 r. po raz VIII, z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł.”
    Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii.
    W tym roku do konkursu przystąpiło 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Czyż,  a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
    Uczestnicy  konkursu  prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulina
    Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie trwającego właśnie postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.
    Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu za wspólną pracę.
    Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 7 XII 2012 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1700
Tego dnia będzie można obejrzeć dwie wystawy pokonkursowe w holu Hajnowskiego Domu Kultury pt. „Moja cerkiew parafialna” i „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” Wręczone też zostaną dyplomy i upominki laureatom tych konkursów.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Województwa Podlaskiego oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
SPONSORZY
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
Pan Jan Bołtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Piekarnia Rogale Narewka


                                                            
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie:        Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
                             Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
                            Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce
                             Pani mgr Katarzyna Czurak, nauczyciel  języka rosyjskiego członek Bractwa śww. Cyryla i Metodego przy parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce
                             Pan mgr Jan Karczewski, nauczyciel  języka białoruskiego w Zespole Szkół DNJB w Hajnówce wyłoniła następujących laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk , Przedszkole Nr 3  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Olga Gierasimiuk, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Dominika Niestieruk, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

Dorota Jurczuk, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Gabriel Kędyś, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Anna Rusinowicz, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Paulina Sapieżko, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Aleksandra Wołczyk, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Ola Lunda, Przedszkole w Dubiczach Cerkiewnych
 nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Andrzej Babulewicz, kl. III Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pan Marek Ignaciuk

II MIEJSCE – Martyna Białowieżec, kl. III Szkoła Podstawowa  w Czyżach
nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

III MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. I Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówc , nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk

WYRÓŻNIENIA

Weronika Lasota, kl. I kl. I Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce , nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk

Emilia Bartoszuk, Kl. II Zespół Szkół w Boćkach
nauczyciel przygotowujący: Ks. Mirosław Niczyporuk

Jakub Kazimiruk, Kl. III Szkoła  Podstawowa  w Nowokorninie
nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Kazimiruk

Michał Jałoza, Kl. III Szkoła  Podstawowa nr 6 w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE – Aleksandra Busłowska, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

II MIEJSCE – Aneta Cyruk, kl. IV  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE – Natalia Plis, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Ks. Bazyli Tokajuk

WYRÓŻNIENIA

Anna Nikitiuk, kl. IV Zespół Szkół w Kleszczelach,
 nauczyciel przygotowujący    Ks. Łukasz Bartoszuk

Magdalena Sajewicz, kl. IV Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych,
nauczyciel przygotowujący: Ks. Sławomir Awksietijuk

Ola Czepel, kl. V Zespół Szkół w Dubinach,
nauczyciel przygotowujący: Ks. Anatol Jarmocik

Agata Jakoniuk, kl. V Zespół Szkół w Dubinach,
nauczyciel przygotowujący: Ks. Anatol Jarmocik

Natalia Onopiuk, kl. V Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Marek Ignaciuk

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Ewa Czerkowska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:   Pani Irena Jarocewicz

II MIEJSCE – Tomasz Sadowski, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

III MIEJSCE – Ewelina Lewczuk , Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

WYRÓŻNIENIA

Paulina Troc - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:   Pani Irena Jarocewicz

Paulina Pawluczuk Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:   Pani Irena Jarocewicz

GIMNAZJUM

I MIEJSCE – Magdalena Gawryluk, kL. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Jan Wołkowycki

II MIEJSCE – Daria Czykwin, kL. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Jan Wołkowycki

III MIEJSCE – Justyna Chodakowska  kl. II Zespół szkół w Dubiczach Cerkiewnych
Ks. Sławomir Awksietijuk

WYRÓŻNIENIA

Natalia Waśko, kL. I Zespół Szkół w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

Anna Niedźwiedź, kl. II Zespół Szkół w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

Dominika Karpiuk, kl. III Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Sławomir Awksietijuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE – Damian Surel, kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pan Jan Karczewski

II MIEJSCE – Magdalena Romaniuk, kl. III Technikum Leśne w Białowieży Zespół Szkół
nauczyciel przygotowujący: Pani Olga Korch

III MIEJSCE – Wioleta Rabczuk kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  ks. Andrzej Busłowski

WYRÓŻNIENIA

Urszula Borowik, kl.I  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:   Ks. Andrzej Busłowski

Dominika Juszkiewicz, kl. II Zespół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Wołkowyski

Adriana Małgorzata Prusinowska, kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pan Jan Karczewski

ks. Andrzej BusłowskiRozstrzygnięcie konkursu pt. „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” w formie makiet.

    Dnia 01 XII 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs pt. „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne” w formie makiet, który był skierowany do najmłodszych tj. uczniów przedszkoli i szkół podstawowych I etapu edukacyjnego.  
    Organizatorem konkursu były matuszki Eugenia Kazimiruk i Ewa Awksietijuk, a współorganizatorem doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska.
    Celem konkursu było ukazanie piękna  i różnorodności przedmiotów cerkiewnych i utensylii liturgicznych oraz przybliżenie dzieciom symboliki wyposażenia cerkwi.
Do konkursu przystąpiło 67 uczniów przedszkoli i szkół z Hajnówki, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Kleszczel, Nowokornina i Czyż. Swoją pracę zaprezentowali również uczniowie Szkoły Specjalnej z   Bielska Podlaskiego.
      Jury pod przewodnictwem ks. Pawła Zabrockiego nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE  –  Magdalena Smyk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
                        Katecheta – Eugenia Kazimiruk
II MIEJSCE –  Natalia Romaniuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
                        Katecheta – Eugenia Kazimiruk
                      - Gabriela Kalinowska, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
                        Katecheta – Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE -  Gabriel Kędyś, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
                          Katecheta – Eugenia Kazimiruk
 
WYRÓŻNIENIA –  Natalia Busłowska, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
                                 Katecheta – Eugenia Kazimiruk
                              -  Dominika Niestieruk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
                                 Katecheta – Eugenia Kazimiruk   
                      -  Ignacy Wołkowycki, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce
                                  Katecheta – Eugenia Kazimiruk   
 
KLASY I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I MIEJSCE  –   Daria Zabrocka, kl.I,  Zespół Szkół w Czyżach
                         Katecheta – Magdalena Zabrocka
                              -  Michał Andrzejuk, kl.II, Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
                         Katecheta – Ewa Awksietijuk
II MIEJSCE -   Małgorzata Borowik, kl. III, SP nr 6 w Hajnówce
                                 Katecheta – Lilla Busłowska
                     -  Jakub Kazimiruk, kl. III, SP w Nowokorninie
                                  Katecheta – ks. Jan Kazimiruk

III MIEJSCE -   Zuzanna Panasiuk, kl. III, SP nr 6 w Hajnówce
                                    Katecheta – Lilla Busłowska   
                       -  Julia Korch, kl.II, SP nr 2 w Hajnówce
                           Katecheta – ks. diak. Marek Maciuka
 
WYRÓŻNIENIA       –  Natalia Harasimczuk,  kl. III, SP nr 6 w Hajnówce
                                   Katecheta – Lilla Busłowska   
                               -  Małgorzata Gawryluk, kl. III, SP nr 1 w Hajnówce
                                   Katecheta – Antonina Czapko
                               -  Jakub Piekutin,kl.III, Zespół Szkół w Kleszczelach
                                  Katecheta – ks. diak. Łukasz Bartoszuk
                               -  Krzysztof Wiluk, kl. II, SP nr 2 w Hajnówce
                                  Katecheta – ks. diak. Marek Maciuka
                               -  Bartosz Iwaniuk, kl. II, Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
                                  Katecheta – Ewa Awksietijuk
                               -  Michał Simoniuk, kl. II, Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
                                  Katecheta – Ewa Awksietijuk
                               -  Paulina Pytel, kl.II, Zespół Szkół w Kleszczelach
                                  Katecheta – ks. Paweł Nikitiuk
                               -  Szymon Masalski kl. I, SP nr 2 w Hajnówce
                                  Katecheta – Anna Wawreszuk
                               -  Julia Kardasz, kl. III, Zespół Szkół w Narewce
                                  Katecheta – Halina Surel
 
Serdecznie dziękujmy i gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom.

Dzięki ofiarności  sponsorów wszyscy uczestnicy  otrzymają  dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują. A są to:

Parafia Prawosławna w Nowokorninie
Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych
Doradca metodyczny – wydawnictwa katechetyczne
WILUX AUTO-CZĘŚCI, Jan Wiluk

Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się dn. 07.XII. 2012 r. o godz. 17.00 w Hajnowskim Domu Kultury podczas Wieczoru Poezji Religijnej. Wszystkich laureatów i wyróżnionych serdecznie zapraszamy na rozdanie nagród.

Ewa Awksietijuk
Eugenia KazimirukRozstrzygnięcie konkursu plastycznego „MOJA CERKIEW PARAFIALNA”

Dnia 25 października 2012r.  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt: „Moja cerkiew parafialna”. Konkurs został  zorganizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce oraz doradcę metodycznego Lillę Busłowską.
Celem konkursu było:
-  ukazanie piękna architektury cerkwi
-  uświadomienie symbolicznej wymowy elementów  architektury cerkwi
-  uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne płynące z postrzegania cerkwi jako budowli na chwałę Bożą
 Na konkurs wpłynęło 151 prac wykonanych różną techniką były to prace malarskie, rysunkowe, grafiki…
Jury pod przewodnictwem ks. Andrzeja Bushowskiego opiekuna Bractwa i wizytatora nauczania religii  przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach
1. Przedszkola
2. kl. I-III i kl. IV-VI  Szkoła podstawowa
3. kl. I-III Gimnazjum
4. Szkoły ponadgimnazjalne
Wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się dnia 7 12. 2012 roku w Hajnowskim Domu Kultury podczas Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej
Wystawę prac można obejrzeć w Hajnowskim Domu Kultury


Laureaci konkursu
Konkurs prawosławnej Poezji Religijnej


   
  
      9 grudnia 2011 r. po raz VII, z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 29 listopada 2011r. 
 Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże  parafii.
W tym roku do konkursu przystąpiło 140 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Czeremchy, Czyż,  a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury  w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
    Podczas Wieczoru zgromadzoną publiczność  powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.
   Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, Dziekan Hajnowski; ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski Dziekan Kleszczelowski, ks. Andrzej Busłowski wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej,  duchowni a także  Pan Jerzy Sirak burmistrz Hajnówki, Pan Rościsław Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.  Wieczór prowadziły członkinie BMP przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce Justyna Iwaniuk i Małgorzata Korniluk

           Uczniowie poprzez piękne recytacje wskazują na to, że czasem jedno słowo, jedna linijka tekstu może na długo poruszyć duszę człowieka. Recytacje wierszy, które dzisiaj usłyszymy są okazją nie tylko do poznania nowych poetów i ich twórczości, ale także pomogą na kilka chwil zapomnieć o zgiełku świata, który pozostaje na zewnątrz murów tej sali i w jej wnętrzu przy ikonie i blasku świec pozwolą przeżywać piękno, jakie oferuje prawosławna poezja. Poprzez słowa wierzy odkrywamy na nowo, że miłości Bożej należy się uczyć nieustannie. Św. Ap Paweł podkreśla: Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! 1 Kor 16,14
Każdy wiersz – modlitwa - to malutka szkatułka, - którą należy otworzyć, dokładnie obejrzeć, poznać i odszukać ziarno, które chowa wewnątrz, i pozwolić, by zakiełkowało w duszy i przyniosło plon stokrotny.
By pomogło  stać się dobrym człowiekiem – żyjącym na  chwałę Boga.  Jednak to wszystko wymaga wielkiego wysiłku. Zła i pokus człowieka nie trzeba uczyć – one same łatwo do niego lgną. Jednak dobra, mądrości, miłości – uczyć się koniecznie trzeba. I nie tylko uczyć się, ale i dokładać wszelkich starań, aby wartości te stały się częścią nas  samych. - mówiła organizatorka.
          Podczas konkursu uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk. Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim i polskim.
Podczas Wieczoru  uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody przyznane im w konkursie. Laureaci pamiątkowe dyplomy i upominki odbierali od znamienitych gości:
w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył ks. mitrat Michał Niegierewicz. ks. Mikołaj Kiełbaszewski  gratulował laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I-III. Pan Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI. i szkół specjalnych. ks. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu narewskiego i kleszczelowskiego wręczył upominki laureatom szkół gimnazjalnych.  Ks. Mariusz Jurczuk w imieniu Bractwa św. św. Cyryla i Metodego przy parafii św. Trójcy w Hajnówce wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu – laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjlanych.
 
      Dzięki ofiarności sponsorów mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników dyplomami, upominkami, zorganizować słodki poczęstunek.  Serdecznie wszystkim sponsorom dziękujmy. Szczególnie dziękujemy za wsparcie Urzędowi Miasta  w Hajnówce dzięki któremu w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych otrzymaliśmy wsparcie w realizacji konkursu. Dziękujmy Pani Oldze Rygorowicz – Wójtowi Gminy Hajnówka za ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu w kategorii szkół podstawowych.
                                  
Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
      Dzięki ofiarności  licznych sponsorów laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce

Urząd Gminy Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Kancelaria Notarialna  Pan Marek Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
Przedsiębiorstwo „Karmel”Import-Eksport s.j.Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa s.c w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy  „BOJAR”
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Piekarnia PSS „ Społem”w Hajnówce
Piekarnia  Podolszyńscy
Piekarnia Emma

Tekst :  ks.  Andrzej Busłowski
Zdjęcia ks. ks. protodiakon Marek MaciukaKonkurs Recytatorski Poezji Religijnej - Rozstrzygnięcie !!!!


    29 XI 2011 r. z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego SAWY, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski po raz siódmy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej  
p.t. „Poezja źródeł” - dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej


    Organizatorem konkursu jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska, współorganizatorzy to: Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce i Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce.

Do konkursu zgłosiło się 140 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, wśród uczestników swoje umiejętności recytatorskie prezentowali także uczniowie z   Bielska Podlaskiego Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie wychwalali i wielbili Boga w pięknych poetyckich słowach. W czasie konkursu można było usłyszeć utwory w języku białoruskim, rosyjskim, łemkowskim i polskim.
Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności recytatorskich, wykonywali wiersze takich autorów jak A. Puszkin, M. Lermontow, Ks. Andrzej Bierezowiec, J. Sanin,  o. A. Stalbowskij , J. Poszajew, Metropolita Filaret, o. N. Mielnikow, N. Pinczuk.

Nagrodzeni i wyróżnieni Uczniowie wystąpią podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie”dn. 9 XII 2011 w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1700.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie:        Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
                            Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce
                             Pani mgr Irena Prokopiuk, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Hajnówce
                 Pani mgr Małgorzata Jurczuk, nauczyciel  języka polskiego w Zespole Szkół Nr 3 w wyłoniła następujących laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej     Poezji Religijnej:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE – Zofia Woroniecka, Przedszkole Nr 2  w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE – Krzysztof Omelianiuk, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

Paweł Aleksiejuk, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Małgorzata Kot, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Natalia Busłowska, Przedszkole Nr 3  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Aleksandra Iwaniuk, Przedszkole Nr 5  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Weronika Sadowska, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Maria Tichoniuk, Przedszkole Nr 1  w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Nika Jakimiuk, kl. I Szkoła  Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący:  Pani Ewa Awksietijuk

II MIEJSCE – Andrzej Babulewicz, kl. II Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Czurak

III MIEJSCE – Małgorzata Gawryluk, kl. II  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz


WYRÓŻNIENIA

Julita Maciejuk, Kl. III Szkoła  Podstawowa  Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz


Patrycja Siemacka, Kl. III Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Kazimiruk

Daria Misiejuk, Kl. III Szkoła  Podstawowa  Nr 6 w Hajnówce
   nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

Karolina Borowik, Kl. III Szkoła  Podstawowa  Nr 6 w Hajnówce
   nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE – Arkadiusz Artur Kulgawczuk, kl. VI Szkoła Podstawowa w Czeremsze
nauczyciel przygotowujący:   Ks. Mikołaj Białomyzy


II MIEJSCE – Mateusz Gawryluk, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 5 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz


III MIEJSCE – Agata Berezowiec, kl. IV Szkoła Podstawowa w Narwi
nauczyciel przygotowujący: Ks. Aleksy Kulik


WYRÓŻNIENIA

Katarzyna Drużba, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 5 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz

Magdalena Szulc, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 2  w  Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:   Ks. Marek Maciuka

Gabriela Karbowska, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Lilla Busłowska

Katarzyna Giercun, kl. IV Szkoła  Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Sławomir Awksietijuk

Jacek Drużba, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 5 w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz

Aleksandra Busłowska, kl. V Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pani Lilla Busłowska

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Ewa Czerkowska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:   Pani Irena Jarocewicz

II MIEJSCE – Paulina Troc, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący:   Pani Irena Jarocewicz

GIMNAZJUM


I MIEJSCE – Justyna Chodakowska, kl. I Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

II MIEJSCE – Urszula Borowik, kl. III Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

III MIEJSCE – Anna Niedźwiedź, kl. I Gimnazjum w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

WYRÓŻNIENIA

Dominika Karpiuk, kl. II Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk

Magdalena Gawryluk, kl. II  Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Wołkowycki

Marta Koreniecka, kl. III Zespół Szkolno- Przedszkolny w Narwi
nauczyciel przygotowujący: Pani Helena Korniluk

Urszula Berezowiec, kl. III Zespół Szkolno- Przedszkolny w Narwi
nauczyciel przygotowujący: Pani Helena Korniluk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE


I MIEJSCE – Dawid Jakubowski, kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Andrzej Busłowski


II MIEJSCE – Dominika Juszkiewicz, kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Ks. Jan Wołkowycki

III MIEJSCE – Paulina Nikołajuk kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:  Pan Jan Karczewski

WYRÓŻNIENIA

Wioleta Rabczuk, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący:   Ks. Andrzej Bushowski


            Serdecznie dziękujmy i gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom.

Dzięki ofiarności sponsorów mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników dyplomami, upominkami, zorganizować słodki poczęstunek w dniu konkursu. Serdecznie wszystkim sponsorom dziękujmy. Szczególnie dziękujemy za wsparcie Urzędowi Miasta  w Hajnówce dzięki któremu w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka otrzymaliśmy wsparcie w realizacji konkursu. Dziękujmy Pani Oldze Rygorowicz – Wójtowi Gminy Hajnówka za ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu.

Dzięki ofiarności  licznych sponsorów laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Urząd Gminy Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Kancelaria Notarialna  Pan Marek Wasiluk Pan Stefan Wasiluk
Przedsiębiorstwo „Karmel”Import-Eksport s.j.Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
Telewizja Kablowa s.c w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
Pan  Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy  „BOJAR”
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
Piekarnia PSS „ Społem”w Hajnówce
Piekarnia  Podolszyńscy
Piekarnia Emma Tekst :  ks.  Andrzej Busłowski
Zdjęcia ks. Andrzej Busłowski


        


Dnia 23 marca 2010 r. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyły się okręgowe eliminacje XIV edycji Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

        Głównym organizatorem Turnieju jest Warszawska Metropolia Prawosławna.
        W tegorocznym konkursie wzięły udział 23 osoby - uczniowie z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce, ze SP w Białowieży, SP w Narwi, Gimnazjum w Czeremsze, SP nr 5 w Hajnówce, Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce. Na otwarciu obecny był dyrektor hajnowskiego liceum, Pan Eugeniusz Saczko, dzięki uprzejmości którego po raz kolejny II Liceum gościło w swoich murach najlepszych lektorów z Hajnówki i okolic. Dzięki świetnej organizacji konkurs przebiegł bardzo sprawnie, w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Sponsorzy zadbali o to, aby żaden z uczestników, niezależnie od wyniku, nie opuścił szkolnej auli z pustymi rękoma.
        Miejmy nadzieję, że z roku na rok przybywać będzie uczestników Turnieju.
Język starocerkiewnosłowiański stanowił podstawę, z której rozwinęły się wszystkie dzisiejsze języki środkowej i wschodniej Europy. Mimo że język ten nie jest używany na co dzień, wciąż przeżywa swój rozkwit w życiu Cerkwi. Dlatego też niezmiernie ważna jest jego znajomość. Jakże wielu prawosławnych narzeka na brak możliwości zrozumienia tekstów nabożeństw, pieśni cerkiewnych i Ewangelii w języku liturgicznym. Nieznajomość języka starocerkiewnosłowiańskiego często tłumaczona jest brakiem czasu na naukę tego, jak się licznym osobom wydaje, bardzo trudnego języka. Zapewniam jednak, że warto poświęcić tę chwilkę dziennie na czytanie, korzystanie z pomocy i słowników nie tylko dla własnej satysfakcji, ale i korzyści dla siebie i innych.
        Pozostaje wierzyć, że następne pokolenia będą kontynuować piękną tradycję czytania tekstów starocerkiewnosłowiańskich, a pamięć o języku przetrwa w Świętej Cerkwi.
        Jury pod przewodnictwem ks. mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego  dziekana dekanatu kleszczelowskiego i wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej: Ks. Andrzeja Busłowskiego, Ks. Mirosława Niczyporuka, ks. Pawła Sterlingowa, organizatora Doradcy metodycznego Lilli Busłowskiej nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów:
 
Szkoła Podstawowa
1. Milena Sawicka ( Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Ignatowicz
2. Jeremiasz Kos ( Szkoła podstawowa w Narwi) nauczyciel przygotowujący ks. Aleksy kulik
3. Mateusz Wołkowycki ( Zespół Szkół nr 3. w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący mgr Monika Lewczukova
Wyróżnienie:
Michał Nikołajuk ( Szkoła Podstawowa nr  5 w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Ignatowicz
Marta Łapińska ( Szkoła podstawowa w Narwi) nauczyciel przygotowujący ks. Aleksy Kulik
 
Gimnazjum
1.    Justyna Omeljaniuk ( Gimnazjum w Czeremsze) nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Plis
2.    Piotr Awksientiuk ( Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowicki
3.    Dawid Jakubowski ( Zespół Szkół nr  3  w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący mgr Marek Ignaciuk
Wyróżnienie:
Magdalena Leończuk (Zespół Szkół nr 3  w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący mgr Monika Lewczukova
Piotr Sterlingow (Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
Miron Marczuk (Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący mgr Marek Jakimiuk
 
Szkoła Ponadgimnazjalna
1. Aleksandra Janowicz (Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
2. Mateusz Waszczuk (Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
3. Anna Ostrowierch (Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce) nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
 
Sponsorzy Turnieju:
Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Bractwo św. Cyryla i Metodego - Koło w Hajnówce
Bank Spółdzielczy w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
„Auto Mag” Pan Jan Bowtruczuk
“Wilux” Pan Jan Wiluk
Apteka “Melisa”
Serwis Ogumienia,  Alicja Maciuka

Aleksandra Janowicz
Rozstrzygnięcie oraz otwarcie wystawy pokonkursowej konkursu plastycznego pt. „Paschalna pocztówka – prawosławne tradycje i zwyczaje świąteczne”


Paschalna pocztówka – prawosławne tradycje i zwyczaje świąteczne

        Święto Paschy to czas radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa. Symbole towarzyszące temu świętu są głęboko zakorzenione w kulturze prawosławnej. W okresie świątecznym jesteśmy świadkami przekazywania tradycji, rozbudzania zainteresowań i wskrzeszania dawnych zwyczajów. Umiejętność kultywowania i wskrzeszania tej tradycji jest bezcennym skarbem i obowiązkiem tych, którzy ją poznali i tworzyli, i tych, którzy pragną ją poznawać i zachowywać.
        W dobie wiadomości mailowych i sms-ów warto sobie przypomnieć tradycyjne paschalne pozdrowienia – ręcznie wykonane pocztówki. To one przekazywały paschalną radość, a praca włożona w ich wykonanie to jeden z elementów kultywacji prawosławnej tradycji. Przypomnieniu tej tradycji służy konkurs plastyczny „Paschalna pocztówka”, organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
         Przez ten konkurs pragnęliśmy pokazać bogactwo prawosławnych paschalnych zwyczajów – mówi matuszka Lilla Busłowska. Chcieliśmy, aby dzieci wyraziły w swych pracach jak czują święta i świąteczne przygotowania. Kilka lat temu zaproponowaliśmy konkurs pisanek na różnych przedmiotach wykonywanych w ludowy sposób.
        Dzieci uczestnicząc w przygotowaniach do prazdnika Paschy często są świadkami przekazywania paschalnej tradycji i zwyczajów z pokolenia na pokolenie, kiedy własnoręcznie wykonują pisanki, kiedy patrzą jak robią to mama czy babcia. Mają poczucie wielkiej wartości paschalnej tradycji, zwłaszcza w powiecie hajnowskim, gdzie tradycja ludowa, białoruska i ukraińska jest nierozerwalnie związana z kulturą cerkiewną.
        Na paschalnych pocztówkach znalazły się pisanki, paschy serowe, pieczone i wszystko to, co kojarzy się z prazdnikiem Paschy.
 - Ideą konkursu było podkreślenie i uwrażliwienie dzieci na prawosławną tradycję święte Zmartwychwstania Pańskiego – podkreśla matuszka Lilla Busłowska. Ze świata medialnego emanuje do nas tradycja wielkanocnych króliczków i zajączków niezwiązana z prawosławiem. Chcieliśmy, aby dzieci pamiętały o istocie prazdnika, by wiedziały, dlaczego kolorowa pisanka, paschalna babka czy cerkiew.
        Na konkurs nadesłano ponad 300 prac, głównie ze szkół powiatu hajnowskiego. Widać jak wiele serca uczestnicy i ich opiekunowie włożyli w prace. Były to prace malowane kredkami lub farbami, wyklejane, z wykorzystaniem plasteliny, cekinów, koronek a nawet skorupek jaj.
        Jeszcze przed prazdnikiem Paschy organizatorom udało się zrobić dzieciom niespodziankę, wydając kilkanaście paschalnych pocztówek.
        Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej m. Lilla Busłowska przy współpracy Parafii Prawosławnej p.w. Św. Trójcy i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii.

Jury w składzie:
ks. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej,
mgr Mirosława Maciuka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, wicedyrektor Przedszkola z Oddziałami żłobkowymi w Hajnówce
mgr Elżbieta Sterlingow, nauczyciel religii prawosławnej
mgr Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej wyróżniło następujące osoby:

Przedszkola

1 Miejsce – Małgorzata Gawryluk, Przedszkole nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk
2 Miejsce – Michał Jałoza, Przedszkole nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk
3 Miejsce – Monika Matwiejuk, Przedszkole nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk

Wyróżnienie:
Andrzej Babulewicz, Przedszkole nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk
Dawid Adamiuk, Przedszkole nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk
Diana Jurczuk, Przedszkole nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący -  pani Eugenia Kazimiruk

Kl. I-III Szkoły Podstawowe:

1 Miejsce – Paweł Kruk, kl. II SP nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
2 Miejsce – Marta Pietruczuk, kl. II SP nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Maria Ackiewicz
3 Miejsce – Julia Prokopiuk, kl. III SP nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Maria Ackiewicz
Wyróżnienie:
Dawid Simoniuk, kl. III SP nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
Natalia Pietruczuk, kl. II SP nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Maria Ackiewicz
Julia Minko, kl. II SP nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. diak. Marek Maciuka
Filip Sakowski, kl. II SP nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk

Kl. IV-VI Szkoły Podstawowe:

1 Miejsce – Bartosz Sajewicz, kl. VI SP nr 6 w  Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Monika Lewczukova
2 Miejsce – Daniel Leoniuk, kl. V SP nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Anna Wawreszuk
3 Miejsce – Ewelina Osipiuk, kl. VI SP nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk

Wyróżnienie:
Małgorzata Zdanowska, kl. VI SP nr 6 w  Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: pani Ewa Czurak
Agnieszka Michalczuk, kl. VI SP w Narwi, nauczyciel przygotowujący: ks. Aleksy Kulik
Aleksander Kruk, kl. V SP nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
Agnieszka Oniszczuk, kl. IV SP w Dubinach, nauczyciel przygotowujący: pani Irena Baczyńska
Ewa Kuncewicz, kl. V SP w Narewce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Klimiuk

Gimnazjum:

1 Miejsce – Katarzyna Pańkowska, kl. II ZS z DNJB w Bielsku Podlaskim, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Nielipiński
2 Miejsce – Aleksandra Lemiesz, kl. II ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
2 Miejsce – Agata Golonko, kl. II ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
3 Miejsce – Piotr Sterlingow, kl. I ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
Wyróżnienie:
Klaudia Kulbacka, kl. II ZS w Narewce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Klimiuk
Oksana Litwiniuk, ZS w Kleszczelach, nauczyciel przygotowujący: ks. Paweł Nikitiuk
Martyna Stulgis, kl. I ZS w Narewce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Klimiuk

Szkoły ponadgimnazjalne:

1 Miejsce – Katarzyna Wawrzeniuk, kl. II LO ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
2 Miejsce – Julita Dudar, kl. I LO ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
3 Miejsce – Małgorzata Czyżewska, kl. I LO ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
Wyróżnienie:
Piotr Dawidziuk, kl. II LO ZS z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
Natalia Masalska, kl. II LO ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
Karolina Szwarc, kl. I LO ZS z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

Anna Petrovska
Foto: autorkaW związku z przypadającą w 2009 roku 350 rocznicą odnalezienia relikwii św. Hioba Poczajowskiego

zorganizowany został  konkurs plastyczny i multimedialny  pt.:
„Święty Hiob Poczajowski  – wzór życia i przewodnik duchowy”

        Konkurs odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
         Organizatorem konkursu jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej - Lilla Busłowska przy współpracy Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy Parafii  św. Trójcy w Hajnówce.
        Celem konkursu było przybliżenie postaci św. Hioba Poczajowskiego – patrona Diecezji Warszawsko-Bielskiej, zainteresowanie uczniów  historią  Kościoła Prawosławnego na Wołyniu (na Ukrainie) i w Polsce, uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne kultury prawosławnej; rozwijanie zainteresowań uczniów.

Konkurs przebiegał w 2 kategoriach:
•    plastycznej pt. „ Św. Hiob w oczach dzieci i młodzieży” adresowanej do uczniów
 przedszkoli,  szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik dowolną techniką wykonywał prace  przedstawiające postać św. Hioba, Ławrę Poczajowską -  święte miejsca, żywot świętego i cuda.
•    prezentacji multimedialnej pt. „Żywot św. Hioba Poczajowskiego – inspiracją
duchowego rozwoju współczesnego młodego człowieka.” adresowanej do uczniów  gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych. W tej kategorii uczestnicy  przygotowywali prezentacje multimedialne na wskazany temat. Łącznie na konkurs napłynęło 70 prac.

Komisja Oceniająca w składzie:
Pani Zenaida Jakuć – instruktor ds. plastyki, Hajnowski Dom Kultury, 
Pani Anna Tarasiuk – instruktor ds. plastyki,
Hajnowski Dom Kultury,
Lilla Busłowska – doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej, przyznała następujące miejsca:W kategorii Przedszkola:

I Miejsce – Jakub Kazimiruk, Przedszkole  w Nowokorninie, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Kazimiruk
II Miejsce – Michał Jałoza, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
III Miejsce – Aleksandra Korcz, Przedszkole nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
Wyróżnienie
Zuzanna Panasiuk Przedszkole nr 1 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

 W Kategorii klas I –III Szkoły Podstawowej:

 I Miejsce – Mateusz Gawryluk, kl. III  Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
II Miejsce – Dawid Kiczkajło, kl. III Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
III Miejsce – Marta Pietruczuk, kl. II Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
WYRÓŻNIENIA
Katarzyna Drużba, kl. II Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz

W Kategorii klas IV –VI Szkoły Podstawowej:

I Miejsce – Patrycja Baj, kl. V Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
II Miejsce – Sylwia Gierasimiuk, kl. V Szkoła Podstawowa  w Czyżach, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
III Miejsce – Paulina Gawryluk, kl. VI Szkoła Podstawowa  w Czyżach, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
WYRÓŻNIENIA
Karolina Szeszko, kl. IV Szkoła Podstawowa  w Czyżach, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
Aleksandra Jakimiuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
Grzegorz Ginszt, kl. IV Szkoła Podstawowa w Dubinach, nauczyciel przygotowujący Pani Irena Baczyńska
Natalia Siemiacka, kl. VI, Szkoła Podstawowa  w Nowokorninie, nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Kazimiruk
Paulina Janowicz, kl. V Szkoła Podstawowa  nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz

 W Kategorii Gimnazjum:

I Miejsce – Iwona Łukaszuk,  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
II Miejsce – Joanna Kisielewska, Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
III Miejsce – Zofia Kuryło, Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
III Miejsce – Dawid Andrejuk, Gimnazjum  w Czyżach, nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
WYRÓŻNIENIE
Angelika Prokopiuk,  Gimnazjum nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
Paulina Kiprianiuk, Gimnazjum nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Michał Markiewicz

W Kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Nagroda główna – Anna Oniszczuk, kl. III LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
WYRÓŻNIENIE
Marta Owerczuk, kl. III LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
Anna Niedzielska, kl. II LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki

SZCZEGÓLNE NAGRODY KONKURSOWE:
Ewelina Kindziuk Gimnazjum Szkoła Specjalna w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
Jan Rożkiewicz Gimnazjum Szkoła Specjalna w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
Jarosław Sokołowski Gimnazjum Szkoła Specjalna w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
Paulina Konach Gimnazjum Szkoła Specjalna w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
Michał Urbański Gimnazjum Szkoła Specjalna w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

W kategorii prezentacji multimedialnej Jury nagrodziło następujących uczniów:

I Miejsce – Piotr Szymańczuk, LO ZSzDNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
II Miejsce – Piotr Sterlingow Gimnazjum ZSzDNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
III Miejsce – Urszula Suchodoła, LO ZSzDNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki

W dniu 15 stycznia 2010 r. w Hajnowskim Domu Kultury  wręczono dyplomy i upominki laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu oraz otwarto wystawę pokonkursową.
            Dziękujemy wszystkim uczestnikom  i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Ks. Andrzej BusłowskiKONKURS  RECYTATORSKI PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

         4 grudnia 2009 r. już po raz piąty, z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej pt. „Prawosławie w poetyckim słowie”, który odbył się 24 listopada b.r. 
        Na Wieczór poezji przybyli: arcybiskup hajnowski Miron, ks. Michał Niegierewicz dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Mikołaj Kiełbaszewski dziekan dekanatu kleszczelowskiego; wizytatorzy nauczania religii prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej: ks. Mirosław Niczyporuk, ks. Andrzej Busłowski i ks. Paweł Sterlingow a także przedstawiciele władz samorządowych: Pan Anatol Ochryciuk burmistrz Hajnówki, Pan Jarosław Grygoruk sekretarz Urzędu Miasta Hajnówki, oraz Pan Andrzej Skiepko dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów oraz miłośnicy poezji religijnej.
             Poprzez konkurs i dzisiejsze spotkanie pragniemy wskazać na piękno duchowości prawosławnej i bogactwo treści  poezji religijnej w twórczości poetów opiewających Prawosławie  w językach: polskim i mniejszości narodowych. Wyrażamy nadzieję, że atmosfera dzisiejszego wieczoru wyzwoli refleksję nad tym, co nadaje sens życiu człowieka, nad najważniejszymi wartościami chrześcijaństwa  a wspaniałe recytacje uczniów, pomogą zwrócić naszą uwagę na potrzebę nieustannego rozwoju duchowego, na potrzebę umacniania miłości, wiary, prawdy i dobra we współczesnym świecie - powiedziała Lilla Busłowska, inicjatorka całego przedsięwzięcia witając gości.             Arcybiskup Miron zwrócił uwagę na zaangażowanie uczniów przystępujących do Konkursu, którzy nie tylko opanowali pamięciowo teksty wierszy, ale poświęcili wiele sił, aby pięknie je wyrazić i wygłosić poprawnie tak, by ofiarować Bogu swoją modlitwę a słuchaczom najwspanialsze przeżycia duchowe i artystyczne. Władyka przypominając o wielkiej sile modlitwy o nieustannej potrzebie obcowania z Bogiem  przytoczył piękne słowa wiersza opiewającego Bogurodzicę, jaką Tę, Która jest wzorem ofiarnego życia, składanego Bogu i Tę, Która dla każdego człowieka w jego drodze do Stwórcy podaje pomocną dłoń. Arcybiskup Miron pogratulował wszystkim uczestnikom Konkursu i obdarował laureatów pamiątkowymi albumami.
        Podczas wieczoru zebrani goście wysłuchali laureatów tegorocznego Konkursu, do którego przystąpiło ponad 155 uczniów ze szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, a także z Bielska Podlaskiego, Siemiatycz i Michałowa). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: przewodniczący - ks. Mikołaj Kiełbaszewski – dziekan okręgu kleszczelowskiego - oraz członkowie: ks. Mirosław Niczyporuk, wizytator,  ks. Andrzej Busłowski - wizytator, Anna Oksentowicz - Martyniuk nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Jan Karczewski, nauczyciel języka białoruskiego w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
        Podczas konkursu uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk. Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim i polskim.
            Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej i Wieczór mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hajnówce w ramach projektu realizacji zadania - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.
   Dzięki ofiarności też licznych sponsorów laureaci otrzymali dyplomy oraz wspaniałe nagrody. Wszystkim sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują.                                                                            

                                     Ks. Andrzej BusłowskiKONKURS  RECYTATORSKI PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

    24 listopada w Hajnowskim Domu Kultury z błogosławieństwa J. E. metropolity Sawy odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej pt.„Prawosławie w poetyckim słowie”.
Organizatorem konkursu był doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska

Współorganizatorzy:
Parafia Prawosławna  Świętej Trójcy w Hajnówce,
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii. Św. Trójcy  w Hajnówce                                                                                  

    Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hajnówce w ramach projektu realizacji zadania - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.
   
    W tym roku, w V – Jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 155 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, białostockiego , bielskiego i siemiatyckiego. Podczas eliminacji uczniowie recytowali poezję współczesną, jak i tę dawniejszą, w języku polskim, białoruskim, rosyjskim. Wiersze treścią nawiązywały do miłości Boga i bliźniego, poruszały wartości życia chrześcijańskiego, duchowość, piękno i umiłowanie przyrody.
Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, a zgromadzeni na sali rówieśnicy, rodzice, nauczyciele w skupieniu ich słuchali.  Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.
     Zmagania uczestników oceniało  Jury konkursu w składzie:
Przewodniczący ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski – dziekan Kleszczelowski
Członkowie
Ks. Andrzej Busłowski - wizytator
Ks. Mirosław Niczyporuk – wizytator
Anna Oksentowicz – Martyniuk – nauczyciel języka polskiego
Jan Karczewski – nauczyciel języka białoruskiego

    W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzono następujących recytatorów:

PRZEDSZKOLE
I miejsce Andrzej Babulewicz Przedszkole nr. 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce – nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
II miejsce Jakub Kazimiruk Przedszkole w Nowokorninie nauczyciel przygotowujący- Ks. Jan Kazimiruk
III miejsce Joanna Chomczuk  Przedszkole nr. 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce – nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Wyróżnienia
1. Magdalena Tichoniuk Przedszkole nr. 2 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
2. Natalia Harasimczuk Przedszkole nr. 2 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
3. Joanna Sacharczuk Przedszkole nr. 1 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
4. Filip Kot Przedszkole nr. 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce – nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
5. Martyna Białowieżec Przedszkole w Czyżach – nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka

KLASY     I – III    SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce Mateusz Gawryluk Szkoła Podstawowa nr. 5 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
II miejsce Aleksandra Kuptel Szkoła Podstawowa w Narewce nauczyciel - przygotowujący Pani Halina Surel
III miejsce Weronika Niczyporuk Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach - nauczyciel przygotowujący Pani Julita Niczyporuk

Wyróżnienia
 1. Jacek Drużba Szkoła Podstawowa nr. 5 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
2. Tomasz Ginszt Szkoła Podstawowa w Dubinach - nauczyciel przygotowujący Pani Wiera Masajło , Pani Irena Baczyńska
3. Patrycja Siemiacka Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 4. Marta Pietruczuk Szkoła Podstawowa nr. 5 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz


KLASY     IV– VI    SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce Daria Czykwin Szkoła Podstawowa nr. 2 w Hajnówce- nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
II miejsce Urszula Śliwko Zespół Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim -  nauczyciel przygotowujący Pani Grażyna Bogacewicz
III miejsce Mateusz Grygorowicz Szkoła Podstawowa nr. 3 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Ks. Mariusz Jurczuk

Wyróżnienia
1. Natalia Niewiadomska Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych - nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk
2. Agnieszka Chodak Szkoła Podstawowa w Dubinach- nauczyciel przygotowujący Ks. Anatol Jarmocik
3. Dominika Karpiuk Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych - nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk
4. Anna Niedźwiedź  Szkoła Podstawowa w Narewce - nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk
5. Aleksandra Jakimiuk Zespół Szkół nr. 3 w Hajnówce- nauczyciel przygotowujący Pani Monika Lewczukova
6. Artur Kulgawczuk Szkoła Podstawowa w Czeremsze- nauczyciel przygotowujący Ks. Mikołaj Białomyzy

GIMNAZJUM
I miejsce Aleksandra Kiryluk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
II miejsce Weronika Kowalczuk Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach - nauczyciel przygotowujący Ks. Mirosław Niczyporuk
III miejsce Julita Wawreszuk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki

Wyróżnienia
1. Urszula Borowik Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych- nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk
2. Paulina Baszun Zespół Szkół w Czyżach- nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka
3. Andrzej Holonko Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych- nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk
4. Dawid Jakubowski Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący Pan Marek Ignaciuk
5. Urszula Berezowiec Gimnazjum w Narwi - nauczyciel przygotowujący Pani Helena Korniluk
6. Adrian Kazimiruk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący  
Ks. Andrzej Busłowski

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce Małgorzata Skiepko Kazimiruk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący   Pan Jan Karczewski
II miejsce Joanna Iwaniuk Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący   Ks. Paweł Sterlingow
III miejsce Monika Kiełbaszewska Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący   Ks. Andrzej bushowski

Wyróżnienia
1. Małgorzata Iwaniuk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący   Pan Jan Karczewski
2. Natalia Ciesnowska Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - nauczyciel przygotowujący   Ks. Paweł Zabrocki

Wyżej wymienione osoby wystąpią podczas Wieczoru Poezji Religijnej, który odbędzie się dnia 4 grudnia o godz. 17.00 w Hajnowskim Domu Kultury.


SPONSORZY
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Pan Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „Bojar”
Konstol M.H.W.R. Kondratiuk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Pan Zbigniew Dzwonkowski „Studio Foto”
Pan Jan Bowtruczuk „Auto – Mag”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
Pan Jan Wiluk Sklep Motoryzacyjny „Wilux”
Pan Andrzej Kiryluk Stacja Kontroli Pojazdów
Pan Mirosław Popow Hurtownia „Mango”
Apteka „Melisa”
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import – Eksport s.j.
„Społem” w Hajnówce
Piekarnia „Emma” w Hajnówce
Piekarnia „Podolszyńscy” w Hajnówce
Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce
Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
                                                                                               Ks. Jan Wołkowycki        


Eliminacje Dekanalne XIII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Hajnówce


    Dnia 31 marca w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyły się eliminacje dekanalne XIII  Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

     Wszystkich uczestników Turnieju powitał  pan mgr Eugeniusz Saczko, dyrektor Zespołu Szkół z DNJB, wyrażając szczególne słowa uznania dla wielkiego wysiłku i pracy uczniów i ich nauczycieli, jaką wspólnie wkładają w naukę języka cerkiewnosłowiańskiego. Dyrektor życzył wspaniałych wyników wszystkim uczestnikom konkursu.
Do eliminacji przystąpiło 39 uczniów, z Hajnówki, Kleszczel, Narwi, Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych.
Poprawność czytania oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący: ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Wizytatorzy:
ks. Mirosław Niczyporuk, ks. Paweł Sterlingow, ks Andrzej Busłowski
Do eliminacji finałowych,(ogólnopolskich), które odbędą się dnia 30 kwietnia 2009 roku w Białymstoku Komisja wytypowała następujących uczniów:Szkoła Podstawowa
I miejsce Magdalena Leończuk Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
II miejsce Piotr Sterlingow Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
III miejsce Monika Romanczuk Zespół Szkół w Czeremsze nauczyciel przygotowujący ks. Mikołaj Białomyzy
Wyróżnienia
Aleksandra Jakimiuk Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow
Piotr Awksentiuk Zespół Szkół nr. 2 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
Elżbieta Suproniuk Zespół Szkół w Czeremsze nauczyciel przygotowujący ks. Mikołaj Białomyzy
Karol Łuksza Zespół Szkół w Narwi nauczyciel przygotowujący Pani Helena Korniluk
Gimnazjum
I miejsce Barbara Niedzielska Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
II miejsce Miron Marczuk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk
III miejsce Justyna Omeljaniuk Zespół Szkół w Czeremsze nauczyciel przygotowujący ks. Jerzy Plis
Wyróżnienia
Dawid Romanowicz nauczyciel przygotowujący Zespół Szkół w Kleszczelach ks. Paweł Nikitiuk
Dawid Jakubowski Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce nauczyciel przygotowujący Pan Marek Ignaciuk
Szkóły Ponadgimnazjalne
I miejsce Aleksandra Janowicz Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
II miejsce Krzysztof Haponiuk ZSZ w Hajnówce nauczyciel przygotowujący ks. Paweł Sterlingow
III miejsce Anna Ostrowierch Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
III miejsce Mateusz Waszczuk Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce nauczyciel przygotowujący pan Marek Jakimiuk

Wyróżnienia
Beata Aleksiejuk ZSO w Hajnówce nauczyciel przygotowujący pani Lilla Busłowska
Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym można było zakupić nagrody dla laureatów i uczestników Konkursu.
Są to:

Parafia Prawosławna św. Trójcy w Hajnówce
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Bractwo śww. Cyryla i Metodego
PSS „Społem” w Hajnówce
GS  w Hajnówce
OSM w Hajnówce
Domlux Hajnówka
Auto Mag  Jan Bowtruczuk Hajnówka
Kancelaria notarialna Marek Wasiluk w Hajnówce
Serwis Ogumienia - Maciuka w Hajnówce
Ks. Andrzej Busłowski


"Promocja tradycji Noworocznych i Bożonarodzeniowych w regionie Puszczy Białowieskiej wśród dzieci i młodzieży"

        30 grudnia 2008 zakończyły się warsztaty pt ”Promocja tradycji Noworocznych i Bożonarodzeniowych w regionie Puszczy Białowieskiej wśród dzieci i młodzieży” Organizatorami było Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej i Hajnowski Dom Kultury. Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze strony  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji        Podczas trwania warsztatów dzieci i młodzież wykonały tradycyjne ozdoby choinkowe oraz tradycyjną gwiazdę kolędniczą. Warsztaty obejmowały również naukę starych, często zapomnianych już kolęd bożonarodzeniowych. Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci uzyskały informacje na temat tradycji i dorobku kulturowego mniejszości narodowych.
       


        Poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach dzieci i  młodzież poznała tradycję, kulturę i zwyczaje  noworoczne charakterystyczne dla mniejszości narodowych zamieszkujących region Puszczy Białowieskiej. Organizacja warsztatów była jednym ze sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego dla młodzieży szkolnej co sprzyjało integracji i wzajemnemu poznaniu dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, oraz wzbogaciło ich wiedzę i zainteresowania.Agnieszka Żak
do góry

Hajnowskie Spotkania z kolędą Prawosławną 2009

        Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną to cykliczna impreza, która zorganizowana została przez Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", Hajnowski Dom Kultury i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce.
        W trakcie dwudniowych przesłuchań w Hajnowskim Domu Kultury zaprezentowały się 23 zespoły kolędnicze z powiatu hajnowskiego oraz po raz pierwszy  z Bielska Podlaskiego. Jury w składzie ks. Tomasz Lewczuk, Marta Gredel i Mirosława Maciuka po wysłuchaniu wszystkich artystów przyznało nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach: grupy dziecięce (przedszkola), szkoły podstawowe, młodzieżowe grupy kolędnicze (gimnazja i licea), młodzieżowe grupy kolędnicze inne, chóry parafialne.

Śpiewali najpiękniej

Grupy dziecięce ( Przedszkola)

I miejsce Grupa kolędnicza " Perełki" - Przedszkole nr 2
II miejsce Grupa kolędnicza " Gwiazdeczki" - Przedszkole nr 5
III miejsce Grupa kolędnicza " Dzwoneczki" - Przedszkole nr 3
Wyróżnienie Grupa kolędnicza " Śnieżynka" Przedszkole nr 1

Szkoły Podstawowe

I miejsce Zespół " Ranok" - SP nr 4 w zespole szkół im. A,. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
II miejsce ex aequo - Grupa kolędnicza z SP w Czeremsze i Chór Dziecięcy ZSz nr 3 w Hajnówce
III miejsce ex aequo Zespół Młodzieżowy z SP w Dubinach i Chór szkolny ZSz nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.Młodzieżowe Grupy Kolędnicze (gimnazja i licea)

I miejsce zespół Wokalny " Kaprys" Zespół Szkół z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
II miejsce ex aequo Zespół " Zniczka" ZSz z DNJB (LO) w Hajnówce i Grupa kolędnicza ZSz nr 3 im. Wł. Reymonta w Bielsku Podlaskim
III miejsce Grupa kolędnicza z II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Młodzieżowe Grupy Kolędnicze Inne

I miejsce ex aequo Trio Rodzinne z Makówki i Zespół Wokalny ze Studia Piosenki Estradowej HDK
Wyróżnienie Zespół " Strumok" z Dubicz Cerkiewnych
Chóry Parafialne
I miejsce Chór Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
II miejsce ex aequo Chór Parafii Św. Dymitra w Hajnówce i Chór Parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim
III miejsce Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
Wyróżnienie Młodzieżowy Chórek przy Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

do góry
OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2008/09 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem tegorocznej olimpiady jest:
„Eklezjologia prawosławna”

        Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
        Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP     – szkolny – odbędzie się 18.12.2008 r. o godz. 10:30 

   
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.


II ETAP    – okręgowy – odbędzie się 30.01.2009 r. o godz. 10:00 w Centrum
Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP     – centralny – odbędzie się 27.03.2008 r. o godz. 10:00

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

        Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.
Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej lub elektronicznej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 14 grudnia 2007 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-240 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5
email: ktp@uwb.edu.pl
 
        Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń będą dostępne w załącznikach na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku - www.prawoslawie.uwb.edu.pl.

Zagadnienia Olimpiady                                    Literatura olimpiady
                                                         

KONKURS  RECYTATORSKI PRAWOSŁAWNEJ POEZJI
RELIGIJNEJ

PT. „PRAWOSŁAWIE W POETYCKIM SŁOWIE”
( IV Edycja )


Drodzy Uczestnicy,
        Św. Filaret Moskiewski mówi: „Nic nie jest człowiekowi w życiu tak potrzebne jak wiara. Od niej zależy nie tylko błogosławieństwo naszego przyszłego życia i nie tylko pomyślność każdego z nas, ale też pomyślność i dobrobyt całej społeczności.”
        Poprzez konkurs pragniemy wskazać jedną z dróg do pogłębiania świadomości religijnej i znajomości języka  ojczystego. Wyrażamy nadzieję, że spotkania z prawosławną poezją religijną w wykonaniu dzieci i młodzieży staną się doskonałą okazją do kształtowania wrażliwości na duchowe piękno prawosławia. Poprzez wasze recytacje będziemy mieć możliwość wspólnie ze słuchaczami odkrywać i uczyć się wiary, miłości i szacunku do słowa. Atmosfera konkursu poezji religijnej wyzwala refleksję nad wartościami, życiem duchowym, kondycją człowieka w świecie. Wasze deklamacje staną się zatem wspaniałą okazją do bliższego obcowania z pięknem poetyckiego słowa, pomogą zwrócić uwagę uczestników na potrzebę nieustannego rozwoju duchowego. Wyrażamy nadzieję, iż udział w konkursie pozwoli rozbudzić i umocnić miłość wiary, prawdy i dobra; stanie się też okazją do podzielenia się swym talentem ze środowiskiem rówieśniczym.
Serdecznie zapraszamy!
1. Cele konkursu
»    Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
»    Poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa.
»    Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej
»    Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
»    Integracja uczestników, kształtowanie wzajemnych relacji w duchu wzajemnej miłości i piękna.
»    Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.
2. Organizator:
• Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska
Współorganizatorzy:
• Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
• Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
• Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej w Hajnówce.

Regulamin i kartę zgłoszenia znajdziecie poniżej.

                                                                                                                      
Rozstrzygnięcie konkursu na  prezentację multimedialną pt. „DZIEDZICTWO KULTUROWE PRAWOSŁAWIA”


        Współorganizatorami konkursu  byli: Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Hajnówce, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej oraz BMP przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Hajnówce.
       Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół. Napłynęło 60 prac. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  i nauczycielom czuwającym nad uczniami za prace, które przekazali uczniowie ze szkół powiatu hajnowskiego oraz szkół z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Czartajewa, Gródka, Białegostoku i szkoły w Szerszeniach.
Uczniowie poprzez komputerową technologię w  interesujący sposób ujęli w formie prezentacji multimedialnej piękno i bogactwo życia duchowego, nabożeństw, Tradycji i Kultury Prawosławia.  Każda prezentacja  zachęca  do refleksji, przedstawia nie tylko informacje tekstowe, ale piękne zdjęcia, muzykę, grafikę i ciekawe pomysły realizatorskie uczniów. Stąd też różnorodność tematyczna, ukazująca wielkie bogactwo kultury Prawosławnej w Polsce i na świecie ukazana w ciekawy sposób z wykorzystaniem wielu form i technik komputerowych, co również stanowi o atrakcyjności tej formy przekazu dla współczesnej młodzieży.

               Wręczenie dyplomów i nagród Laureatom i uczestnikom konkursu odbędzie się dn. 3 czerwca b.r. o godz. 15.00 w Sali parafialnej Soboru Św. Trójcy w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A

    Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych  – szczególnie Laureatów oraz autorów wszystkich  wspaniałych prac konkursowych.
 
Komisja Oceniająca w składzie: przewodniczący:
ks. Sławomir Chwojko koordynator Wizytatorów diecezji warzawsko-bielskiej, członkowie: -
ks. Mikołaj Białomyzy,
ks. Andrzej Busłowski  wizytator diecezji warszawsko-bielskiej,
ks. Adam Lewczuk,
 Pani Anna Wawreszuk przyznała następujące miejsca:


 Kategoria szkół podstawowych:

I MIEJSCE – Igor Rożuk, kl. VI Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Gajewicz i Pani Julita Niczyporuk.
II MIEJSCE – Mateusz Czykwin, kl. V Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
III MIEJSCE – Damian Wawreszuk, kl. IV Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
Wyróżnienie:
Magdalena Niewiadomska, kl. V Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk

 Kategoria szkół gimnazjalnych:

Prace uczniów oceniała komisja w składzie:
ks. Sławomir Chwojko koordynator Wizytatorów diecezji warzawsko-bielskiej, członkowie: - ks. Mikołaj Białomyzy, ks. Andrzej Busłowski  wizytator diecezji warszawsko-bielskiej, Lilla Busłowska

I MIEJSCE – Żaneta Jarocka, kl. III Publiczne Gimnazjum w Gródku, nauczyciel przygotowujący Pani Joanna Ostapczuk
II MIEJSCE – Piotr Gryciuk, kl. III Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Gajewicz, Ks. Mirosław Niczyporuk
III MIEJSCE – Elżbieta Golonko, kl. III Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Gajewicz, Ks. Mirosław Niczyporuk
Wyróżnienie:
Barbara Pietruczuk, kl. I Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Awksietijuk
Monika Siemiończyk, kl. III Gimnazjum w Dubinach, nauczyciel przygotowujący Ks. Adam Lewczuk
Natalia Pietruczuk, kl. III Gimnazjum w Dubinach, nauczyciel przygotowujący Ks. Adam Lewczuk
Tomasz Niewiadomski, kl. II Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
Justyna Owerczuk, Paulina Owerczuk, Elżbieta Antoniuk, kl. II Gimnazjum w Dubinach, nauczyciel przygotowujący Ks. Adam Lewczuk

Kategoria szkół ponagimnazjalnych:

Prace uczniów oceniała komisja w składzie:
przewodniczący: ks. Sławomir Chwojko koordynator Wizytatorów diecezji warzawsko-bielskiej, członkowie: - ks. Mikołaj Białomyzy,  ks. Adam Lewczuk, Pani Anna Wawreszuk

I MIEJSCE – Mariusz Kiprianiuk, kl. III LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski
II MIEJSCE – Barbara Szymaniuk, kl. II LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski
III MIEJSCE – Agnieszka Markiewicz, kl. III LO Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.                

Organizator Konkursu:                                                              
Lilla Busłowska doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich Białystok

        15 kwietnia 2008 roku po raz dwunasty odbyły się eliminacje centralne Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Białymstoku. Był to dzień, w którym podsumowano wcześniejsze eliminacje szkolne i dekanalne, typujące najlepszych uczestników do dalszych etapów. Konkurs ten adresowany jest do uczniów wszystkich poziomów kształcenia i sprawdza nie tylko umiejętność czytania w języku cerkiewnosłowiańskim, ale również i rozumienie tekstów.
         Podczas trwania konkursu zaszczycił nas swoją obecnością Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Biskup Białostocki i Gdański. Oprócz życzeń przekazanych zebranym, Jego Ekscelencja podkreślił ważną rolę języka cerkiewnosłowiańkiego w życiu prawosławnego chrześcijanina.
        W tym roku do eliminacji dekanalnych przystąpiło 101 uczniów, a do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 56 uczniów.

Komisja w składzie:

- Pan prof. Włodzimierz Wołosiuk (przewodniczący),
- ks. prot. Jan Fiedorczuk,
- ks. prot. Sławomir Chwojko

 nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

Szkoła Podstawowa
I miejsce – Sośnik Hanna (SP w Czeremsze, opiekun ks. Mikoła Białomyzy),
II miejsce – Chwojko Paulina (SP nr 6 w Hajnówce, opiekun Monika Lewczukova),
III miejsce – Pawlak Zofia (SP w Warszawie, opiekun ks. Radosław Gwizdak),
Wyróżnienia – Ananczikowa Anna (SP nr 49 w Białymstoku, opiekun Iwona Romańczuk), Jermołaj Maria (SP nr 32 w Białymstoku, opiekun ks. Piotr Augustyńczuk), Piekarska Ewelina (SP w Sokółce, opiekunMisiejuk Walentyna).

Gimnazjum

I miejsce – Markiewicz Daria (PG w Hajnówce, opiekun Jakimiuk Marek),
II miejsce – Charkiewicz Justyna ( PG w Hajnówce, opiekun ks. Andrzej Busłowski),
III miejsce – Korszak Joanna ( PG w Augustowie, opiekun ks. Jan Stepaniuk),
Wyróżnienia – Pagór Rafał (PG nr 9 w Białymstoku, opiekun Danielu Andrzej), Pawlak Joanna (PG w Warszawie, opiekun ks.diak. Korobiejnikow Paweł), Witaliew Paula (PG w Orli, opiekun Martynowicz Dymitr).

Szkoła Ponadgimnazjalna

I miejsce – Kuderski Krzysztof (Technikum ZS Leśnych w Białowieży, opiekun Korch Olga),
II miejsce – Siliwoniuk Elżbieta (Technikum w Michałowie, opiekun ks. Mikołaj Ostapczuk),
III miejsce – Bolesta Iwona (LO z BJN w Bielsku Podl., opiekun ks. Jarosław Ciełuszecki),
Wyróżnienia – Haponiuk Krzysztof (ZSZ w Hajnówce, opiekun ks. Sławomir Chwojko), Kupryjaniuk Jarosław (I LO w Białymstoku, opiekun ks. diak Marian Romańczuk), Wilkiel Karol (II LO w Białymstoku, opiekun ks. diak Marian Romańczuk).
       
        W imieniu wszystkich uczestników i opiekunów pragnę serdecznie podziękować za coroczne wsparcie finansowe konkursu Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Jakubowi Biskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu. Dziękujemy, że troska o młode pokolenie Kościoła Prawosławnego jest u Władyków zawsze na pierwszym miejscu.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratuluję oraz zapraszam za rok.

Sekretarz Turnieju Barbara Uścinowicz
do góryXII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

(eliminacje dekanalne)

    31 marca 2008 uczniowie szkół powiatu hajnowskiego uczestniczyli w eliminacjach dekanalnych XII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, który odbył się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w  Hajnówce.
     Wszystkich uczestników Turnieju powitała  pani mgr Nina Łukasik, Wicedyrektor Zespołu Szkół z DNJB, wyrażając szczególne słowa uznania dla wielkiego wysiłku i pracy uczniów i ich nauczycieli jaką wspólnie wkładają w naukę języka cerkiewnosłowiańskiego. Pani dyrektor życzyła wspaniałych wyników wszystkim uczestnikom konkursu.
      Uczniowie już od III klasy szkoły podstawowej  z każdym kolejnym rokiem edukacji uczą się i doskonalą  umiejętność poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich pod względem płynności i poprawności czytania, a także znajomości słownictwa.
         W trakcie konkursu uczestnicy wykazali się wspaniałą umiejętnością czytania  tekstów modlitw i nabożeństw zawartych w:  Apostole, Psałterzu,  i  Czasosłowie  takich jak np. tropariony i kondakiony dwunastu świąt, trzecia i  szósta godzina...  
 Poprawność czytania oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący: ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
Członkowie: ks. prot. mgr Sergiusz Korch, w-ce dziekan dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów diecezji warszawsko-bielskiej
Ks. prot. mgr Andrzej Mińko, wizytator dekanatu hajnowskiego
Ks. mgr Andrzej Busłowski, wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego

Do eliminacji  finałowych (ogólnopolskich) Komisja wytypowała następujących uczniów:

Szkoła podstawowa
I miejsce – Paulina Chwojko, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Monika Lewczukova
II miejsce – Hanna Sośniuk, kl. VI Szkoła Podstawowa w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący ks. Mikołaj Białomyzy
III miejsce – Piotr Gryniewicki, kl. VI Szkoła Podstawowa w Narwi, nauczyciel przygotowujący ks. Aleksy Kulik
Gimnazjum
I miejsce – Karolina Niedzielska, kl. III Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks Andrzej Busłowski
I miejsce – Daria Markiewicz, kl. III Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pan Marek Jakimiuk
II miejsce – Mateusz Waszczuk, kl. III Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Monika Lewczukova
III miejsce – Justyna Charkiewicz, kl. III Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
III miejsce – Justyna Omeljaniuk, kl. I Gimnazjum w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący ks. Mikołaj Bialomyzy
Wyróżnienie: Barbara Niedzielska, kl. II Zespół Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Krzysztof Kuderski, kl. II Zespół Szkół Leśnych w Białowieży, nauczyciel przygotowujący Pani Olga Korch
II miejsce – Krzysztof Haponiuk, kl. II Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Sławomir Chwojko
III miejsce – Paulina Skiepko, kl. II Zespół Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
        Język cerkiewnosłowiański  to źródło naszego ojczystego języka i języków słowiańskich, to wielkie wspólne dziedzictwo, jakie do Europy wnieśli św. Bracia Cyryl i Metody. Znajomość języka cerkiewnosłowiańskiego  wzbogaca człowieka nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim duchowo powiedział wręczając uczniom dyplomy przewodniczący Jury ks Mikołaj Kiełbaszewski, wieloletni wizytator. Życzył wszystkim uczniom wytrwałości i jak najlepszych efektów pracy oraz by swoje umiejętności jak najlepiej wykorzystywali przede wszystkim w cerkwi czytając podczas nabożeństw.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, życzymy wielu sukcesów.  Dzięki ofiarodawcom wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy oraz upominki.. Serdeczne podziękowania składamy sponsorom  eliminacji dekanalnych XII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Pan Sławomir Bołtromiuk Zakład Stolarski Import-Export "Olga"
Pan Piotr Bołtromiuk Zakład instalatorstwa elektrycznego
Pan Stefan Wasiluk  Pan Marek Wasiluk Kancelaria Notarialna
Pani Alicja Maciuka Serwis Ogumienia
Piekarnia GS Samopomoc Chłopska Hajnówka      
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Hajnówkado góry

HAJNOWSKIE SPOTKANIA Z

KOLĘDĄ PRAWOSŁAWNĄ

2008

        Coroczne Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną odbyły się 12 stycznia 2008 przy wypełnionej po brzegi sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury. Wśród publiczności zasiedli przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Hajnówki.
          Organizatorami spotkań są:
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej oraz 
Stowarzyszenie " Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej".
        Współorganizatorzy to :
Hajnowski Dom Kultury,
Bractwo św. Cyryla i Metodego Koło Terenowe w Hajnówce,
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce,
Parafia Prawosławna Św. Trójcy oraz
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej w Hajnówce.

         W przesłuchaniach, które odbyły się 11 stycznia wzięły udział  zespoły -chóry dziecięce i młodzieżowe z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Gminnych Ośrodków Kultury, Miejskich Domów Kultury oraz chóry parafialne  z terenu Powiatu Hajnowskiego. Festiwal miał charakter konkursowy. Wszyscy uczestnicy kolęd otrzymali podziękowania i paczuszki ze słodyczami ufundowane przez sponsorów, zaś laureatów nagrodzono dyplomami i nagrodami.
        Inicjatorem organizowania spotkań z kolędą prawosławną był Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce w 1998 roku pn. "Sustreczi z Kaladkoj prawasławnoj". Po trzech latach, kolędy zaczęto organizować w Hajnowskim Domu Kultury, pod nazwą Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną. Głównym organizatorem był Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce.
        Jury w składzie:
ks.Mikołaj Białomyzy - przewodniczący,
Mirosława Maciuka,
Mirosława Tichoniuk i
Anna Fita.
        Jury przesłuchaniu 24 zespołów kolędniczych (ponad 550 uczestników) przyznało następujące  miejsca:

W Kategorii PRZEDSZKOLA:
Wyróżnienie - Zespół Dziecięcy Iskierki z Przedszkola Nr 3 w Hajnówce - opiekun Wiera Masajło i Jolanta Wołkowycka
III  miejsce - Zespół Dziecięcy Śnieżynka z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce - Opiekunowie: Alla Suprun i Mirosława Nikończuk
II miejsce Zespół Dziecięcy Wigilijne Gwiazdeczki  z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce - opiekunowie: Elżbieta Stasinkiewicz i Eugenia Kazimiruk
I miejsce Zespół Dziecięcy Gwiazdeczki z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce  -  opiekunowie: Aniela Kot i Markiewicz Barbara
 W kategorii SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Wyróżnienia:
- Zespół Młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej w Dubinach - dyr. Beata Markiewicz   opiekunowie: ks. Mikołaj Markiewicz i ks. Anatol Jarmocik
- Zespół Młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej w Białowieży – opiekun  ks.Walery Piotrowski
III miejsce - Zespół Młodzieżowy z Zespołu Szkół z O/Integracyjnymi Nr 2 w Hajnówce - opiekun Alina Sajewicz
II miejsce - Grupa Kolędnicza z Szkoły Podstawowej w  Czeremsze    - opiekun Joanna Romaniuk
I miejsce -   Zespół Młodzieżowy Niezabudki” Szkoły Podstawowej w  Orzeszkowie - dyr. Beata Markiewicz
W kategorii SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
III miejsce -   Zespół Młodzieżowy z Gimnazjum w Białowieży  - opiekun ks.Walery Piotrowski
II miejsce -  Zespół Młodzieżowy z Gimnazjum ZS z DNJB w Hajnówce   - dyr. Bożena Lewczuk
I miejsce -  Zespół Wokalny z Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce  - dyr. Małgorzata Mróz
W kategorii SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
III miejsce -  Zespół Młodzieżowy z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce - dyr. Krzysztof Romaniuk
II miejsce -  Zespół Wokalny Tutti cantare z ZS Ogólnokształcących w Hajnówce - dyr. Małgorzata Mróz
I miejsce -  Zespół Zniczka z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce - dyr. Bożena Lewczuk
W kategorii ZESPOŁÓW INNYCH :
III miejsce -  Zespół Wokalny ze Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury - dyr. Marta Gredel
II miejsce -  Zespól Strumok z Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiczach Cerkiewnych   - opiekun Ihor Fita
I miejsce -  Zespół  Hiłoczka z Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze - dyr. Irena Wiszenko
W kategorii CHÓRÓW PARAFIALNYCH :
Wyróżnienie -  Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie - dyr. Ewa Tewzadze
III miejsce - Chór Dziecięcy Parafii  Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce - dyr. Mirosława Maciuka
II miejsce - Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy  - dyr. ks. diak. Marek Maciuka
I miejsce -  Chór Młodzieżowy Woskliknowienije Parafii Prawosławnej p/w Narodzenia św.   Jana Chrzciciela w Hajnówce -  dyr. Wiryneja Kociubajło
        Uroczystość zakończył ks. Sławomir Chwojko kierownik Dekanelnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, który zebranym gościom i uczestników konkursu z okazji  nadchodzącego Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego życzył zdrowia i pomyślności w 2008 roku zaś słowa podziękowania skierował do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego koncertu, szczególnie do sponsorów.

Halina Chwojko

do góryWIECZÓR
PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ


    7 grudnia 2007 r. już po raz trzeci w Hajnowskim Domu Kultury„Prawosławie w poetyckim słowie”, który odbył się 22 .11.2007 r. odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej zorganizowany przez Lillę Busłowską – Doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce i Parafię Prawosławną Św. Trójcy. Bohaterami Wieczoru byli laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej Pt.
    W wyjątkową, świąteczną atmosferę wieczoru wprowadził gości zespół wokalny z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce pod dyrekcją Małgorzaty Mróz  w wykonaniu którego usłyszeliśmy krótki koncert kolęd. 
    Na Wieczór Poezji przybyli: 
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy MIRON Biskup Hajnowski
, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,
wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej,
ks. prot. Sławomir Chwojko-koordynator wizytatorów i kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, oraz
ks. Andrzej Busłowski, który jest także opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce.
- Przedstawiciele władz samorządowych, Pan Jerzy Sirak Wicestarosta Hajnowski, Pani Olga Rygorowicz Wójta Gminy Hajnówka, Pan Włodzimierz Pietruczuk Naczelnik Wydziału Spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Pani Eugenia Marczuk Inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta Hajnówka, Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów oraz miłośnicy poezji religijnej.
(…Poprzez konkurs i dzisiejsze spotkanie pragniemy wskazać na piękno duchowości prawosławnej i bogactwo twórczości religijnej w językach słowiańskich. Wyrażamy nadzieję, że atmosfera dzisiejszego wieczoru wyzwoli refleksję nad podstawowymi wartościami, życiem duchowym, a wspaniałe recytacje uczniów, pomogą zwrócić naszą uwagę na potrzebę nieustannego rozwoju duchowego, umocnić miłość wiary, prawdy i dobra… )-  powiedziała Lilla Busłowska, inicjatorka całego przedsięwzięcia  - podczas powitania gości.
Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Miron, Biskup Hajnowski zwrócił uwagę, że poezja jest nieodzownym elementem większości nabożeństw prawosławnych: tropariony, kondakiony, stichyry, kanony, psalmy – używane na Wieczerni, Jutrzni i innych nabożeństwach – to właśnie jest poezja. Ekscelencja zwrócił uwagę, że w ostatnich czasach coraz mniej ludzi czyta, nie mówiąc już o uczeniu się poezji na pamięć. Dlatego też wyraził szczególne słowa uznania dzieciom i młodzieży, którzy podjęli się trudu wzięcia udziału w Konkursie.
    Podczas wieczoru zebrani goście wysłuchali laureatów tegorocznego konkursu do którego przystąpiło ponad 130 uczniów ze szkół powiatu hajnowskiego ( z Hajnówki, Narewki, Dubicz cerkiewnych, Narwi, Kleszczel, Nowokorninia, Białowieży, Dubin, a także z Bielska Podlaskiego). 
Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jury w składzie:
przewodniczący Ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski – DziekanOkręgu Kleszczelowskiego,
oraz członkowie:
Ks. mitrat Michał Niegierewicz dziekan hajnowski,
ks. prot.  Sławomir Chwojko kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce,
Pani Jolanta Grygoruk -doradca metodyczny ds. nauczania języka białoruskiego,
Pani Anna  Oksentowicz nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz
Pani Alicja Moroz nauczyciel języka rosyjskiego oraz nauczyciel Bibliotekarz filii biblioteki pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
    W każdej kategorii przyznało poszczególne  miejsca oraz  wyróżnienia.
Kategoria Przedszkoli
I Miejsce –  Aleksandra Busłowska - Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk, „ Tichaja nocz” – Ks. A. Bierezowiec  „ Welyja” Jarosław Zwolinskij
II Miejsce -  Artur Markowski - Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk„ Carskije wrata” „ Wsio od Boha
III Miejsce - Katarzyna Drużba - Przedszkole Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk„ Boh”„ Proszenie”
Kategoria szkół podstawowych klas I – III
II Miejsce – Jacek Drużba - kl. I Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz, „Zaszło już słonko” – Maria Konopnicka „ S Toboj”
III Miejsce – Patrycja Zienkiewicz -  kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova, Malusia Tabie, Praswiataja” – Nina Pinczuk „Modlitwa”

Kategoria szkół podstawowych Kl. IV –VI
I Miejsce – Aleksandra Kiryluk - kl.V Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Anatol Korch, „ Nie msti wrahu” – F. Glinka „ Molitwa o lubwi” – W. Kn. Konstantin Konstantynowicz
II Miejsce – Paulina Chwojko -  kl. VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. Sławomir Chwojko, „Nauczi mienia molitsa” - „ Mała kapliczka” – Radosław Galicki
III Miejsce - Mateusz Charkiewicz - kl.V Zespół Szkół  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Marek Maciuka „ K Tiebie o Boże, ja wzywaju”” – monach Gieorgij ( Krawczuk) „ Wiara”

Kategoria szkół gimnazjalnych:
I Miejsce –  Dawid Jakubowski - kl. I  Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk, „Moj duchownyj sad” „ Czto ty spisz, wosstani, dusze moja” – Ieromonach Roman
II Miejsce –  Natalia Michałowska -  kl.II Zespół Szkół  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. diakon Marek Maciuka, „Wpieczatlenije inokini…” – Ihumenija Taisija (Sołopowa) „ Trzy siostry” B. Okudżawa
III Miejsce –  Marianna Sadowska -  kl.III Publiczne Gimnazjum w  Narwi, nauczyciel przygotowujący: Ks. Aleksy Kulik, „Przed ikoną Bożego Narodzenia” – Zofia Lenarczyk„ Molitwa ditiati” – Iwan sawwicz Nikitin

Kategoria szkół Ponadgimnazjalnych
I Miejsce –  Anna Grygoruk - kl.II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, nauczyciel przygotowujący:  Ks. Andrzej Busłowski, „ Pusci” – Rygor Baradulin „ Ptuszka smutku” – Alieh Malorny
II Miejsce – Agnieszka Kadłubowska -  kl.III   Technikum Zespołu Szkół Leśnych,  nauczyciel przygotowujący: Pani Olga Korch, „ Na Bożijej orbitie” – Mikołaj Wodniewskij „ Molitwa” – Bułat Okudżawa
III Miejsce – Paulina Skiepko - kl.II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, nauczyciel przygotowujący:  Ks. Jan Wołkowycki, Dień Rożdiestwa Gospodnia” – Ludmiła Kołodiażnaja „ Nauczi mienia Boże lubit: - Kn. Konstantin Konstantinowicz
    Podczas konkursu uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, M. Lermontow, Ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, o. Andrzej Stalbowskij , Jewgienij Poszajew, Metropolita Filaret (Drozdow), o. Nikołaj Mielnikow,  Nina Pinczuk. Wiersze wygłaszali w języku słowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim i polskim.
    Słowa poezji religijnej są to słowa szczególne, ponieważ one prowadzą do tego wyjątkowego SŁOWA - do Logosu, do Boga Słowa. „ Jeśli zawsze będziemy kontemplować Boga za pomocą rozumu, jeśli zawsze będziemy pamiętać o Nim, to okaże się, że wszystko dla nas jest łatwe, do zniesienia, dające się pokonać, że wszystko będziemy łatwo znosić i znajdziemy się ponad wszystkim” uczył św. Jan Złotousty. Ta myśl stanowiła motto tegorocznego konkursu.
    Dzięki ofiarności sponsorów laureaci otrzymali dyplomy oraz wspaniałe nagrody. Wszystkim sponsorom Organizatorzy serdecznie dziękują.
                                                                                                  Lilla Busłowska
do góryKONKURS RECYTATORSKI  PRAWOSŁAWNEJ POEZJI RELIGIJNEJ           22 listopada 2007 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się trzecia edycja Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej. Swego błogosławieństwa udzielił temu przedsięwzięciu Jego Eminencja Arcybiskup Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Pomysłodawczyni i organizatorka konkursu, Lilla Busłowska, powitała uczestników i gości parafrazą słów św. Jana Złotoustego – „Jeśli będziemy mieć w pamięci Boga i nieustannie kierować swe myśli ku Niemu, to wszystkie nasze codzienne przedsięwzięcia będą prostsze”. 
            Konkursowe przesłuchania odbywały się w pięciu kategoriach wiekowych – począwszy od sześciolatków, a skończywszy na uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Ku radości organizatorów na przesłuchania konkursowe zgłosiło się ponad 130 osób. Jury pod przewodnictwem księdza mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego wyłoniło zwycięzców i uhonorowało wyróżnieniami ponad 20 uczestników, co nie było zadaniem łatwym, gdyż poziom artystyczny był wyjątkowo wyrównany. Uznanie wśród jurorów wzbudziły nie tylko doskonałe opanowanie pamięciowe wierszy, ale także dbałość o precyzję fonetyczną tekstów wygłaszanych w języku rosyjskim, ukraińskim czy białoruskim oraz dobór repertuaru. Najpopularniejsze, szczególnie wśród najmłodszych uczestników,  okazały się utwory ks. A. Bierezowca, ale nie zabrakło też poruszających wierszy Lermontowa, Puszkina, hieromnicha Romana, Okudżawy. 
    Najlepszych interpretatorów poezji religijnej  można było podziwiać podczas Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej, który odbył się 7 grudnia 2007 roku w Hajnowskim Domu Kultury.
   Współorganizatorzy konkursu: 
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce 
Sponsorzy Konkursu: 
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j.  – Pan K. Bołtryk i Pan Sz. Andrejuk
Serwis Ogumienia - Pani Alicja Maciuka
Apteka „Melisa” -PaniLudmiła Wiluk i Pani Wiera Jałoza”                                          
Piekarnia „EMMA”  w Hajnówce 
Piekarnia „Podolszyńscy” w Hajnówce
„Studio Foto” -  Pan Zbigniew Dzwonkowski                                                             
Piekarnia PSS „Społem" w Hajnówce
Kancelaria Notarialna  - Pan Stefan Wasiluk, Pan Marek Wasiluk 
„Telewizja Kablowa” s.c. w Hajnówce  - Pan Michał Kiryluk i Pan Jan Kędyś
Zakład „Domlux” - Pan Michał Puc
„AUTO-MAG” - Pan Jan Bowtruczuk 
 
Organizatorzy składają serdecznie podziękowanie sponsorom Konkursu
.
 
                                                                                          Anna Oksentowicz
do góry
Paschalna pisanka

        14 maja 2007. w Hajnowskim Domu Kultury laureaci oraz uczestnicy konkursu pt. „Paschalna pisanka” uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Konkurs odbył się z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy.
        Konkurs ogłoszony został dla uczniów wszystkich typów szkół. Ponad 158 uczestników wykonało 182 pisanki, które oceniało jury w składzie: ks. Andrzej Mińko, wizytator diecezji warszawsko- bielskiej – przewodniczący oraz członkowie: ks. Andrzej Busłowski – wizytator, Mirosława Maciuka i Anatol Korch.
        Konkurs przebiegał w poszczególnych kategoriach wiekowych uczniów. Na uroczyste rozstrzygniecie konkursu przybyli goście: ks. Mikołaj Kiełbaszewski, wieloletni wizytator religii, duchowieństwo dekanatów: hajnowskiego, kleszczelowskiego, narewskiego i siemiatyckiego; nauczyciele, rodzice i dziadkowie uczestników konkursu.
        Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zwiedzili wystawę pokonkursową pt. „Paschalna pisanka”, którą można oglądać do 20 maja br. w dolnej cerkwi soboru św. Trójcy w Hajnówce.
        Poprzez konkurs pragnęliśmy zwrócić uwagę na bogactwo i piękno tradycji paschalnych i zachęcić uczestników do ich pielęgnowania, wskazując szczególnie na jedną z form, jaką jest zdobienie paschalnych jajek. Na wystawie prezentowane są pisanki bardzo różnorodne, piękne, wykonane w sposób tradycyjny oraz wg dowolnego pomysłu i sposobu zdobienia. Wszystkie prace zostały przygotowane niezwykle pomysłowo i ciekawie Są to małe arcydzieła, które są efektem wspólnej pracy ucznia z rodzicami, dziadkami i bliskimi Są wyrazem wspólnego przygotowania i przeżywania czasu paschalnego, bowiem wykonanie pisanek wymagało czasu, trudu i cierpliwości. Wyrażamy nadzieję, że poprzez te piękne prace przywołamy szczególną radość słów: Christos Woskiriesie! Życzymy by ta radość towarzyszyła każdego dnia z najpiękniejszymi dobrymi chwilami i radością.
        Pragnę serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom przygotowującym uczniów, ich rodzicom, dziadkom, najbliższym.

Nagrody i wyróżnienia:

W kategorii przedszkoli:
I Miejsce Joanna Lewczuk, Przedszkole nr 5 w Hajnówce,
II Miejsce, Szymon Jakub Krawczuk, Przedszkole nr 2 w Hajnówce,
III Miejsce, Marek Mickiewicz, Przedszkole nr 5 w Hajnówce,

Wyróżnienie:
Ula Podgajecka, Przedszkole nr 2 w Hajnówce,
Natalia Michałowska. Przedszkole nr 2 w Hajnówce,
Weronika Charytonow, Przedszkole nr 5 w Hajnówce,

kategoria kl. 1 –3 szkół podstawowych:
I Miejsce Radosław Barkułak, ucz. kl. II SP w Szerszeniach,
I Miejsce Justyna Wakuluk, ucz. kl. II SP w Orzeszkowie,
II Miejsce Ola Wojciulik, ucz. kl. II SP w Sieruciowcach,
II Miejsce Bartosz Sajewicz, ucz. kl. III SP nr 6 w Hajnówce,
III Miejsce Małgorzata Bereźniak, ucz. kl. III SP nr 2 w Hajnówce,

Wyróżnienie: Marek Barmuta, ucz. kl. I SP w Białowieży,
Mateusz Wołkowycki, ucz. kl. II SP nr 6 w Hajnówce,
Paulina Laszuk, ucz. kl. III SP nr 6 w Hajnówce,

kategoria kl. 4 – 6 szkół podstawowych:

I Miejsce Aleksandra Bondaruk, ucz. kl. V SP w Narewce,
I Miejsce Paulina Chwojko, ucz. kl. V SP nr w Hajnówce,
I Miejsce Karol Nowicki, ucz. kl. V SP nr 2 w Hajnówce,
II Miejsce Julia Sidoruk, ucz. kl. V SP w Kleszczelach,
II Miejsce Klaudia Kulbacka, ucz. kl. V SP w Narewce,
II Miejsce Diana Zasim, ucz. kl. VI SP nr w Narewce,
III Miejsce Damian Sobota, ucz. kl. VI SP w Narewce,
III Miejsce Małgorzata Parfieniuk, ucz. kl. IV SP nr 5 w Hajnówce,
III Miejsce Paulina Mantur, ucz. SP w Szerszeniach,

Wyróżnienie:
Eliasz Tomasz Parfieniuk, ucz. kl. VI SP w Czeremsze,
Dawid Szymczuk, ucz. kl. IV SP nr 2 w Hajnówce,
Karolina Zieniuk, ucz. kl. V SP w Szerszeniach,

kategoria szkół gimnazjalnych:

Wyróżnienie:
Justyna Rybak, ucz. kl. I gimnazjum nr 1 w Hajnówce

kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I Miejsce Mariola Monach, ucz. kl. I LO ZSzDNJB w Hajnówce
II Miejsce Magdalena Skiepko, ucz. kl. I LO ZSzDNJB w Hajnówce
Miejsce III Ewelina Piekacz, ucz. kl. I Technikum Leśne w Białowieży

Lilla Busłowska
Doradca metodyczny  ds.
nauczania religii prawosławnej
.
do góry


Spotkanie nauczycieli religii powiatu hajnowskiego z przedstawicielami Policji    24.04.2007


    
    Dzięki inicjatywie dyrektora prawosławnej metropolii ds. nauczania religii dr Jana Zienuka odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Spotkanie takie odbyło się również w Hajnówce, 19 kwietnia br. przy soborze św. Trójcy, podczas którego Edyta Sokół – Górecka, młodszy aspirant Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Prewencji przedstawiła problem uzależnień w środowisku młodych ludzi.
     Pani Sokół – Góreckiej asystowała Edyta Pulwin. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyli w nim niemal wszyscy nauczyciele religii powiatu hajnowskiego. Prelegentka poruszyła kwestie dotyczące najnowszych badań Policji w zakresie uzależnień, zwróciła uwagę na wielość i niebezpieczeństwo zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie i na rodzaje działań jakie skutecznie należy podjąć by zapobiec wielu niepożądanym zjawiskom. Zaakcentowała niebezpieczeństwo podejmowania przez młodych ludzi zachowań ryzykownych oraz ukazała sposoby zapobiegania takim decyzjom.
    Działania profilaktyczne prócz eliminacji lub redukcji czynników ryzyka mają za zadanie wzmacnianie czynników chroniących i tu podkreślono szczególną rolę nauczycieli religii szczególnie w aspekcie rozbudzania sfery praktyk religijnych.
   Przedstawicielka Policji, wskazała słuchaczom na skalę zagrożeń i ich szczególne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia młodych ludzi oraz na potrzebę i znaczenie właściwego postrzegania i dostrzegania niepokojących symptomów różnorodnych uzależnień i problemów młodych ludzi, którzy często , na swój sposób je manifestują, zanim staną się ofiarą uzależnień.
    W czasie spotkania Edyta Sokół – Górecka przedstawiła programy profilaktyczne aktualnie realizowane na terenie województwa podlaskiego skierowane do młodych ludzi takie jak np. zainicjowana w roku 2002 nowatorska forma profilaktyki „wychowywania młodzieży poprzez sztukę” pod hasłem: Dramat i tragedie pozostaw teatrowi - Festiwal Małych Form Teatralnych; czy Program wychowawca podwórkowy.
   Przedstawiła sposoby postępowania i procedury podejmowania działań wobec zaistniałych sytuacji niepożądanych. Zebrani nauczyciele otrzymali plakaty informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i algorytmu postępowania w danych sytuacjach.
Spotkanie wywołało dyskusję i propozycję kolejnych spotkań o tematyce dotyczącej profilaktyki jak również pomocy i działań terapeutycznych wobec uzależnionych, dotkniętych chorobą młodych ludzi.
      W trakcie dyskusji podkreślono szczególnie istotny aspekt - duchowy- w naszej pracy z młodymi ludźmi - ”zdrowie duchowe” jako nierozerwalny warunek zdrowia fizycznego i konieczność podejmowania naszych działań we współpracy z domem rodzinnym , społecznością lokalną i środowiskiem szkolnym.


Lilla Busłowska
Doradca metodyczny  ds.
nauczania religii prawosławnej.XI eliminacje do Turnieju czytania Tekstów ceriewnosłowiański

    Dnia 22 marca 2007r w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 30 uczniów szkół powiatu hajnowskiego przystąpiło do eliminacji XI Turnieju Czytania
Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.
    Głównym organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego. Eliminacje dekanalne współorganizowali: ks. Andrzej Busłowski wizytator  dekanatu narewskiego i kleszczelowskiego, doradca metodyczny Lilla Buslowska, ks Jan Wołkowycki nauczyciel religii Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce.

   
        Zmagania uczestników Turnieju oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz dziekan Dekanatu hajnowskiego
Członkowie:
Ks. prot. mgr Sławomir Chwojko Koordynator Wizytatorów Diecezji Warszawsko-Bielskiej,
Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow Wizytator Diecezji Warszawsko-Bielskiej

        Uczniowie prezentowali wspaniałe umiejętności czytania tekstów liturgicznych w  kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia, które kwalifikują uczniów do eliminacji centralnych XI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, odbywających się tradycyjnie w Białymstoku.

   

   

Oto nagrodzeni uczniowie:

W kategorii szkół podstawowych:

I MIEJSCE Justyna Omeljaniuk kl. VI Szkoła Podstawowa w Czeremsze, nauczyciel
przygotowujący ks. Mikołaj Białomyzy
 
II MIEJSCE Miron Marczuk, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Białowieży, nauczyciel
przygotowujący ks. Marek Jurczuk
 
III MIEJSCE Dawid Jakubowski, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel
przygotowujący, Pani Ewa Czurak

WYRÓŻNIENIA:
Paulina Chwojko, kl. V Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący,
Pani Monika Lewczukova
Magdalena Goworko, kl. VI, szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, nauczyciel
przygotowujący, ks. Jerzy Ignatowicz

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I MIEJSCE Justyna Pikutin, kl.III Gimnazjum w Czeremsze, nauczyciel przygotowujący,
ks. Jerzy Plis
 
II MIEJSCE Joanna Szawkało, kl. III, Gimnazjum w Białowieży, nauczyciel
przygotowujący, ks. Marek Jurczuk

III MIEJSCE Barbara Struk, kl. III, Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, Pan Marek Jakimiuk

WYRÓŻNIENIA
:

Anna Niedzielska, kl. II, Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
 nauczyciel przygotowujący, ks. Andrzej Busłowski

Justyna Charkiewicz, kl. II, Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Andrzej Busłowski

Julita Plewa, kl. III, Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
nauczyciel przygotowujący, Pan Marek Jakimiuk

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I MIEJSCE Krzysztof Haponiuk, kl. II Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, nauczyciel
przygotowujący, ks. Mikołaj Kulik

II  MIEJSCE  Krzysztof Kuderski, kl. I Zespół Szkół Leśnych w Białowieży, nauczyciel
przygotowujący, Pani Olga Korch

III  MIEJSCE  Maria Ostrowierch, kl. I LO Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Jan Wołkowycki

WYRÓŻNIENIA:
Anna Romaniuk, kl. I LO Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Jan Wołkowycki
Paulina Skiepko kl. I LO Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce, nauczyciel przygotowujący, ks. Jan Wołkowycki


   

        Umiejętność czytania tekstów liturgicznych w języku cerkiewnosłowiańskim pozwala na poznawanie bogactwa wiedzy teologicznej i obcowanie z wyjątkowym pięknem słowa pisanego, bowiem alfabet autorstwa  Św. Braci Cyryla i Metodego stworzony został wyłącznie do modlitwy.  
        W codziennej wspólnej pracy zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania tekstów liturgicznych, co pozwala im na aktywne i świadome uczestnictwo w nabożeństwach. Efekty tej pracy pokazują uczestniczący w Turnieju uczniowie, którzy swe umiejętności czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich wykorzystują nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w Cerkwi, czytając podczas nabożeństw, śpiewając w chórze. Uczniowie często podkreślają, że wypowiadane ze zrozumieniem słowa modlitwy odkrywają przed nimi na nowo piękno i mądrość, przybliżają do Boga; pozwalają na świadomą rozmowę ze Stwórcą.
        Wyrażamy nadzieję, że uczniowie będą doskonalić swe umiejętności i w kolejnych edycjach będziemy mogli słuchać ich z podziwem.
        Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałego czytania, a nauczycielom przygotowującym swoich uczniów dziękujemy za wspaniałą owocną pracę.

Dzięki ofiarności sponsorów wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc.
Wspomagali nas:


- » Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
- » Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
- » Pan Grzegorz Rybak Dworek Polski sp. J.,
- » Apteka  Melisa  Pani Ludmiła Wiluk i Pani Wiera Jałoza
- » Piekarnia GS Samopomoc Chłopska Hajnówka
- » Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
- » Pan Stefan Wasiluk Pan Marek Wasiluk - Kancelaria Notarialna

Lilla Busłowska
Doradca metodyczny  ds.
nauczania religii prawosławnej.
WIECZÓR POEZJI RELIGIJNEJ


8 grudnia 2006 podczas Wieczoru Poezji Religijnej pt. „ Prawosławie w poetyckim słowie” w Hajnowskim Domu Kultury wystąpili Laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej (który odbył się 29 listopada).Prowadzący wieczór poezji uczniowie z L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - Barbara Trofimiuk i Adam Góralczuk

        Uroczystość zaszczycili swą obecnością Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy MIRON, Biskup Hajnowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz bp. Andrzej z Gruzji wraz z Ambasadorem Gruzji w Polsce a także: Ks. prot Ks. Sergiusz Korch W-ce Dziekan dekanatu Hajnowskiego, wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: Ks. Sławomir Chwojko kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce i Ks. Andrzej Busłowski oraz czcigodne duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych: Pan Anatol Ochryciuk Burmistrz Miasta Hajnówka, Pan Włodzimierz Pietruczuk Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Dyrektorzy szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, nauczyciele, Rodzice i Dziadkowie - którzy przybyli na uroczysty wieczór ze swoimi dziećmi i wnukami; wśród widowni obecni byli także uczniowie.

   

        Laureaci konkursu dzięki pomocy sponsorów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Nagrody książkowe dla uczniów szkół podstawowych ufundował Urząd Miasta Hajnówka, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ufundowało Starostwo Powiatowe.        Laureatom w kategorii szkół podstawowych nagrody wręczał Pan Anatol Ochryciuk Burmistrz Miasta Hajnówka, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w imieniu Starosty Hajnowskiego wręczył Pan Włodzimierz Pietruczuk Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

                

Główną nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla Magdaleny Dudzicz - L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego wręczył Czcigodny gość Jego Ekscelencja biskup Andrzej z Gruzji.

       
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.
        Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsorów, dzięki którym mogliśmy obdarować wszystkich uczestników Konkursu i Wieczoru Poezji Religijnej pt. Prawosławie w poetyckim słowie.” Są to:

» Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
» Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
» Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
» Bractwo Prawosławne Św.Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
» Starostwo Powiatowe w Hajnówce
» Urząd Miasta w Hajnówce
» Państwo Dzwonkowscy sklep "Sympatia" i "Studio Foto"  w Hajnówce
» Apteka Prywatna Pani Olga Szwed
» Apteka „Melisa”Pani Ludmiła Wiluk i Wiera Jałoza
» Piekarnia EMMA  w Hajnówce
» Piekarnia PSS "Społem"w Hajnówce
» Piekarnia Podolszyńscy
» Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
» Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
» Zakład „Domlux” Pan Michał Puc
» Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk  i Sz. Andrejuk
» Pan Piotr Bołtromiuk Zakład instalatorstwa elektrycznego, AWANS – Sprzęt RTV i AGD (Hajnówka)
» Pan Stefan Wasiluk, Pan Marek Wasiluk Kancelaria Notarialna
» Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
» Państwo Atanazy i Nieoniła Aleksandruk Firma „Alex”
» Pan Jan Wiluk Sklep Motoryzacyjny "Wilux"
» Wydawnictwo  „ Bratczyk”
» Hajnowski Dom Kultury.
ZAPRASZAMY DO GALERII

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej
Lilla Busłowska 
do góry
KONKURS RECYTATORSKI PRAWOSŁAWNEJ POEZJI religijnej (eliminacje)
        Dnia 29 listopada 2006 w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej, zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej przy współpracy Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Parafii Prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce
 


        Do konkursu przystąpiło 138 uczniów szkół powiatu hajnowskiego oraz z Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Każdy uczestnik wygłosił dwa wiersze. Uczniowie recytowali poezję takich autorów jak: A. Puszkin, M. Lermontow , Swietłana Diewiatowa,  M. Cwietajewa, Anna Achmatowa, Ks. Andrzej Bierezowiec, Wiktor Szwed. Przygotowane wiersze uczniowie wygłaszali w jęz. polskim, białoruskim, rosyjskim, serbskim. Wiersze mówiły o miłości do Boga i bliźniego, o wartościach życia chrześcijańskiego, o duchowości, o pięknie i umiłowaniu przyrody.
     Cieszy fakt, iż tak liczne grono uczniów uczestniczyło w tegorocznej, drugiej, edycji konkursu zwłaszcza w „dniu dzisiejszym”, kiedy coraz trudniej o chwilę refleksji i zadumy nad tym, co naprawdę istotne w świetle ogarniającego nas pośpiechu i gonitwy zajęć dnia codziennego. Tym bardziej należy podkreślić jak wiele wysiłku włożyli uczniowie, aby tak wspaniale przygotować się do konkursu, podczas którego recytowali  wiersze przepięknie, z wielkim wzruszeniem tak, że zgromadzeni na sali słuchacze: rówieśnicy, rodzice, nauczyciele w skupieniu wysłuchiwali kolejnych recytacji.     
         Niewątpliwie każdy z nas pamięta wierszyk z dzieciństwa, do którego chętnie powraca i przypomina sens i istotę dobrych, pięknych słów, które są dla nas nieocenionym skarbem i mądrością życiową, jaką przekazali nam rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Wyrażamy nadzieję, że wiersze recytowane podczas konkursu staną się takimi właśnie małymi skarbami i zapadną w pamięci na długie lata, przypominając uczniom o tym, co najważniejsze i najpiękniejsze w życiu.
        Uczniowie występowali w 5 kategoriach. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Jury w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, Dziekan Dekanatu Kleszczelowskiego
Członkowie:
Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, Dziekan Dekanatu Hajnowskiego
Ks. prot. mgr Sergiusz Korch, w-ce Dziekan dekanatu hajnowskiego
Ks. prot. mgr Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów diecezji Warszawsko-Bielskiej
Pani mgr Jolanta Grygoruk, doradca metodyczny ds. nauczania jęz. białoruskiego
Pani mgr Anna Oksentowicz, nauczyciel jęz. polskiego
Pani mgr Halina Chodakowska nauczyciel jęz. rosyjskiegNagrodziło następujące osoby:

Przedszkola
I MIEJSCE - Gabriela Gruszewska  - Przedszkole Nr 5 w Hajnówce
II MIEJSCE - Urszula Podgajecka - Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
III MIEJSCE - Julia Małgorzata Biegańska - Przedszkole Nr 1 w Hajnówce
 
Wyróżnienia
Karolina Lasota - Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
Natalia Musiuk - Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
Julia Prokopiuk - Przedszkole Nr 5 w Hajnówce
Ewa Kot - Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 
Szkoła Podstawowa I - III
I MIEJSCE - Aleksandra Jakimiuk Szkoła Podstawowa nr 6
nauczyciel przygotowujący - Anatol Korch
II MIEJSCE -  Natalia Siemiacka - Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
nauczyciel przygotowujący - Ks. Jan Kazimiruk
III MIEJSCE -  Anna Niedźwiedź - Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel
 
Wyróżnienia
Anna Bielawska -Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel

Mateusz Dmitruk -  Zespół Szkół nr. 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Szeszko

Patryk Doliński -  Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk

Dominika Karpiuk -  Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk   


Szkoła Podstawowa IV - VI:
I MIEJSCE - Paweł Zasim - Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel
I MIEJSCE - Barbara Pietruczuk -Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Chodakowska
II MIEJSCE - Joanna Leoniewska - Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk
III MIEJSCE - Weronika Kuptel - Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz
 
Wyróżnienia:
Paulina Nikołajuk - Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Pani Halina Surel

Paulina Owłasiuk -  Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
nauczyciel przygotowujący - Ks. Jan Kazimiruk

Julita Karpiuk - Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk

Izabela Kiszło – Białystok nauczyciel przygotowujący Pani Halina Chodakowska
Paulina Chwojko -  Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Sławomir Chwojko

Aleksandra  Korniluk - Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka

Jakub Suchodoła - Szkoła Podstawowa w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

Dawid Jakubowski - Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Czurak

Magdalena Jakimiuk -  Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim
nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka


Gimnazjum
I MIEJSCE - Marta Matysiuk -  Gimnazjum  w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk
II MIEJSCE - Barbara Szuścik -  Gimnazjum  w Narewce
nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk
III MIEJSCE - Anna Niedzielska – Gimnazjum w ZS z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski
  
Wyróżnienia
Ewelina Lasota - Gimnazjum  w Narewce
nauczyciel przygotowującyKs. Jerzy Klimiuk
Agnieszka Ruta -  Gimnazjum nr 2 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Leon Anchim
Justyna Charkiewicz - Gimnazjum w ZS z DNJB w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski
Małgorzata Iwaniuk -  Gimnazjum nr 3 w Hajnówce
nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
 

Szkoły Ponadgimnazjalne
I MIEJSCE -  Magdalena Dudzicz - L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
II MIEJSCE -  Paulina Skiepko L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
II MIEJSCE -  Anita Szatyłowicz Zespół Szkół Leśnych Technikum
nauczyciel przygotowujący Pani Olga Korch
III MIEJSCE -  Anna Romaniuk L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego nauczyciel przygotowujący Ks. Jan Wołkowycki
 
Wyróżnienia 
Anna Grygoruk - L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
nauczyciel przygotowujący Ks. Andrzej Busłowski
Paulina Sierocka - L O. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego nauczyciel przygotowujący Pan Jan Karczewski
Agnieszka Kadłubowska - Zespół Szkół Leśnych Technikum
nauczyciel przygotowujący Pani Olga Korch

ZAPRASZAMY DO GALERII

do góry